Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0901(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0292/2015

Pateikti tekstai :

A8-0292/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/10/2015 - 15.6
PV 14/10/2015 - 15.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0357

Priimti tekstai
PDF 247kWORD 63k
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - Briuselis
Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas
P8_TA(2015)0357A8-0292/2015

2015 m. spalio 14 d. Europos Parlamento sprendimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo vykdomojo direktoriaus skyrimo (C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 2 d. Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) valdančiosios tarybos pasiūlymą dėl jos vykdomojo direktoriaus skyrimo (C8-0304/2015),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo(1), 7 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisykles,

–  atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0292/2015),

A.  kadangi Reglamento (ES) 2015/1017 7 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ESIF vykdomąjį direktorių ir vykdomojo direktoriaus pavaduotoją Europos investicijų bankas (EIB) skiria gavęs Europos Parlamento pritarimą, po atviro ir skaidraus atrankos pagal EIB procedūras vykdomo proceso, kurio visuose etapuose Europos Parlamentas tinkamai ir laiku informuojamas;

B.  kadangi 2015 m. spalio 2 d. ESIF valdančioji taryba priėmė pasiūlymą dėl ESIF vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir perdavė šį pasiūlymą Europos Parlamentui;

C.  kadangi 2015 m. spalio 13 d. Biudžeto komitetas ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas surengė klausymą su Wilhelmu Moltereriu, pasiūlytu kandidatu eiti ESIF vykdomojo direktoriaus pareigas, kurio metu kandidatas pasakė įžanginę kalbą ir po to atsakė į komitetų narių pateiktus klausimus;

1.  pritaria, kad Wilhelm Molterer būtų paskirtas eiti ESIF vykdomojo direktoriaus pareigas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos investicijų bankui ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL L 169, 2015 7 1, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika