Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0076(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0271/2015

Teksty złożone :

A8-0271/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0361

Teksty przyjęte
PDF 473kWORD 70k
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg
Umowa UE-Szwajcaria w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (08266/1/2015),

–  uwzględniając projekt protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (08297/2015),

–  uwzględniając art. 115 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. b) oraz ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0169/2015),

–  uwzględniając art. 59 oraz art. 108 ust.7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0271/2015),

1.  zatwierdza projekt decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie protokołu zmieniającego do Umowy;

2.  ubolewa nad niemożnością wprowadzenia ulepszeń, zwłaszcza jeśli chodzi o zakres wymiany informacji i automatyczny, obowiązkowy i wolny od wszelkich przeszkód charakter tej wymiany;

3.  wzywa Komisję do poinformowania Parlamentu w przypadku jakiejkolwiek zmiany lub nowego rozwoju wydarzeń na ostatnich etapach zawierania protokołu zmieniającego do Umowy;

4.  przypomina Radzie, że jeżeli dokona zmian w projekcie decyzji, będzie musiała ponownie skonsultować się z Parlamentem;

5.  przypomina o znaczeniu skutecznego zwalczania oszustw podatkowych i unikania opodatkowania, zwłaszcza oszustw podatkowych i unikania opodatkowania przez osoby fizyczne i prawne z siedzibą w Unii przy pomocy instytucji finansowych z siedzibą w krajach trzecich;

6.  wzywa Komisję, aby 18 miesięcy po dacie wejścia w życie protokołu zmieniającego do Umowy dokonała oceny jej stosowania i rezultatów oraz aby przedstawiła sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, któremu w stosownym przypadku powinny towarzyszyć propozycje dotyczące rewizji umowy;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Projekt decyzji   Poprawka
Poprawka 1
Projekt decyzji
Artykuł 2 ustęp 1
1.   Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 2 ust. 1 protokołu zmieniającego1.
1.   Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 2 ust. 1 i art. 4 protokołu zmieniającego1 w celu zagwarantowania, że przestrzegane są zasady automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do rachunków raportowanych i że umożliwiono współpracę w kwestiach wypełniania przepisów i ich egzekwowania.
__________________
__________________
1 Data wejścia w życie protokołu zmieniającego zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
1 Data wejścia w życie protokołu zmieniającego zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
Poprawka 2
Projekt decyzji
Artykuł 2 ustęp 2
2.   Komisja informuję Konfederację Szwajcarską i państwa członkowskie o notyfikacjach dokonanych zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. d) Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych w celu poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych wynikających z Protokołu zmieniającego.
poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności