Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2044(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0291/2015

Predložena besedila :

A8-0291/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/10/2015 - 15.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0356

Sprejeta besedila
PDF 165kWORD 71k
Sreda, 14. oktober 2015 - Bruselj
Zahteva za odvzem imunitete Béli Kovácsu
P8_TA(2015)0356A8-0291/2015

Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. oktobra 2015 o zahtevi za odvzem imunitete Béli Kovácsu (2014/2044(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Béli Kovácsu, ki jo je dne 12. maja 2014 posredoval dr. Péter Polt, generalni državni tožilec Republike Madžarske, v zvezi s preiskavo, ki jo bo izvedel osrednji urad državnega tožilstva Republike Madžarske, in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju dne 3. julija 2014; ob upoštevanju dodatnih pojasnil, ki jih je dr. Polt posredoval v svojih pismih z dne 16. oktobra 2014 in 23. marca 2015, ter izmenjave mnenj z njim na seji Odbora za pravne zadeve dne 14. julija 2015;

–  po zagovoru Béla Kovácsa v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–  ob upoštevanju temeljnega zakona Republike Madžarske, oddelkov10(2) in 12(1) akta št. LVII iz leta 2004 o statusu madžarskih poslancev Evropskega parlamenta in oddelka 74(1) in (3) akta št. XXXXVI iz leta 2012 o madžarski državni skupščini,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0291/2015),

A.  ker je generalni državni tožilec Republike Madžarske zahteval odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Béli Kovácsu, da bi se na podlagi utemeljenega suma lahko opravila preiskava za ugotovitev, ali bo v skladu z oddelkom 261/A akta C iz leta 2012 o madžarskem kazenskem zakoniku obtožen kaznivega dejanja vohunjenja zoper institucije Evropske unije; ker se v skladu s tem oddelkom osebe, ki opravljajo obveščevalne dejavnosti zoper Evropski parlament, Evropsko komisijo ali Svet Evropske unije za države, ki niso članice Evropske unije, kaznujejo v skladu z oddelkom 261; ker so v skladu z odstavkom (1) oddelka 261 osebe, ki za tuje organe ali organizacije opravljajo obveščevalne dejavnosti proti Madžarski, krive kaznivega dejanja, ki se kaznuje z zaporno kaznijo od dveh do osmih let;

B.  ker v skladu s členom 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije poslanci Evropskega parlamenta na ozemlju svoje države članice uživajo imunitete, priznane poslancem parlamenta te države članice;

C.  ker so v skladu s členom 4(2) temeljnega zakona Republike Madžarske nacionalni poslanci upravičeni do imunitete; ker so v skladu z oddelkom 10 (2) akta št. LVII iz leta 2004 o statusu madžarskih poslancev Evropskega parlamenta ti upravičeni do enake imunitete kot poslanci madžarskega parlamenta; ker se v skladu z oddelkom 74 (1) akta št. XXXVI iz leta 2012 o državni skupščini kazenski postopek lahko začne ali teče in se v njem uporabijo prisilni ukrepi proti poslancu samo s predhodnim soglasjem državne skupščine; ker v skladu z oddelkom 74(3) istega akta, generalni državni tožilec zahteva odvzem imunitete, da bi se lahko začela preiskava;

D.  ker je madžarsko vrhovno sodišče v zadevi Bf.I.2782/2002 odločilo, da je poslanska imuniteta omejena na kazenski postopek in se ne nanaša na ukrepe, ki jih ne ureja zakon o kazenskem postopku, ki je namenjen preprečevanju, odkrivanju ali dokazovanju kaznivega dejanja;

E.  ker je v skladu z oddelkom 2012 akta št. C 261/A o madžarskem kazenskem zakoniku kaznivo dejanje, zaradi katerega se lahko opravi preiskava proti Béli Kovácsu, postalo kaznivo dne 1. januarja 2014;

F.  ker sta preiskava in morebitna obtožnica, zaradi katerih se zahteva odvzem imunitete, zato omejeni na dogodke, ki so zgodili po 1. januarju 2014;

G.  ker je bilo skladno s sodno prakso madžarskega vrhovnega sodišča zbiranje dokazov v skladu z aktom št. CXXV iz leta 1995 o nacionalnih varnostnih službah pred tem datumom zakonito in zanj ni bil potreben odvzem imunitete;

H.  ker bo kazensko preiskavo opravil osrednji preiskovalni urad državnega tožilstva; ker sta generalni državni tožilec in državno tožilstvo v skladu s členom 29(1) temeljnega zakona Republike Madžarske neodvisna, svoje ustavne naloge izvajata neodvisno od zunanjih organizacij in delujeta v skladu z domnevo nedolžnosti;

I.  ker bi morali v postopku zahteve za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu veljati pogoji iz člena 9(6) Poslovnika;

J.  ker v tem primeru Parlament ni našel dokaza za fumus persecutionis, torej dovolj resnega in utemeljenega suma, da je bila zahteva za odvzem imunitete posredovana v povezavi k postopkom, ki je bil sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo;

1.  se odloči, da odvzame imuniteto Béli Kovácsu;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Madžarske in Béli Kovácsu.

(1) Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23..

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov