Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0076(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0271/2015

Pateikti tekstai :

A8-0271/2015

Debatai :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Balsavimas :

PV 27/10/2015 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0361

Priimti tekstai
PDF 399kWORD 72k
Antradienis, 2015 m. spalio 27 d. - Strasbūras
ES ir Šveicarijos susitarimas dėl automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08266/1/2015),

–  atsižvelgdamas į Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, projektą (08297/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą ir 8 dalies antrą pastraipą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0169/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0271/2015),

1.  pritaria Tarybos sprendimo projektui su pakeitimais ir pritaria Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, sudarymui;

2.  apgailestauja, kad negalima atlikti patobulinimų, visų pirma dėl teikiamos informacijos ir automatinių, privalomų ir neribotų informacijos mainų pobūdžio;

3.  ragina Komisiją informuoti Parlamentą, jei paskutiniais Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, sudarymo etapais bus padaryta pakeitimų arba pasiūlyta naujovių;

4.  primena Tarybai, kad ji privalo pakartotinai konsultuotis su Parlamentu, jei rengiasi keisti sprendimo projektą;

5.  pabrėžia, kad svarbu imtis veiksmingų priemonių kovojant su mokestiniu sukčiavimu bei mokesčių slėpimu ir ypač Sąjungoje esančių fizinių ir juridinių asmenų vengimu mokėti mokesčius ir mokesčių slėpimu, kai į šį procesą įsitraukusios trečiosiose valstybėse esančios finansų įstaigos;

6.  ragina Komisiją praėjus 18 mėnesių nuo šio Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, įsigaliojimo dienos įvertinti Susitarimo taikymą bei rezultatus ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, o prireikus kartu pateikti pasiūlymus atlikti susitarimo peržiūrą;

7.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos vyriausybėms ir parlamentams.

Sprendimo projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Sprendimo projektas
2 straipsnio 1 dalis
1.  Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia protokolo4, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, 2 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą.
1.  Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, 2 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnyje4 numatytą pranešimą, kad būtų galima užtikrinti, jog laikomasi taisyklių dėl automatinių informacijos apie praneštinas sąskaitas mainų ir bendradarbiaujama užtikrinant atitiktį ir vykdymą.
__________________
__________________
4 Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.
4 Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.
Pakeitimas 2
Sprendimo projektas
2 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija praneša Šveicarijos Konfederacijai ir valstybėms narėms apie pranešimus, pateiktus pagal Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų siekiant geresnio tarptautinio mokestinių prievolių vykdymo 1 straipsnio 1 dalies d punktą, kaip numatyta protokole, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas.
2.  Komisija praneša Šveicarijos Konfederacijai ir valstybėms narėms apie pranešimus, pateiktus pagal Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų siekiant geresnio tarptautinio mokestinių prievolių vykdymo 1 straipsnio 1 dalies d punktą, laikantis Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas.
Teisinė informacija - Privatumo politika