Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0805(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0303/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0303/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 27/10/2015 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0364

Pieņemtie teksti
PDF 313kWORD 61k
Otrdiena, 2015. gada 27. oktobris - Strasbūra
Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Beļģiju *
P8_TA(2015)0364A8-0303/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Beļģija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (10029/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību, kas grozīts ar Amsterdamas līgumu, 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8–0196/2015),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā 2013. gada 10. oktobra rezolūciju par tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšanu Eiropas Savienībā — Prīmes lēmuma īstenošana un Eiropas Informācijas apmaiņas modelis(2),

–  ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par Eiropas Drošības programmu(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0303/2015),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.
(2)Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0419.
(3)Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0269.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika