Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2252(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0289/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0289/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 14/10/2015 - 15.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0355

Elfogadott szövegek
PDF 138kWORD 81k
2015. október 14., Szerda - Brüsszel
7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A menekültválság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések a migrációra vonatkozó európai menetrend keretében
P8_TA(2015)0355A8-0289/2015

Az Európai Parlament 2015. október 14-i állásfoglalása az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében (12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2014. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel az 1/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyet 2015. április 28-án fogadtak el véglegesen(3),

–  tekintettel a 2/2015., a 3/2015., a 4/2015. és az 5/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyeket 2015. július 7-én fogadtak el véglegesen(4),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló, 2015. április 21-i (EU, Euratom) 2015/623 tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(7),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(8),

–  tekintettel a Bizottság által 2015. szeptember 30-án elfogadott, 7/2015. sz, költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0485),

–  tekintettel a Tanács által 2015. október 8-án elfogadott és az Európai Parlamentnek a következő napon továbbított, a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez, az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, „A menekültügyi válság kezelése: azonnali operatív, költségvetési és jogi intézkedések az európai migrációs stratégia keretében” című 2015. szeptember 23-i közleményre (COM(2015)0490),

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0289/2015),

A.  mivel a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy megerősítse a jelenlegi menekültügyi és migrációs válsággal foglalkozó uniós forrásokat, ezáltal kezelve a 3. és 4. fejezetnél jelenleg tapasztalható alulfinanszírozást;

B.  mivel a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap keretében biztosított szükséghelyzeti segély összegének összesen 100 millió eurós megemeléséről rendelkezik kötelezettségvállalási előirányzatok formájában, miközben fenntartja a szükséges forrásokat és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott egyéb programokat;

C.  mivel a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet rendelkezik továbbá a Frontex, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) és az Europol rendelkezésére álló álláshelyek számának összesen 120-szal való növeléséről, valamint az év végéig a bérkiadások ehhez kapcsolódó 1,3 millió eurós emeléséhez szükséges előirányzatokról kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban;

D.  mivel a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet rendelkezik az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz kiegészítő finanszírozásáról is összesen 300 millió euró összegben;

E.  mivel a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet átcsoportosítás révén további 55,7 millió euróval emeli a humanitárius segítségnyújtás kifizetési előirányzatait;

F.  mivel a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetet a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó, 66,1 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat erejéig történő igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslat (COM(2015)0486) kíséri;

G.  mivel a menekültek és migránsok számának növekedése nem volt előre látható a jelenlegi, 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret elfogadásakor, és nem tekinthető ideiglenes jelenségnek, ezért hosszabb távú megoldásokat tesz szükségessé, amelyekkel a következő éves költségvetési eljárások és a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata során kell foglalkozni;

1.  tudomásul veszi a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, valamint a Tanács erről szóló álláspontját;

2.  üdvözli a Bizottságnak a jelenlegi menekültügyi válságra adott gyors válaszát; megismétli, hogy az Európai Parlament készen áll arra, hogy kellő időben cselekedjen költségvetési hatáskörével összhangban; rámutat, hogy a javasolt intézkedéseknek olyan kezdeményezésekkel kell párosulniuk, amelyek a migrációs és menekültügyi válság kiváltó okainak kezelésére irányulnak;

3.  meggyőződése, hogy az Uniónak többet kell tennie a jelenlegi migrációs és menekültügyi válság kezelésére, segítenie kell a származási országok stabilizálásában és a tranzitországok támogatásában, mert a javasolt intézkedések biztosan nem lesznek elegendők az Unióban védelmet kereső személyek teljes számára való tekintettel; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő hosszú távú pénzügyi tervet a migrációs és menekültügyi válságra való válaszadásra, beleértve a kutatási és mentési műveleteket is, és javasolja a többéves pénzügyi keret ennek megfelelő felülvizsgálatát;

4.  üdvözli minden intézmény azon hajlandóságát, hogy a nyilvánvaló és sürgős szükségletekre való tekintettel növeljék a migrációval és menekültüggyel kapcsolatos költségvetési előirányzatokat, valamint a külpolitikai eszközök költségvetését, hogy a migrációs és menekültügyi válság kiváltó okait lehessen kezelni;

5.  üdvözli a tagállamoknak az Európai Tanács 2015. szeptember 23-i nem hivatalos ülésén tett kötelezettségvállalását, mely szerint 1 milliárd eurót mozgósítanak a migránsok és menekültek humanitárius helyzetére adott válaszként; felhívja a tagállamokat, hogy terjesszék ki és növeljék kötelezettségvállalásukat, hogy a következő években is biztosítsák a szükséges forrásokat;

6.  emlékeztet arra, hogy ezt a kérdést elsősorban a 2016. évi költségvetésben kell megoldani, és felhívja a Tanácsot, hogy szavait kövesse megfelelő finanszírozás a költségvetési egyeztetéseken;

7.  ezért sürgeti a Tanácsot, hogy a kezdetektől fogva járuljon hozzá egy ennek megfelelő 2016. évi költségvetéshez, többek között a 3. és 4. fejezetben is, amely elegendő előirányzatot biztosít a jelenlegi menekültügyi és migrációs válság kezeléséhez;

8.  emlékezteti a Bizottságot és a Tanácsot a kifizetési tervről kötött közelmúltbeli megállapodásra, amelynek célja az uniós költségvetés fenntartható pályára való visszaállítása; megjegyzi, hogy a Bizottság nem javasolt kiegészítő átfogó kifizetési előirányzatokat a 2015-ös költségvetésben, hanem ismét a már meglévő források átcsoportosításához folyamodott; hangsúlyozza, hogy ez növelheti a 2016-os kifizetési előirányzatokra nehezedő terhet, amelyek elégtelennek bizonyulhatnak a különböző fejezetekben szereplő pénzügyi programok tényleges igényeinek kielégítéséhez;

9.  ezért azt várja, hogy a Bizottság a 2/2016. sz. módosító indítványban a kifizetési előirányzatok olyan megfelelő növelését kezdeményezze, amely összhangban van a kötelezettségvállalásokkal;

10.  hangsúlyozza, hogy amennyiben további emelésekre lenne szükség az idei év folyamán a migrációs és menekültügyi válság kezelésére, a Parlament készen áll arra, hogy elfogadja a többéves pénzügyi keretben foglalt rugalmassági rendelkezések további alkalmazását;

11.  üdvözli az ügynökségek számára a létszámtervben létrehozott 120 további álláshelyet, és azt várja, hogy ez a döntés a 2016-os költségvetést, valamint a következő évek költségvetéseit is érinteni fogja; sürgeti a Bizottságot, hogy a következő költségvetési egyeztetés előtt adjon frissített és összesített tájékoztatást az ügynökségek igényeiről; felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon közép- és hosszú távú stratégiát a bel- és igazságügyi ügynökségek tevékenységére, amely kiterjed a célokra, a küldetésekre, a koordinációra, a fogadóállomások létrehozására és a pénzügyi forrásokra;

12.  úgy véli, hogy az EASO-nak a Bizottság által jelenleg javasoltnál több álláshelyet kell kapnia, mivel feladata, hogy kulcsszerepet vállaljon a közös európai menekültügyi rendszer végrehajtásában, így például segítséget kell nyújtania a menedékjog iránti kérelmek feldolgozása és az áthelyezések során;

13.  hangsúlyozza, hogy készen áll a Bizottság által előterjesztett 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet lehető leghamarabbi elfogadására a helyzet sürgősségére való tekintettel; rámutat, hogy a helyzet sürgőssége miatt a Parlamentnek korlátozott idő állt rendelkezésére e költségvetés-módosítással kapcsolatos álláspontja kialakításához;

14.  jóváhagyja a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

15.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 7/2015. sz. költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 69., 2015.3.13., 1. o.
(3) HL L 190., 2015.7.17., 1. o.
(4) HL L 261., 2015.10.7.
(5) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(6) HL L 103., 2015.4.22., 1. o.
(7) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(8) HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat