Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0065(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0299/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0299/2015

Viták :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0362

Elfogadott szövegek
PDF 350kWORD 74k
2015. október 27., Kedd - Strasbourg
Megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása: a megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv hatályon kívül helyezése *
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

Az Európai Parlament 2015. október 27-i jogalkotási állásfoglalása a 2003/48/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0129),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 115. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8‑0086/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0299/2015),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A 2014/107/EU irányelv alkalmazási köre általában tágabb, mint a 2003/48/EK irányelvé, és előírja, hogy azokban az esetekben, amikor az alkalmazási kör tekintetében átfedés mutatkozik a két irányelv között, a 2014/107/EU irányelv az irányadó. Még mindig vannak olyan fennmaradó esetek, amelyekre egyébként csak a 2003/48/EK irányelv lenne alkalmazható. A fennmaradó esetek a két irányelvben alkalmazott megközelítések közötti csekély eltérésből, valamint a különböző egyedi kivételekből adódnak. Amikor az említett, korlátozott számú esetben a 2003/48/EK irányelv alkalmazási köre kívül esik a 2014/107/EU irányelv alkalmazási körén, továbbra is a 2003/48/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit kellene alkalmazni, ami az Unión belül két adatszolgáltatási standard alkalmazását eredményezné. Az említett kettős adatszolgáltatásból adódó kisebb előnyöket ugyanakkor háttérbe szorítja a jelentős költségvonzat.
(5)  A 2014/107/EU irányelv hatálya általában tágabb, mint a 2003/48/EK irányelvé, és előírja, hogy azokban az esetekben, amikor a hatály tekintetében átfedés mutatkozik a két irányelv között, a 2014/107/EU irányelv az irányadó. Még mindig vannak olyan fennmaradó esetek, amelyekre egyébként csak a 2003/48/EK irányelv lenne alkalmazható. A fennmaradó esetek a két irányelvben alkalmazott megközelítések közötti csekély eltérésből, valamint a különböző egyedi kivételekből adódnak. Amikor az említett, korlátozott számú esetben a 2003/48/EK irányelv hatálya kívül esik a 2014/107/EU irányelv hatályán, továbbra is a 2003/48/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit kellene alkalmazni, ami az Unión belül két adatszolgáltatási standard alkalmazását eredményezné. Noha részletes költség–haszon elemzés nem készült a kettős adatszolgáltatási rendszerre vonatkozóan, de még a két standard közötti ideiglenes átmenetre vonatkozóan sem, indokolt feltételezni, hogy az említett kettős adatszolgáltatásból adódó kisebb előnyöket háttérbe szorítja a jelentős költségvonzat.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
11a preambulumbekezdés (új)
(11a)  A 2003/48/EK irányelvben foglaltakkal egyenértékű rendelkezéseket alkalmaznak jelenleg több, az Unió és öt Európai Unión kívüli európai ország (a Svájci Államszövetség, a Liechtensteini Hercegség, San Marino Köztársaság, a Monacói Hercegség és az Andorrai Hercegség) közötti, illetve az egyes tagállamok és 12 függő vagy társult terület (a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a karib-tengeri függő vagy társult területek) közötti kétoldalú megállapodások által. Fontos, hogy mindezen kétoldalú megállapodásokat az OECD új globális standardjához és a 2014/107/EU irányelvhez igazítsák. Alapvetően fontos az is, hogy a meglévőről az új standardra való átállási folyamat során joghézagok és más hiányosságok ne keletkezzenek. Mivel a Bizottság egyértelmű felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy az említett, Unión kívüli öt országgal megtárgyalja a megállapodások módosításait, szakértelme révén aktív szerepet kellene vállalnia abban is, hogy megkönnyítse és előmozdítsa a tagállamok e 12 függő vagy társult területtel kötött megállapodásainak felülvizsgálatát. A gördülékenység és hatékonyság érdekében adott esetben – és a tagállam kifejezett egyetértésétől függően – a Bizottságnak kellene irányítania e tárgyalásokat.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3a bekezdés (új)
(3a)  A Bizottság 2016. július 1-ig jelentést terjeszt a Tanács és az Európai Parlament elé a 2003/48/EK irányelv szerint alkalmazott adatszolgáltatási standardról a 2014/107/EU irányelvben meghatározott új adatszolgáltatási standardra való áttérésről. A jelentésnek feltétlenül, de nem kizárólagos jelleggel ki kell terjednie az adatszolgáltatással kapcsolatos azon joghézagok és egyéb hiányosságok kialakulásának kockázatára, amelyek határokon átnyúló adócsalásra és adókijátszásra teremthettek lehetőséget. A jelentésnek ki kell terjednie az Unió és öt Európai Unión kívüli európai ország (a Svájci Államszövetség, a Liechtensteini Hercegség, San Marino Köztársaság, a Monacói Hercegség és az Andorrai Hercegség) közötti, illetve az egyes tagállamok és 12 függő vagy társult terület (a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a karib-tengeri függő vagy társult területek) közötti kétoldalú megállapodások felülvizsgálatához kapcsolódó folyamatra is. A Bizottság a helyzet szoros figyelemmel kísérése érdekében 2017. október 1-ig nyomonkövetési jelentést terjeszt elő. A jelentésekhez a Bizottság szükség szerint jogalkotási javaslatokat is csatol.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat