Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2044(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0291/2015

Předložené texty :

A8-0291/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/10/2015 - 15.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0356

Přijaté texty
PDF 328kWORD 70k
Středa, 14. října 2015 - Brusel
Žádost, aby byl Béla Kovács zbaven imunity
P8_TA(2015)0356A8-0291/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. října 2015 o žádosti, aby byl Béla Kovács zbaven imunity (2014/2044(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl pan Béla Kovács zbaven poslanecké imunity v souvislosti s vyšetřováním, jež vůči němu vede nejvyšší státní zastupitelství Maďarska, kterou zaslal dne 12. května 2014 nejvyšší státní zástupce Maďarska dr. Péter Polt a která byla oznámena v plénu dne 3. července 2014; s ohledem na další vysvětlení, která poskytl dr. Polt ve svých dopisech ze dne 16. října 2014 a ze dne 23. března 2015, a na výměnu názorů s dr. Poltem na schůzi Výboru pro právní záležitosti dne 14. července 2015,

–  poté, co pan Kovács dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na čl. 4 odst. 2 základního zákona Maďarska, § 10 odst. 2 a § 12 odst. 1 zákona LVII z roku 2004 o statutu maďarských poslanců Evropského parlamentu a § 74 odst. 1 a 3 zákona XXXVI z roku 2012 o Maďarském národním shromáždění,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0291/2015),

A.  vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce Maďarska požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Béla Kovács zbaven poslanecké imunity, aby mohla být provedena potřebná vyšetřování na základě důvodných podezření a stanoveno, zda je obvinění vůči němu z trestného činu špionáže proti orgánům Evropské unie podle § 261/A aktu C z roku 2012 maďarského trestního zákona podložené; vzhledem k tomu, že podle uvedeného paragrafu má být osoba, která se dopustí výzvědné činnosti namířené proti Evropskému parlamentu, Evropské komisi nebo Radě Evropské unie ve prospěch třetí země, která není členem Evropské unie, potrestána v souladu s § 261; vzhledem k tomu, že podle § 261 odst. 1 aktu spáchala osoba, která je shledána vinnou z výzvědné činnosti namířené proti Maďarsku a prováděné ve prospěch cizí moci nebo cizí organizace, trestný čin, který se trestá odnětím svobody na dva roky až osm let;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie požívají členové Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

C.  vzhledem k tomu, že podle čl. 4 odst. 2 základního zákona Maďarska požívají členové vnitrostátního parlamentu imunity; vzhledem k tomu, že podle § 10 odst. 2 zákona LVII z roku 2014 o statutu maďarských poslanců Evropského parlamentu požívají poslanci Evropského parlamentu imunity přiznávané poslancům maďarského parlamentu; vzhledem k tomu, že podle § 74 odst. 1 aktu č. XXXVI z roku 2012 o Národním shromáždění lze proti poslanci zahájit či vést trestní řízení nebo přijmout donucovací opatření v rámci trestního řízení výhradně na základě předchozího souhlasu Národního shromáždění; vzhledem k tomu, že podle § 74 odst. 3 téhož aktu podává žádost o zbavení poslanecké imunity nejvyšší státní zástupce s cílem zahájit vyšetřování;

D.  vzhledem k tomu, že maďarský Nejvyšší soud rozhodl ve věci Bf.I.2782/2002 o tom, že se poslanecká imunita omezuje na trestní věci a nerozšiřuje se na opatření, jež se neřídí trestním řádem a jsou zaměřena na prevenci, odhalování a dokazování trestných činů;

E.  vzhledem k tomu, že podle § 261/A aktu C z roku 2012 maďarského trestního zákona, je trestný čin, v souvislosti s nímž je vedeno vyšetřování proti Bélovi Kovácsovi, trestným od 1. ledna 2014;

F.  vzhledem k tomu, že tedy vyšetřování a jakékoli následné obvinění, v souvislosti s nímž se žádá o zbavení imunity, je omezeno na skutky, k nimž došlo po 1. lednu 2014;

G.  vzhledem k tomu, že v souladu s judikaturou maďarského Nejvyššího soudu bylo shromažďování důkazů podle zákona CXXV z roku 1995 o národních bezpečnostních službách před tímto datem zákonné a nevyžadovalo zbavení poslanecké imunity;

H.  vzhledem k tomu, že v dané věci bude provádět vyšetřování ústřední útvar pro vyšetřování nejvyššího státního zastupitelství; vzhledem k tomu, že podle čl. 29 odst. 1 maďarského základního zákona jsou nejvyšší státní zástupce a nejvyšší státní zastupitelství nezávislé, provádějí své ústavní úkoly nezávisle na vnějších organizacích a postupují v souladu s presumpcí neviny;

I.  vzhledem k tomu, že zrušení imunity Bély Kovácse by se mělo řídit podmínkami stanovenými v čl. 9 odst. 6 jednacího řádu;

J.  vzhledem k tomu, že Parlament nenašel v tomto případě žádný důkaz o tom, že by se jednalo o fumus persecutionis, tedy o dostatečně závažné a konkrétní podezření, že žádost o zbavení poslanecké imunity byla podána v souvislosti s řízením s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu.

1.  rozhodl se zbavit Bélu Kovácse poslanecké imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému maďarskému orgánu a Bélu Kovácsovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvoraze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí