Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2253(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0290/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0290/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 14/10/2015 - 15.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0354

Elfogadott szövegek
PDF 258kWORD 71k
2015. október 14., Szerda - Brüsszel Végleges kiadás
A Rugalmassági Eszköz igénybevétele az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekhez
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. október 14-i állásfoglalása az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0486 – C8‑0292/2015),

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2014. december 17-én fogadtak el véglegesen(1),

–  tekintettel az 1/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyet 2015. április 28-án fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2/2015., a 3/2015., a 4/2015. és az 5/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyeket 2015. július 7-én fogadtak el véglegesen(3),

–  tekintettel a Bizottság által 2015. szeptember 30-án elfogadott, 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0485),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 11. cikkére,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló, 2015. április 21-i (EU, Euratom) 2015/623 tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(6) és különösen annak 12. pontjára,

–  tekintettel az Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0290/2015),

A.  mivel a kötelezettségvállalási előirányzatok 3. fejezeten belüli átcsoportosításával kapcsolatos valamennyi lehetőség mérlegelését követően szükségesnek tűnik a Rugalmassági Eszköz kötelezettségvállalási előirányzatok javára történő igénybevétele;

B.  mivel a Bizottság javasolta a Rugalmassági Eszköz igénybevételét annak érdekében, hogy a többéves pénzügyi keret felső határértékén felül 66,1 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzattal kiegészítsék az Európai Unió 2015. évi általános költségvetésében szereplő forrásokat a menekültügyi és a migrációs válság kezelését szolgáló intézkedések finanszírozására;

1.  megállapítja, hogy a 3. fejezet 2015. évi felső határa nem teszi lehetővé a fontos és sürgős uniós prioritások kielégítő finanszírozását;

2.  egyetért tehát a Rugalmassági Eszköz 66,1 millió EUR összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével;

3.  egyetért továbbá azzal, hogy 2016-ban 52,9 millió EUR, 2017-ben pedig 13,2 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot biztosítsanak e célból;

4.  megismétli, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11. cikke szerinti igénybevétele újra kiemeli azt a döntő fontosságú igényt, hogy az uniós költségvetésnek rugalmasabbnak kell lennie;

5.  megismétli azt a régóta hangoztatott álláspontját, hogy − anélkül, hogy kizárnánk azt a lehetőséget, hogy a Rugalmassági Eszköz révén egyes költségvetési sorok finanszírozására úgy használjunk fel kifizetési előirányzatokat, hogy még maradnak felhasználatlan kötelezettségvállalási előirányzatok − a Rugalmassági Eszköz révén korábban felhasznált kötelezettségvállalásokból származó kifizetéseket csak a felső határérték fölött lehessen számolni;

6.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

7.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 69., 2015.3.13., 1. o.
(2) HL L 190., 2015.7.17., 1. o.
(3) HL L 261., 2015.10.7.
(4) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(5) HL L 103., 2015.4.22., 1. o.
(6) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/2248 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat