Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2044(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0291/2015

Внесени текстове :

A8-0291/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/10/2015 - 15.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0356

Приети текстове
PDF 479kWORD 72k
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Бела Ковач
P8_TA(2015)0356A8-0291/2015

Решение на Европейския парламент от 14 октомври 2015 г. относно искане за снемане на имунитета на Бела Ковач (2014/2044(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Бела Ковач във връзка с разследване, което ще се проведе от Централната главна прокуратура на Унгария, представено на 12 май 2014 г. от д-р Петер Полт, главен прокурор на Унгария, и обявено в пленарна зала на 3 юли 2014 г.; като взе предвид по-нататъшните разяснения, предоставени от д-р Полт в писмата му от 16 октомври 2014 г. и 23 март 2015 г., и размяната на мнения с д-р Полт по време на заседанието на комисията по правни въпроси на 14 юли 2015 г.,

—  като изслуша г-н Ковач в съответствие с член 9, параграф 5 от своя правилник за дейността,

—  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 4, параграф 2 от Основния закон на Унгария, раздел 10, точка 2 и раздел 12, точка 1 от Закон LVII от 2004 г. относно правния статут на унгарските членове на Европейския парламент, както и раздел 74, точки 1 и 3 от Закон XXXVI от 2012 г. относно Националното събрание на Унгария,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0291/2015),

A.  като има предвид, че главният прокурор на Унгария изиска снемане на имунитета на член на Европейския парламент, Бела Ковач, за да могат да се проведат разследвания, въз основа на разумни подозрения, с цел определяне дали срещу него ще има обвинение във връзка с престъплението шпионаж срещу институциите на Европейския съюз съобразно раздел 261/А от Закон В от 2012 г. относно Унгарския наказателен кодекс; като има предвид, че съгласно този раздел всяко лице, което извършва разузнавателни дейности против Европейския парламент, Европейската комисия или Съвета на Европейския съюз в полза на държава извън Европейския съюз, се наказва в съответствие с раздел 261; като има предвид, че съгласно точка 1 от раздел 261 всяко лице, което извършва разузнавателни дейности за чуждестранна сила или чуждестранна организация против Унгария, е виновно за престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от две до осем години;

Б.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент трябва да се ползват на територията на тяхната собствена държава с имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че съгласно член 4, параграф 2 от Основния закон на Унгария националните членове на Парламента имат право на имунитет; като има предвид, че съгласно раздел 10, точка 2 от Закон LVII от 2004 г. относно правния статут на унгарските членове на Европейския парламент членовете на Европейския парламент притежават същия имунитет като членовете на Унгарския парламент, като има предвид, че съгласно раздел 74, точка 1 от Закон XXXVI от 2012 г. относно Националното събрание наказателно производство може единствено да бъде образувано или проведено и принудителна мярка в рамките на наказателното производство може да бъде единствено приложена спрямо член на Парламента с предварителното одобрение на Националното събрание; като има предвид, че съгласно раздел 74, точка 3 от същия закон искането за снемане на имунитет трябва да се направи от главния прокурор, за да се започне разследване;

Г.  като има предвид, че в дело Bf.I.2782/2002 Върховният съд на Унгария постанови, че парламентарният имунитет е ограничен до наказателното производство и не се отнася за мерки, които не са регулирани от Наказателнопроцесуалния кодекс с цел предотвратяване, откриване или доказване на престъпление;

Д.  като има предвид, че съгласно раздел 261/А от Закон В от 2012 г. относно Унгарския наказателен кодекс престъплението, за което може да се направи разследване срещу Бела Ковач, е наказуемо от 1 януари 2014 г.;

Е.  като има предвид, че съответно разследването и всяко друго последващо повдигане на обвинение, за което се иска снемането на имунитета, са ограничени до събития, които са се случили след 1 януари 2014 г.;

Ж.  като има предвид, че съгласно съдебната практика на Върховния съд на Унгария събирането на доказателства съгласно Закон CXXV от 1995 г. относно националните служби за сигурност преди тази дата беше законно и не налагаше снемане на имунитет;

З.  като има предвид, че наказателното разследване ще се провежда от Централната главна прокуратура за разследване; като има предвид, че съгласно член 29, параграф 1 от Основния закон на Унгария главният прокурор и прокуратурата са независими, осъществяват своите конституционни задачи независимо от външни организации и действат съобразно презумпцията за невинност;

И.  като има предвид, че снемането на имунитета на Бела Ковач следва да подлежи на условията, посочени в член 9, параграф 6 от Правилника за дейността на ЕП;

Й.  като има предвид, че в този случай Парламентът не можа да установи наличие на fumus persecutionis, т.е. на достатъчно сериозна и точна презумпция, че искането за снемане на имунитет е отправено във връзка с производство, образувано с намерение да се навреди на политическата дейност на члена на ЕП;

1.  Решава да снеме имунитета на Бела Ковач;

2.  Възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Унгария и на Бела Ковач.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C 200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност