Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0076(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0271/2015

Předložené texty :

A8-0271/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0361

Přijaté texty
PDF 472kWORD 70k
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08266/1/2015),

–  s ohledem na návrh Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným ve směrnici Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (08297/2015),

–  s ohledem na článek 115 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) a odst. 8 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0169/2015),

–  s ohledem na článek 59 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0271/2015),

1.  schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že jej není možné zkvalitnit, zejména pokud jde o poskytnuté informace a automatický, závazný a neomezený charakter výměny informací;

3.  vyzývá Komisi, aby Parlament průběžně informovala o jakýchkoli změnách či novém vývoji týkajícím se posledních kroků při uzavírání této dohody;

4.  připomíná Radě její povinnost znovu konzultovat Parlament, pokud svůj návrh rozhodnutí upraví;

5.  zdůrazňuje, že je důležité přijmout účinná opatření proti podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména proti daňovým únikům a vyhýbání se daním ze strany fyzických a právnických osob se sídlem v Unii se zapojením finančních institucí se sídlem v třetích zemích;

6.  vyzývá Komisi, aby osmnáct měsíců po dni vstupu Pozměňovacího protokolu k Dohodě v platnost vyhodnotila uplatňování této dohody a její výsledek a předložila zprávu Evropskému parlamentu a Radě, případně s návrhy na její revizi;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Švýcarské konfederace.

Návrh rozhodnutí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1
1.   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle čl. 2 odst. 1 pozměňovacího protokolu4.
1.   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle čl. 2 odst. 1 a článku 4 Pozměňovacího protokolu4, aby bylo zajištěno, že budou dodržovány předpisy pro automatickou výměnu informací v souvislosti s oznamovanými účty a že bude umožněna spolupráce v oblasti dodržování předpisů a jejich vymáhání.
__________________
__________________
4Datum vstupu tohoto pozměňovacího protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
4Datum vstupu tohoto Pozměňovacího protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
Pozměňovací návrh 2
Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2
2.   Komise informuje Švýcarskou konfederaci a členské státy o oznámeních učiněných podle čl. 1 odst. 1 písm. d) Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku, v souladu s pozměňovacím protokolem.
2.   Komise v souladu s Pozměňovacím protokolem informuje Švýcarskou konfederaci a členské státy o oznámeních učiněných podle čl. 1 odst. 1 písm. d) Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku.
Právní upozornění - Ochrana soukromí