Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2044(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0291/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0291/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/10/2015 - 15.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0356

Usvojeni tekstovi
PDF 166kWORD 70k
Srijeda, 14. listopada 2015. - Bruxelles
Zahtjev za ukidanje imuniteta Béli Kovácsu
P8_TA(2015)0356A8-0291/2015

Odluka Europskog parlamenta od 14. listopada 2015. o zahtjevu za ukidanje imuniteta Béli Kovácsu (2014/2044(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Béli Kovácsu u vezi s istragom koju će provesti mađarsko Državno odvjetništvo, koji je 12. svibnja 2014. proslijedio dr. Péter Polt, mađarski glavni državni odvjetnik, i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 3. srpnja 2014.; uzimajući u obzir daljnja objašnjenja koja je dr. Polt iznio u svojim pismima od 16. listopada 2014. i 23. ožujka 2015. te razmjenu gledišta s dr. Poltom održanu na sjednici Odbora za pravna pitanja 14. srpnja 2015.,

–  nakon saslušanja g. Kovácsa u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 4. stavak 2. mađarskog Temeljnog zakona, članak 10. stavak 2. i članak 12. stavak 1. Zakona LVII. iz 2004. o statusu mađarskih zastupnika u Europskom parlamentu te članak 74. stavke 1. i 3. Zakona XXXVI. iz 2012. o mađarskoj Nacionalnoj skupštini,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0291/2015),

A.  budući da je mađarski glavni državni odvjetnik zatražio ukidanje imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Béli Kovácsu kako bi se, na temelju osnovane sumnje, protiv njega mogla provesti istraga i kako bi se utvrdilo hoće li se protiv njega podići optužnica zbog kaznenog djela špijunaže na štetu institucija Europske unije sukladno članku 261/A Zakona C iz 2012. o mađarskom Kaznenom zakonu; budući da se, sukladno tom članku, osoba koja obavlja obavještajne aktivnosti za državu koja nije članica Europske unije i na štetu Europskog parlamenta, Europske komisije ili Vijeća Europske unije može kazniti u skladu s člankom 261.; budući da u skladu s člankom 261. stavkom 1. osoba koja obavlja obavještajne aktivnosti za stranu silu ili stranu organizaciju na štetu Mađarske čini kazneno djelo kažnjivo zatvorskom kaznom u trajanju od dvije do osam godina;

B.  budući da u skladu s člankom 9. Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države članice moraju imati pravo uživati imunitet priznat članovima parlamenta te države članice;

C.  budući da u skladu s člankom 4. stavkom 2. mađarskog Temeljnog zakona članovi nacionalnog parlamenta imaju pravo na imunitet; budući da u skladu s člankom 10. stavkom 2. Zakona LVII. iz 2004. o statusu mađarskih zastupnika u Europskom parlamentu zastupnici u Europskom parlamentu imaju jednako pravo na imunitet kao i zastupnici u mađarskom parlamentu; budući da se u skladu s člankom 74. stavkom 1. Zakona XXXVI. iz 2012. o Nacionalnoj skupštini kazneni postupak protiv zastupnika može pokrenuti ili provoditi, a prisilna mjera u okviru kaznenog postupka može primijeniti samo uz prethodnu suglasnost Nacionalne skupštine; budući da u skladu s člankom 74. stavkom 3. istog Zakona zahtjev za ukidanje imuniteta mora podnijeti glavni državni odvjetnik u svrhu pokretanja istrage;

D.  budući da je mađarski Vrhovni sud u predmetu Bf.I.2782/2002 presudio da je parlamentarni imunitet ograničen na kazneni postupak te se ne proteže na mjere koje nisu uređene Zakonom o kaznenom postupku, čija je svrha sprečavanje ili otkrivanje kaznenog djela ili ukazivanje na njega;

E.  budući da je u skladu s člankom 261/A Zakona C iz 2012. o mađarskom Kaznenom zakonu kazneno djelo za koje se može provesti istraga protiv Béle Kovácsa kažnjivo od 1. siječnja 2014.;

F.  budući da su, prema tome, istraga i eventualna naknadna optužnica zbog kojih se traži ukidanje imuniteta ograničene na događaje koji su nastupili nakon 1. siječnja 2014.;

G.  budući da je, u skladu sa sudskom praksom mađarskog Vrhovnog suda, prikupljanje dokaza u skladu sa Zakonom CXXV. iz 1995. o nacionalnim sigurnosnim službama prije tog datuma bilo zakonito i nije bilo potrebe za zahtjevom za ukidanje imuniteta;

H.  budući da će kaznenu istragu provesti Istražni odjel Državnog odvjetništva; budući da su u skladu s člankom 29. stavkom 1. mađarskog Temeljnog zakona glavni državni odvjetnik i Državno odvjetništvo neovisni, izvršavaju svoje ustavne zadaće neovisno o vanjskim organizacijama i postupaju u skladu s pretpostavkom nevinosti;

I.  budući da bi ukidanje imuniteta Béli Kovácsu trebalo podlijegati uvjetima iz članka 9. stavka 6. Poslovnika;

J.  budući da u ovom slučaju ne postoji razlog za pretpostavku, odnosno dovoljno ozbiljna i osnovana sumnja, da je zahtjev za ukidanje imuniteta podnesen u vezi s postupcima koji su pokrenuti s namjerom nanošenja političke štete dotičnom zastupniku (fumus persecutionis);

1.  odlučuje ukinuti imunitet Béli Kovácsu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora nadležnom tijelu Mađarske i Béli Kovácsu.

(1)Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C‑200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti