Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0806(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0302/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0302/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0365

Elfogadott szövegek
PDF 248kWORD 62k
2015. október 27., Kedd - Strasbourg
A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere *
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

Az Európai Parlament 2015. október 27-i jogalkotási állásfoglalása a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (09989/2015),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0195/2015),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel „a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés megerősítéséről az EU-ban: a prümi határozat és az európai információcsere-modell végrehajtása” című, 2013. október 10-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az európai biztonsági stratégiáról szóló, 2015. július 9-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0302/2015),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)HL L 210., 2008.8.6., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0419.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0269.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat