Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0902(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0293/2015

Predkladané texty :

A8-0293/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/10/2015 - 15.6
PV 14/10/2015 - 15.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0358

Prijaté texty
PDF 252kWORD 65k
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel
Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI
P8_TA(2015)0358A8-0293/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. októbra 2015 o návrhu vymenovania zástupcu generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície (C8-0305/2015 – 2015/0902(NLE))

(Schválenie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh riadiacej rady Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) z 2. októbra 2015 týkajúci sa vymenovania zástupcu jeho generálneho riaditeľa (C8-0305/2015),

–  so zreteľom na článok 7 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície(1),

–  so zreteľom na rokovací poriadok,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0293/2015),

A.  keďže sa v článku 7 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2015/1017 stanovuje, že generálny riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa EFSI majú byť vymenovaní Európskou investičnou bankou (EIB) na základe súhlasu Európskeho parlamentu a otvoreného a transparentného výberového konania v súlade s postupmi EIB, pričom Európsky parlament musí byť vo všetkých štádiách tohto výberového konania náležite a včas informovaný;

B.  keďže riadiaca rada EFSI prijala 2. októbra 2015 návrh na vymenovanie generálneho riaditeľa a zástupcu generálneho riaditeľa EFSI a tento návrh odovzdala Európskemu parlamentu;

C.  keďže 13. októbra 2015 usporiadali Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci vypočutie s Iliyanou Tsanovou, navrhnutou kandidátkou na funkciu zástupcu generálneho riaditeľa EFSI, na ktorom predniesla úvodné vyhlásenie a následne odpovedala na otázky členov výborov;

1.  schvaľuje vymenovanie Iliyany Tsanovej do funkcie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskej investičnej banke a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia