Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0065(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0299/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0299/2015

Debates :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Balsojumi :

PV 27/10/2015 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0362

Pieņemtie teksti
PDF 482kWORD 73k
Otrdiena, 2015. gada 27. oktobris - Strasbūra
Nodokļu uzlikšana no uzkrājumiem gūtiem procentu ienākumiem — Uzkrājumu direktīvas atcelšana *
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2003/48/EK (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2015)0129),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8‑0086/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0299/2015),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
5.apsvērums
(5)  Direktīvas 2014/107/ES darbības joma ir plašāka nekā Direktīvas 2003/48/EK darbības joma, un tajā paredzēts, ka gadījumos, kad darbības jomas pārklājas, jāvadās pēc Direktīvas 2014/107/ES noteikumiem. Joprojām ir īpaši gadījumi, kad būtu piemērojama vienīgi Direktīva 2003/48/EK. Šie īpašie gadījumi pastāv tādēļ, ka abām direktīvām ir nedaudz atšķirīgas pieejas un ir paredzēti konkrēti atbrīvojumi. Ja šādos īpašos gadījumos Direktīvas 2003/48/EK darbības joma neatbilstu Direktīvas 2014/107/ES darbības jomai, joprojām būtu piemērojami Direktīvas 2003/48/EK noteikumi, un tādējādi Savienībā būtu dubultas ziņojumu sniegšanas standarti. Tādējādi radītās izmaksas nespētu kompensēt nelielās priekšrocības, ko sniedz šādas dubultas ziņojumu sniegšanas saglabāšana.
(5)  Direktīvas 2014/107/ES darbības joma ir plašāka nekā Direktīvas 2003/48/EK darbības joma, un tajā paredzēts, ka gadījumos, kad darbības jomas pārklājas, jāvadās pēc Direktīvas 2014/107/ES noteikumiem. Joprojām ir īpaši gadījumi, kad būtu piemērojama vienīgi Direktīva 2003/48/EK. Šie īpašie gadījumi pastāv tādēļ, ka abām direktīvām ir nedaudz atšķirīgas pieejas un ir paredzēti konkrēti atbrīvojumi. Ja šādos īpašos gadījumos Direktīvas 2003/48/EK darbības joma neatbilstu Direktīvas 2014/107/ES darbības jomai, joprojām būtu piemērojami Direktīvas 2003/48/EK noteikumi, un tādējādi Savienībā būtu dubultas ziņojumu sniegšanas standarti. Lai arī par dubultas ziņojumu sniegšanas sistēmu nav veikta izmaksu un ieguvumu analīze, pat ne uz pārejas periodu starp abiem standartiem nav saprātīgi pieņemt, ka radītās izmaksas nespētu kompensēt nelielās priekšrocības, ko sniedz šādas dubultas ziņojumu sniegšanas saglabāšana.
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
11.aapsvērums (jauns)
(11a)  Noteikumus, kas ir līdzvērtīgi Direktīvā 2003/48/EK noteiktajiem, pašlaik piemēro ar atsevišķiem divpusējiem nolīgumiem starp Savienību un piecām Eiropas valstīm, kas nav Savienības dalībvalstis (Šveices Konfederāciju, Lihtenšteinas Firstisti, Sanmarīno Republiku, Monako Firstisti un Andoras Firstisti), kā arī starp katru dalībvalsti un 12 atkarīgajām vai asociētajām teritorijām (Normandijas salām, Menas Salu un atkarīgajām vai asociētajām teritorijām Karību jūrā). Ir svarīgi, lai visi šie divpusējie nolīgumi būtu pielāgoti jaunajam ESAO vispārējam standartam un Direktīvai 2014/107/ES. Tāpat ir svarīgi, lai nerastos nepilnības vai citas neatbilstības pārejas procesā no esošajiem uz jaunajiem standartiem. Īstenojot tai dotās pilnvaras sarunās par izmaiņām nolīgumos ar šīm piecām Eiropas valstīm, kas nav Savienības dalībvalstis, Komisijai, balstoties uz savām zināšanām, vajadzētu arī aktīvi atvieglot un veicināt nolīgumu pārskatīšanu, ko dalībvalstis noslēgušas ar 12 atkarīgajām vai asociētajām teritorijām. Lai vienkāršotu procesu un padarītu to efektīvāku, Komisijai atbilstošos gadījumos un ar dalībvalstu nepārprotamu piekrišanu būtu jāuzņemas atbildība par šādām sarunām.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Komisija līdz 2016. gada 1. jūlijam iesniedz Padomei un Eiropas Parlamentam ziņojumu par pāreju no Direktīvā 2003/48/EK noteiktā ziņojumu sniegšanas standarta piemērošanas uz jauno ziņošanas standartu, ko izveido ar Direktīvu 2014/107/ES. Ziņojumā cita starpā, bet ne tikai, iekļauj nepilnību vai citu ziņošanā radušos neprecizitāšu riskus, kas varētu izraisīt pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu. Ziņojumā analizē arī procesu, kas saistīts ar atsevišķu divpusējo nolīgumu pārskatīšanu, kuri noslēgti starp Savienību un piecām Eiropas valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (Šveices Konfederāciju, Lihtenšteinas Firstisti, Sanmarīno Republiku, Monako Firstisti un Andoras Firstisti), kā arī starp katru dalībvalsti un 12 atkarīgajām vai asociētajām teritorijām (Normandijas salām, Menas Salu un atkarīgajām vai asociētajām teritorijām Karību jūrā). Komisija līdz 2017. gada 1. oktobrim iesniedz rezultātu novērtējuma ziņojumu, lai cieši uzraudzītu situāciju. Vajadzības gadījumā ziņojumiem pievieno likumdošanas priekšlikumus.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika