Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0901(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0292/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0292/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/10/2015 - 15.6
PV 14/10/2015 - 15.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0357

Usvojeni tekstovi
PDF 245kWORD 63k
Srijeda, 14. listopada 2015. - Bruxelles
Imenovanje glavnog direktora EFSU-a
P8_TA(2015)0357A8-0292/2015

Odluka Europskog parlamenta od 14. listopada 2015. o prijedlogu za imenovanje glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja (C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

(Odobrenje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Upravljačkog odbora Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) od 2. listopada 2015. o imenovanju njegova glavnog direktora (C8-0304/2015),

–  uzimajući u obzir članak 7. stavak 6. Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja(1),

–  uzimajući u obzir svoj Poslovnik,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0292/2015),

A.  budući da je člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) 2015/1017 propisano da glavnog direktora i zamjenika glavnog direktora EFSU-a imenuje Europska investicijska banka (EIB) nakon odobrenja Europskog parlamenta i nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira u skladu s postupcima EIB-a, o čemu se Europski parlament obavješćuje pravovremeno i u svim fazama postupka;

B.  budući da je Upravljački odbor EFSU-a 2. listopada 2015. donio prijedlog za imenovanje glavnog direktora i zamjenika glavnog direktora EFSU-a i proslijedio taj prijedlog Europskom parlamentu;

C.  budući da su Odbor za proračune i Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 13. listopada 2015. održali saslušanje Wilhelma Molterera, predloženog kandidata za dužnost glavnog direktora EFSU-a, na kojem je on održao uvodni govor i zatim odgovorio na pitanja članova odborâ;

1.  odobrava imenovanje Wilhelma Molterera na dužnost glavnog direktora EFSU-a;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj investicijskoj banci i vladama država članica.

(1)SL L 169, 1.7.2015., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti