Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0076(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0271/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0271/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0361

Hyväksytyt tekstit
PDF 243kWORD 66k
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - Strasbourg
EU:n ja Sveitsin valaliiton sopimus tilejä koskevasta automaattisesta tiedonvaihdosta *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. lokakuuta 2015 esityksestä neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08266/1/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muutospöytäkirjaksi (08297/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan b alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0169/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0271/2015),

1.  hyväksyy esityksen neuvoston päätökseksi, sellaisena kuin se on tarkistettuna, ja hyväksyy sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisen;

2.  pitää valitettavana, että ei voida tehdä parannuksia, jotka koskevat erityisesti annettavia tietoja ja tiedonvaihdon automaattista, sitovaa ja rajoittamatonta luonnetta;

3.  kehottaa komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille, jos tämän sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisen loppuvaiheessa tapahtuu muutoksia tai ilmenee jotain uutta;

4.  muistuttaa neuvostoa sen velvollisuudesta kuulla parlamenttia uudestaan, jos se muuttaa päätösesitystä;

5.  painottaa, että on tärkeää toteuttaa tehokkaita toimia petosten ja verojen välttelyn ja erityisesti unioniin sijoittautuneiden luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden veronkierron ja verojen välttelyn torjumiseksi silloin, kun siihen liittyy kolmansissa maissa sijaitsevia rahoituslaitoksia;

6.  kehottaa komissiota arvioimaan 18 kuukauden kuluttua sopimuksen muutospöytäkirjan voimaantulosta sopimuksen soveltamista ja sen tuloksia ja antamaan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä liittämään siihen tarvittaessa ehdotuksia sopimuksen tarkistamiseksi;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton hallituksille ja parlamenteille.

Esitys päätökseksi   Tarkistus
Tarkistus 1
Esitys päätökseksi
2 artikla – 1 kohta
1.   Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta muutospöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen4.
1.   Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta muutospöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklassa määrätyn ilmoituksen4, jotta varmistetaan, että raportoitavia tilejä koskevan automaattisen tiedonvaihdon sääntöjä noudatetaan ja sääntöjen noudattamista ja soveltamisen valvontaa koskeva yhteistyö on mahdollista.
__________________
__________________
4 Neuvoston pääsihteeristö julkaisee muutospöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4 Neuvoston pääsihteeristö julkaisee muutospöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tarkistus 2
Esitys päätökseksi
2 artikla – 2 kohta
2.   Komissio ilmoittaa Sveitsin valaliitolle ja jäsenvaltioille Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen finanssitilitietojen automaattista vaihtoa kansainvälisten verosääntöjen noudattamisen parantamiseksi koskevan sopimuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti annetuista ilmoituksista, jotka johtuvat muutospöytäkirjasta.
2.   Komissio ilmoittaa Sveitsin valaliitolle ja jäsenvaltioille Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen finanssitilitietojen automaattista vaihtoa kansainvälisten verosääntöjen noudattamisen parantamiseksi koskevan sopimuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti annetuista ilmoituksista, jotka aiheutuvat muutospöytäkirjasta.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö