Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0806(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0302/2015

Texte depuse :

A8-0302/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0365

Texte adoptate
PDF 245kWORD 63k
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg
Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia *
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (09989/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0195/2015),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2013 referitoare la consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul asigurării respectării legii în UE: punerea în aplicare a „Deciziei Prüm” și modelul european de schimb de informații(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la agenda europeană de securitate(3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0302/2015),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1)JO L 210, 6.8.2008, p. 1.
(2)Texte adoptate, P7_TA(2013)0419.
(3)Texte adoptate, P8_TA(2015)0269.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate