Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0246(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0297/2015

Внесени текстове :

A8-0297/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0366

Приети текстове
PDF 463kWORD 66k
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург
Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 декември 2013 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0512),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8‑0297/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

5.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 73.
(2) Приети текстове, 12.3.2014 г., P7_TA(2014)0222.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Комисията

При преразглеждането на работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2009 г., озаглавен „Насоки относно въвеждането и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики“, Комисията ще разгледа също и въпроса за търговските практики, при които доставчици на пътнически услуги, които предлагат своите услуги онлайн, предлагат допълнителни услуги по скрит, неясен или двусмислен начин, като например прикриване на възможността да не се резервират допълнителни услуги. Комисията ще информира Парламента за начина, по който мнението му е било взето предвид, когато преразгледаните насоки бъдат приети.

Правна информация - Политика за поверителност