Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0901(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0292/2015

Esitatud tekstid :

A8-0292/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/10/2015 - 15.6
PV 14/10/2015 - 15.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0357

Vastuvõetud tekstid
PDF 234kWORD 60k
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - Brüssel
EFSI tegevdirektori ametissenimetamine
P8_TA(2015)0357A8-0292/2015

Euroopa Parlamendi 14. oktoobri 2015. aasta otsus Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori ametissenimetamise ettepaneku kohta (C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) juhatuse 2. oktoobri 2015. aasta ettepanekut oma tegevdirektori ametissenimetamise kohta (C8-0304/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määruse (EL) nr 2015/1017 (mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond)(1) artikli 7 lõiget 6,

–  võttes arvesse kodukorda,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 55 kohaseid ühisarutelusid eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni vahel,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0292/2015),

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 2015/1017 artikli 7 lõikes 6 on sätestatud, et kandidaadi tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametikohale valib pärast Euroopa Parlamendi heakskiidu saamist välja juhatus avatud ja läbipaistva ning Euroopa Investeerimispanga (EIP) menetlustega kooskõlas oleva valikumenetluse põhjal, mille käigus Euroopa Parlamenti hoitakse valikumenetluse kõigi etappidega nõuetekohaselt ja õigeaegselt kursis;

B.  arvestades, et 2. oktoobril 2015 võttis EFSI juhatus vastu ettepaneku EFSI tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametissenimetamise kohta ja edastas selle ettepaneku Euroopa Parlamendile;

C.  arvestades, et 13. oktoobril 2015 korraldasid eelarvekomisjon ning majandus- ja rahanduskomisjon EFSI tegevdirektori kandidaadi Wilhelm Moltereri kuulamise, kus ta esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel komisjonide liikmete küsimustele;

1.  kiidab heaks Wilhelm Moltereri nimetamise EFSI tegevdirektori ametikohale;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa Investeerimispangale ning liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 169, 1.7.2015, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika