Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0076(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0271/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0271/2015

Debates :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Balsojumi :

PV 27/10/2015 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0361

Pieņemtie teksti
PDF 471kWORD 71k
Otrdiena, 2015. gada 27. oktobris - Strasbūra
ES un Šveices nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (08266/1/2015),

–  ņemot vērā grozījumu protokola projektu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (08297/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas b) apakšpunktu un 8. punkta 2. daļu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0169/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0271/2015),

1.  apstiprina grozīto projektu Padomes lēmumam un apstiprina grozījumu protokola Nolīgumam noslēgšanu;

2.  pauž nožēlu par to, ka nav iespējams veikt uzlabojumus, jo īpaši attiecībā uz sniegto informāciju un to, ka informācijas apmaiņa ir automātiska, saistoša un neierobežota;

3.  aicina Komisiju informēt Parlamentu par visām izmaiņām vai jauniem pavērsieniem šā grozījumu protokola Nolīgumam noslēgšanas beigu posmā;

4.  atgādina Padomei par tās pienākumu saņemt Parlamenta piekrišanu vēlreiz, ja tā grozīs lēmuma projektu;

5.  uzsver, cik svarīgi ir veikt efektīvus pasākumus pret krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un jo īpaši pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, ko Savienībā reģistrētas fiziskas un juridiskas personas veic, iesaistot trešo valstu finanšu institūcijas;

6.  aicina Komisiju 18 mēnešus pēc šā grozījumu protokola Nolīgumam spēkā stāšanās dienas novērtēt šā nolīguma piemērošanu un iesniegt Parlamentam un Padomei ziņojumu, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumus par tā pārskatīšanu;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Šveices Konfederācijas valdībai un parlamentam.

Lēmuma projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Lēmuma projekts
2. pants – 1. punkts
1.  Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz grozījumu protokola 2. panta 1. punktā paredzēto paziņojumu4.
1.  Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz grozījumu protokola 2. panta 1. punktā un 4. pantā paredzēto paziņojumu4, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti noteikumi par automātisku informācijas apmaiņu par kontiem, par kuriem jāsniedz ziņojumi, un tiek īstenota sadarbība attiecībā uz atbilstību un izpildi.
__________________
__________________
4 Grozījumu protokola spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
4 Grozījumu protokola spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Grozījums Nr. 2
Lēmuma projekts
2. pants – 2. punkts
2.  Komisija informē Šveices Konfederāciju un dalībvalstis par paziņojumiem, kas saskaņā ar 1. panta 1. punkta d) apakšpunktu Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu nolūkā uzlabot nodokļu saistību izpildi starptautiskā līmenī sniegti izpildot grozījumu protokolu.
2.  Komisija informē Šveices Konfederāciju un dalībvalstis par paziņojumiem, kas saskaņā ar 1. panta 1. punkta d) apakšpunktu Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu nolūkā uzlabot nodokļu saistību izpildi starptautiskā līmenī sniegti, ievērojot grozījumu protokolu.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika