Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0901(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0292/2015

Předložené texty :

A8-0292/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/10/2015 - 15.6
PV 14/10/2015 - 15.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0357

Přijaté texty
PDF 321kWORD 62k
Středa, 14. října 2015 - Brusel
Jmenování výkonného ředitele EFSI
P8_TA(2015)0357A8-0292/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. října 2015 o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice (C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh řídící rady Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) ze dne 2. října 2015 týkající se jmenování jeho výkonného ředitele (C8-0304/2015),

–  s ohledem na čl. 7 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice(1),

–  s ohledem na svůj jednací řád,

–  s ohledem na společnou debatu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru uskutečněnou podle článku 55 jednacího řádu Parlamentu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru (A8-0292/2015),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) 2015/1017 stanoví, že výkonný ředitel a zástupce výkonného ředitele EFSI mají být jmenováni Evropskou investiční bankou (EIB) na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení v souladu s postupy EIB, přičemž Evropský parlament musí být ve všech fázích tohoto výběrového řízení řádně a včas informován, a poté, co je schválí Evropský parlament;

B.  vzhledem k tomu, že řídící rada EFSI přijala dne 2. října 2015 návrh na jmenování výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele EFSI a tento návrh předala Evropskému parlamentu;

C.  vzhledem k tomu, že dne 13. října 2015 uspořádal Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor slyšení s Wilhelmem Moltererem, kandidátem na funkci výkonného ředitele EFSI, na němž kandidát pronesl úvodní prohlášení a poté odpovídal na otázky členů výborů;

1.  schvaluje jmenování Wilhelma Molterera do funkce výkonného ředitele EFSI;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Evropské investiční bance a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí