Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0902(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0293/2015

Ingivna texter :

A8-0293/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/10/2015 - 15.6
PV 14/10/2015 - 15.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0358

Antagna texter
PDF 237kWORD 292k
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel
Utnämning av den biträdande verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar
P8_TA(2015)0358A8-0293/2015

Europaparlamentets beslut av den 14 oktober 2015 om förslaget till utnämning av den biträdande verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar (C8-0305/2015 – 2015/0902(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar detta beslut

–  med beaktande av förslaget av den 2 oktober 2015 från styrelsen för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) om utnämning av Efsis biträdande verkställande direktör (C8-0305/2015),

–  med beaktande av artikel 7.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar(1),

–  med beaktande av sin arbetsordning,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0293/2015), och av följande skäl:

A.  I enlighet med artikel 7.6 i förordning (EU) nr 2015/1017 ska Efsis verkställande direktör och biträdande verkställande direktör utses av Europeiska investeringsbanken (EIB) efter godkännande av Europaparlamentet och efter ett öppet och transparent urvalsförfarande i enlighet med EIB-förfarandena, under vilket Europaparlamentet i vederbörlig ordning och vid rätt tidpunkt ska informeras om alla etapper.

B.  Den 2 oktober 2015 antog Efsis styrelse ett förslag till utnämning av den verkställande direktören och den biträdande verkställande direktören för Efsi och överlämnade detta förslag till Europaparlamentet.

C.  Budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor höll den 13 oktober 2015 en utfrågning med Iliyana Tsanova, den föreslagna kandidaten till befattningen som biträdande verkställande direktör för Efsi, där hon höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet godkänner utnämningen av Iliyana Tsanova till befattningen som biträdande verkställande direktör för Efsi.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska investeringsbanken och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 169, 1.7.2015, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy