Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0902(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0293/2015

Внесени текстове :

A8-0293/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/10/2015 - 15.6
PV 14/10/2015 - 15.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0358

Приети текстове
PDF 456kWORD 65k
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел
Назначаване на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ
P8_TA(2015)0358A8-0293/2015

Решение на Европейския парламент от 14 октомври 2015 г. относно предложението за назначаване на заместник изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (C8‑0305/2015 – 2015/0902(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Управителния съвет на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) от 2 октомври 2015 г. за назначаването на заместник изпълнителен директор на Фонда (C8‑0305/2015),

—  като взе предвид член 7, параграф 6 от Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции(1),

—  като взе предвид своя правилник,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0293/2015),

А.  като има предвид, че съгласно член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2015/1017 изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор се назначават от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) след получаване на одобрението на Европейския парламент и след провеждането на открит и прозрачен процес на подбор в съответствие с процедурите на ЕИБ, по време на който Европейският парламент бива надлежно и своевременно информиран за всички етапи на процедурата за подбор;

Б.  като има предвид, че на 2 октомври 2015 г. Управителният съвет на ЕФСИ прие предложение за назначаването на изпълнителен директор и на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ и предаде предложението на Европейския парламент;

В.  като има предвид, че на 13 октомври 2015 г. комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси проведоха изслушване с Илияна Цанова, предложеният кандидат за длъжността заместник изпълнителен директор на ЕФСИ, по време на което тя направи встъпително изявление, след което даде отговор на въпроси на членовете на двете комисии;

1.  Одобрява назначаването на Илияна Цанова на длъжността заместник изпълнителен директор на ЕФСИ;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията, Европейската инвестиционна банка, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност