Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2253(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0290/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0290/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/10/2015 - 15.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0354

Usvojeni tekstovi
PDF 403kWORD 70k
Srijeda, 14. listopada 2015. - Bruxelles
Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za hitne proračunske mjere u okviru Europskog migracijskog programa
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. listopada 2015. o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za hitne proračunske mjere u okviru Europskog migracijskog programa u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015., u obliku u kojem je konačno donesen 17. prosinca 2014.(1),

–  uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1/2015, u obliku u kojem je konačno donesena 28. travnja 2015.(2),

–  uzimajući u obzir izmjene proračuna br. 2/2015, br. 3/2015, br. 4/2015 i br. 5/2015 u obliku u kojem su konačno donesene 7. srpnja 2015.(3),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 7/2015 koji je Komisija usvojila 30. rujna 2015. (COM(2015)0485),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(4) (Uredba o VFO) te posebno njezin članak 11.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 2015/623 od 21. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(5),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(6) te posebno njegovu točku 12.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0290/2015),

A.  budući da se nakon razmatranja svih mogućnosti za preraspodjelu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz naslova 3. mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za odobrena sredstva za preuzimanje obveza čini nužnom;

B.  budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti iznad gornjih granica VFO-a za dopunu financiranja iz općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2015. za 66,1 milijun EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza radi financiranja mjera za postupanje tijekom izbjegličke i migracijske krize;

1.  primjećuje da se u okviru gornje granice za 2015. određene za naslov 3. ne dozvoljava odgovarajuće financiranje važnih i hitnih političkih prioriteta Unije;

2.  stoga se slaže s mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 66,1 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza;

3.  nadalje se slaže s predloženom dodjelom odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje u iznosima od 52,9 milijuna EUR za 2016. i 13,2 milijuna EUR za 2017.;

4.  ponavlja da se mobilizacijom ovog instrumenta, kako je predviđeno u članku 11. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude fleksibilniji;

5.  ponavlja svoj dugogodišnji stav da se, ne dovodeći u pitanje mogućnost mobilizacije odobrenih sredstava za plaćanja za pojedine proračunske linije preko instrumenta fleksibilnosti bez prethodne mobilizacije sredstava za preuzimanje obveza, plaćanja koja proizlaze iz prethodno mobiliziranih obveza preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo iznad gornjih granica;

6.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

7.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 69, 13.3.2015., str. 1.
(2)SL L 190, 17.7.2015., str. 1.
(3)SL L 261, 7.10.2015.
(4)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(5)SL L 103, 22.4.2015., str. 1.
(6)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o aktivaciji instrumenta fleksibilnosti za hitne proračunske mjere u okviru Europskog migracijskog programa

(Tekst ovog priloga nije prikazan ovdje s obzirom da odgovara tekstu Završnog akta, Odluke (EU) 2015/2248)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti