Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2150(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0280/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0280/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 14/10/2015 - 15.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0353

Elfogadott szövegek
PDF 256kWORD 72k
2015. október 14., Szerda - Brüsszel
6/2015 sz. költségvetés-módosítási tervezet: Saját források, a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala
P8_TA(2015)0353A8-0280/2015

Az Európai Parlament 2015. október 14-i állásfoglalása az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 6/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, Saját források, a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2014. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel az 1/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyet 2015. április 28-án fogadtak el véglegesen(3),

–  tekintettel a 2/2015., a 3/2015., a 4/2015. és az 5/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyeket 2015. július 7-én fogadtak el véglegesen(4),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2015. április 21-i (EU, Euratom) 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(7),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(8),

–  tekintettel a Bizottság által 2015. július 15-én elfogadott, 6/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0351),

–  tekintettel a Tanács által 2015. szeptember 18-án elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanezen a napon továbbított, a 6/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (11695/2015 – C8-0278/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8‑0280/2015),

A.  mivel a 6/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet tartalmazza a hagyományos saját forrásokra, valamint a héa- és GNI-alapokra vonatkozó előrejelzések felülvizsgálatát, az Egyesült Királyságra vonatkozó megfelelő korrekciók költségvetésbe történő átvezetését és azok finanszírozását, miáltal módosítja az uniós költségvetéshez való hozzájárulások tagállamok közötti eloszlását;

B.  mivel a 6/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet továbbá tartalmazza két új költségvetési tétel létrehozását is a Bizottság által kezelt vagyonkezelői alapok kiadásainak fedezésére a fejlesztés és együttműködés, valamint a bővítés területén; mindkettő „pro memoria” (p.m.) bejegyzéssel szerepel;

C.  mivel a 6/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet módosítja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala létszámtervét is, az összes álláshely számának és a hivatal költségvetésének módosítása nélkül;

1.  tudomásul veszi a 6/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, valamint a Tanács erről szóló álláspontját;

2.  megjegyzi, hogy az eredeti 2015-ös költségvetéshez képest a költségvetéshez való, a GNI-alapú nemzeti hozzájárulások 2,26 milliárd euróval csökkenthetők, mivel a vártnál nagyobb, 1133,5 millió euró lett a hagyományos saját forrásokból (vámokból és cukorpiaci illetékekből) származó bevétel, és mivel a 2014-es többlet a 3/2015. sz. költségvetés-módosítással bekerült a költségvetésbe;

3.  úgy véli, hogy az uniós költségvetés bevételi oldalának ilyen technikai kiigazítása kizárólag a legutóbbi statisztikákon alapul, és összhangban áll a tagállamok közötti elfogadott felosztással;

4.  megjegyzi, hogy a 6/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet egyik eleme sem befolyásolja a 2015-ös költségvetés kiadási oldalát, és hogy a bevételi oldalra gyakorolt hatása is csak a hozzájárulások tagállamok közötti felosztását érinti;

5.  jóváhagyja a 6/2015. sz, költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 6/2015. sz. költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 69., 2015.3.13., 1. o.
(3) HL L 190., 2015.7.17., 1. o.
(4) HL L 261., 2015.10.7.
(5) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(6) HL L 103., 2015.4.22., 1. o.
(7) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(8) HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat