Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0076(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0271/2015

Внесени текстове :

A8-0271/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0361

Приети текстове
PDF 540kWORD 73k
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург
Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08266/1/2015),

—  като взе предвид проекта на Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (08297/2015),

—  като взе предвид член 115, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0169/2015),

—  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0271/2015),

1.  Одобрява проекта на решение на Съвета, така както е изменен, и одобрява сключването на Протокола за изменение на Споразумението;

2.  Изразява съжаление, че не могат да бъдат направени подобрения, особено по отношение на предоставяната информация и на автоматичния, задължителен и неограничен характер на обмена на информация;

3.  Призовава Комисията да продължи да информира Парламента в случай на промяна или ново развитие по време на последните етапи от сключването на Протокола за изменение на Споразумението;

4.  Припомня на Съвета неговото задължение да се консултира с Парламента още веднъж, ако променя проекта на решението си;

5.  Подчертава колко е важно предприемането на ефективни действия срещу измамите и избягването на данъци от страна на физически и юридически лица, установени в Съюза, с участието на финансови институции, установени в трети държави;

6.  Призовава Комисията да оцени, 18 месеца след датата на влизане в сила на Протокола за изменение на Споразумението, прилагането на Споразумението и неговите резултати, и да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен, по целесъобразност, от предложения за неговото преразглеждане;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.

Проект на решение   Изменение
Изменение 1
Проект на решение
Член 2 – параграф 1
1.  Председателят на Съвета извършва уведомлението, предвидено в член 2, параграф 1 от Протокола за изменение, от името на Съюза4
1.  Председателят на Съвета извършва уведомлението, предвидено в член 2, параграф 1 и член 4 от Протокола за изменение, от името на Съюза4, за да се гарантира, че правилата относно автоматичния обмен на информация по отношение на „сметки, за които се предоставя информация“ се спазват, и че се извършва сътрудничеството във връзка със спазването и правоприлагането.
__________________
__________________
4Датата на влизането в сила на Протокола за изменение ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.
4Датата на влизането в сила на Протокола за изменение ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.
Изменение 2
Проект на решение
Член 2 – параграф 2
2.  Комисията информира Конфедерация Швейцария и държавите членки относно уведомленията, направени в съответствие с член 1, параграф 1, буква г) от Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки с оглед подобряване спазването на данъчното законодателство в международен план, в резултат на Протокола за изменение.
2.  Комисията информира Конфедерация Швейцария и държавите членки относно уведомленията, направени в съответствие с член 1, параграф 1, буква г) от Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки с оглед подобряване спазването на данъчното законодателство в международен план, вследствие на Протокола за изменение.
Правна информация - Политика за поверителност