Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2044(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0291/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0291/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 14/10/2015 - 15.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0356

Pieņemtie teksti
PDF 320kWORD 72k
Trešdiena, 2015. gada 14. oktobris - Brisele
Pieprasījums atcelt Béla Kovács deputāta imunitāti
P8_TA(2015)0356A8-0291/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 14. oktobra lēmums par pieprasījumu atcelt Béla Kovács imunitāti (2014/2044(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Ungārijas ģenerālprokurora Dr. Péter Polt 2014. gada 12. maijā nosūtīto pieprasījumu atcelt Béla Kovács imunitāti saistībā ar Ungārijas Ģenerālprokuratūras veikto izmeklēšanu, par kuru paziņots 2014. gada 3. jūlija plenārsēdē, ņemot vērā papildu paskaidrojumus, kurus Dr. Polt sniedzis savā 2014. gada 16. oktobra un 2015. gada 23. marta vēstulē, un viedokļu apmaiņu ar Dr. Polt Juridiskās komitejas 2015. gada 14. jūlija sanāksmē,

–  pēc Béla Kovács uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā Ungārijas Pamatlikuma 4. panta 2. punktu, 2004. gada Likuma Nr. LVII par Eiropas Parlamenta Ungārijas deputātu statusu 10. panta 2. punktu un 12. panta 1. punktu un 2012. gada Likuma Nr. XXXVI par Ungārijas Nacionālo asambleju74. panta 1.un 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0291/2015),

A.  tā kā Ungārijas ģenerālprokurors ir pieprasījis atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Béla Kovács imunitāti, lai varētu veikt izmeklēšanu saistībā ar pamatotām aizdomām nolūkā noteikt, vai pret viņu ceļama apsūdzība par spiegošanu pret Eiropas Savienības iestādēm saskaņā ar 2012. gada likuma Nr. C par Ungārijas Kriminālkodeksu 261.A pantu; tā kā saskaņā ar šo pantu jebkura persona, kas veic izlūkošanas darbības tādu valstu interesēs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vēršot šādas darbības pret Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju vai Eiropas Savienības Padomi, ir sodāma saskaņā ar 261. pantu; tā kā saskaņā ar 261. panta 1. punktu jebkura persona, kas veic izlūkošanas darbības kādas ārvalsts vai ārvalsts organizācijas interesēs pret Ungāriju, ir vainīga kriminālnoziegumā, par kuru paredzēts brīvības atņemšanas sods no diviem līdz astoņiem gadiem;

B.  tā kā saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savas valsts teritorijā ir tāda pati imunitāte, kāda ir piešķirta šīs valsts parlamenta deputātiem;

C.  tā kā saskaņā ar Ungārijas Pamatlikuma 4. panta 2. punktu Ungārijas parlamenta deputātiem ir tiesības uz imunitāti; tā kā saskaņā ar 2004. gada Likuma Nr. LVII par Eiropas Parlamenta Ungārijas deputātu statusu 10. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta deputātiem ir tiesības uz tādu pašu imunitāti, kāda ir Ungārijas valsts parlamenta deputātiem; tā kā saskaņā ar 2012. gada Likuma Nr. XXXVI par Ungārijas Nacionālo asambleju 74. panta 1. punktu kriminālprocesu uzsākt vai veikt, kā arī kriminālprocesa ietvaros piemērot piespiedu pasākumus pret deputātu var tikai ar Nacionālās asamblejas iepriekšēju piekrišanu; tā kā saskaņā ar minētā likuma 74. panta 3. punktu pieprasījums par imunitātes atcelšanu, lai uzsāktu kriminālizmeklēšanu, ir jāiesniedz ģenerālprokuroram;

D.  tā kā lietā Nr. Bf.I.2782/2002 Ungārijas Augstākā tiesa deklarējusi, ka parlamentārā imunitāte attiecas vienīgi uz kriminālprocesu un neattiecas uz pasākumiem, kuri nav reglamentēti Kriminālprocesa kodeksā un kuru mērķis ir novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus vai pierādīt vainu to izdarīšanā;

E.  tā kā saskaņā ar 2012. gada Likuma Nr. C par Ungārijas Kriminālkodeksu 261.A pantu noziedzīgais nodarījums, saistībā ar kuru var veikt izmeklēšanu pret Béla Kovács, ir sodāms kopš 2014. gada 1. janvāra;

F.  tā kā attiecīgi izmeklēšana un jebkādas turpmākas apsūdzības, par kurām tiek prasīta imunitātes atcelšana, attiecas tikai uz gadījumiem, kas notikuši pēc 2014. gada 1. janvāra;

G.  tā kā saskaņā ar Ungārijas Augstākās tiesas vispārināto tiesu praksi pierādījumu vākšana saskaņā ar 1995. gada Likumu Nr. CXXV par valsts drošības dienestiem pirms minētā datuma bija likumīga un attiecībā uz to nebija nepieciešams pieprasīt imunitātes atcelšanu;

H.  tā kā kriminālizmeklēšanu veiks Ģenerālprokuratūras Vispārējā izmeklēšanas pārvalde; tā kā saskaņā ar Ungārijas Pamatlikuma 29. panta 1. punktu ģenerālprokurors un prokuratūra ir neatkarīgi, īsteno savus konstitucionālos uzdevumus neatkarīgi no ārējām organizācijām un rīkojas, ievērojot nevainīguma prezumpciju;

I.  tā kā uz Béla Kovács imunitātes atcelšanu būtu jāattiecina Reglamenta 9. panta 6. punkta nosacījumi;

J.  tā kā šajā gadījumā Parlaments nav guvis pierādījumus par fumus persecutionis, proti, tam nav pietiekami nopietnu un pamatotu aizdomu, ka kriminālvajāšana uzsākta nolūkā politiski kaitēt attiecīgajam deputātam,

1.  nolemj atcelt Béla Kovács deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt kompetentajai Ungārijas iestādei un Béla Kovács.

(1) Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika