Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0076(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0271/2015

Texte depuse :

A8-0271/2015

Dezbateri :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0361

Texte adoptate
PDF 392kWORD 71k
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg
Acordul UE-Elveția privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08266/1/2015),

–  având în vedere proiectul de Protocol de modificare a acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (08297/2015),

–  având în vedere articolul 115 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0169/2015),

–  având în vedere articolul 59 și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8‑0271/2015),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului astfel cum a fost modificat și aprobă încheierea Protocolului de modificare a acordului;

2.  regretă faptul că nu se pot aduce îmbunătățiri, îndeosebi în ceea ce privește informațiile puse la dispoziție și caracterul automat, obligatoriu și nelimitat al schimburilor de informații;

3.  invită Comisia să informeze cu regularitate Parlamentul European în cazul în care survin schimbări sau noi evoluții în etapele finale ale încheierii acestui Protocol de modificare a acordului;

4.  reamintește Consiliului că, în cazul în care își modifică proiectul de decizie, acesta trebuie să consulte din nou Parlamentul European;

5.  subliniază importanța întreprinderii unor măsuri eficace împotriva fraudelor și a evitării plății impozitelor, în special împotriva evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor de către persoanele fizice și juridice stabilite în Uniune cu participarea instituțiilor financiare cu sediul în țări terțe;

6.  invită Comisia să evalueze, la 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Protocol de modificare a acordului, modul în care acest acord a fost aplicat și rezultatele obținute și să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport însoțit, după caz, de propuneri privind revizuirea sa;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației Elvețiene.

Proiectul de decizie   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de decizie
Articolul 2 – alineatul 1
1.   Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din protocolul de modificare4.
(1)   Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 2 alineatul (1) și la articolul 4 din protocolul de modificare4, pentru a asigura respectarea normelor privind schimbul automat de informații cu privire la conturile care fac obiectul raportării și activarea colaborării în materie de conformitate și execuție.
__________________
__________________
4 Data intrării în vigoare a protocolului de modificare se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.
4 Data intrării în vigoare a protocolului de modificare se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.
Amendamentul 2
Proiect de decizie
Articolul 2 – alineatul 2
2.   Comisia informează Confederația Elvețiană și statele membre cu privire la notificările transmite în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (d) din Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare pentru îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale internaționale, astfel cum reiese din protocolul de modificare.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate