Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2044(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0291/2015

Pateikti tekstai :

A8-0291/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/10/2015 - 15.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0356

Priimti tekstai
PDF 249kWORD 71k
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - Briuselis
Prašymas atšaukti Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą
P8_TA(2015)0356A8-0291/2015

2015 m. spalio 14 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą (2014/2044(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į prašymą atšaukti Bélos Kovácso imunitetą, susijusį su tyrimu, kurį ketina atlikti Vengrijos centrinė prokuratūra, kaip nurodyta Vengrijos generalinio prokuroro dr. Péterio Polto (Péter Polt) 2014 m. gegužės 12 d. laiške, kuris buvo paskelbtas 2014 m. liepos 3 d. plenariniame posėdyje; atsižvelgdamas į dr. P. Polto 2014 m. spalio 16 d. ir 2015 m. kovo 23 d. pateiktus tolesnius paaiškinimus ir į keitimąsi nuomonėmis su dr. P. Poltu, surengtą per Teisės reikalų komiteto 2015 m. liepos 14 d. posėdį,

–  išklausęs B. Kovácso paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį bei į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Vengrijos pagrindinio įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, 2004 m. įstatymo Nr. LVII dėl Vengrijoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso 10 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį ir į 2012 m. įstatymo Nr. XXXVI dėl Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos 74 straipsnio 1 ir 3 dalis,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0291/2015),

A.  kadangi Vengrijos generalinis prokuroras paprašė atšaukti Europos Parlamento nario Bélos Kovácso imunitetą, kad remiantis pagrįstais įtarimais galėtų būti atliktas tyrimas siekiant nustatyti, ar B. Kovácsui bus pateikti kaltinimai dėl prieš Europos Sąjungos institucijas nukreipto šnipinėjimo nusikaltimo, kaip numatyta 2012 m. įstatymo Nr. C dėl Vengrijos baudžiamojo kodekso 261/A straipsnyje; kadangi šiame straipsnyje numatyta, kad asmuo, vykdantis prieš Europos Parlamentą, Europos Komisiją ar Europos Sąjungos Tarybą nukreiptą žvalgybos veiklą Europos Sąjungai nepriklausančios šalies naudai, baudžiamas pagal 261 straipsnį; kadangi 261 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, vykdantis prieš Vengriją nukreiptą žvalgybos veiklą užsienio valstybės arba užsienio organizacijos naudai, padaro nusikalstamą veiką, už kurią baudžiama laisvės atėmimu nuo dviejų iki aštuonerių metų;

B.  kadangi pagal Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį Europos Parlamento nariai naudojasi savo valstybės narės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje narėje yra suteikiami parlamento nariams;

C.  kadangi Vengrijos pagrindinio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nacionalinio parlamento nariai naudojasi imunitetu; kadangi pagal 2004 m. įstatymo Nr. LVII dėl Vengrijoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso 10 straipsnio 2 dalį Europos Parlamento nariai naudojasi tokiu pačiu imunitetu kaip ir Vengrijos parlamento nariai; kadangi 2012 m. įstatymo Nr. XXXVI dėl Nacionalinės Asamblėjos 74 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad baudžiamoji byla gali būti iškelta arba tiriama ir prievartos priemonė pagal baudžiamąjį procesą parlamento nariui gali būti taikoma tik gavus išankstinį Nacionalinės Asamblėjos sutikimą; kadangi pagal minėtojo įstatymo 74 straipsnio 3 dalį norint pradėti tyrimą generalinis prokuroras turi pateikti prašymą atšaukti imunitetą;

D.  kadangi Vengrijos Aukščiausiasis Teismas byloje Nr. Bf.I.2782/2002 paskelbė, kad parlamento nario imunitetas apsiriboja baudžiamuoju procesu ir netaikomas vykdant Baudžiamojo proceso kodekse nereglamentuojamas priemones, kurių tikslas – užkirsti kelią nusikalstamai veikai, atskleisti ją ar įrodyti;

E.  kadangi 2012 m. įstatymo Nr. C dėl Vengrijos baudžiamojo kodekso 264/A straipsnyje numatyta, kad baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamą veiką, dėl kurios gali būti atliktas Bélos Kovácso veiksmų tyrimas, nustatyta nuo 2014 m. sausio 1 d.;

F.  kadangi tyrimai ir bet koks tolesnis kaltinimų pareiškimas, dėl kurių prašoma atšaukti imunitetą, atitinkamai apsiriboja įvykiais po 2014 m. sausio 1 d.;

G.  kadangi remiantis Vengrijos Aukščiausiojo Teismo praktika iki tos datos vykdytas įrodymų rinkimas, kaip numatyta pagal 1995 m. įstatymą Nr. CXXV dėl nacionalinių saugumo tarnybų, yra teisėtas ir tokiai veiklai vykdyti nereikėjo atšaukti imuniteto;

H.  kadangi šį baudžiamąjį tyrimą atliks Centrinė tyrimus vykdanti prokuratūra; kadangi Vengrijos pagrindinio akto 29 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad generalinis prokuroras ir prokuratūra yra nepriklausomi, vykdo savo konstitucines užduotis nepriklausomai nuo išorės organizacijų ir imasi veiksmų paisydami nekaltumo prezumpcijos;

I.  kadangi atšaukiant Bélos Kovácso imunitetą turėtų būti laikomasi Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje nustatytų sąlygų;

J.  kadangi šiuo atveju Parlamentas nerado jokių fumus persecutionis įrodymų, t. y. nesama pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad prašymas atšaukti imunitetą buvo pateiktas siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai;

1.  nusprendžia atšaukti Bélos Kovácso imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Vengrijos institucijai ir Bélai Kovácsui.

(1) 1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Teisinė informacija - Privatumo politika