Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0804(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0304/2015

Indgivne tekster :

A8-0304/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/10/2015 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0363

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 60k
Tirsdag den 27. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata *
P8_TA(2015)0363A8-0304/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. oktober 2015 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata (10027/2015 – C8-0197/2015 – 2015/0804(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (10027/2015),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0197/2015),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særligt artikel 33 heri,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2013 om styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU: gennemførelsen af "Prümafgørelsen" og den europæiske informationsudvekslingsmodel(2),

–  der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om den europæiske dagsorden om sikkerhed(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0304/2015),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0419.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0269.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik