Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0090(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0255/2015

Předložené texty :

A8-0255/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0360

Přijaté texty
PDF 402kWORD 66k
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk
Společná zemědělská politika: zrušení zastaralých aktů ***I
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0174),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 42 první odstavec a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0101/2015),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 1. července 2015(1),

–  s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 7. září 2015, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0255/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. října 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/... o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu
P8_TC1-COD(2015)0090

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/2284.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí