Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0246(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0297/2015

Předložené texty :

A8-0297/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0366

Přijaté texty
PDF 394kWORD 64k
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk
Souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. prosince 2013(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2013)0512),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0297/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 73.
(2) Přijaté texty ze dne 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise

Při revizi pracovního dokumentu útvarů Komise ze dne 3. prosince 2009 nazvaného „Návod pro provádění/uplatňování směrnice 2005/29/ES týkající se nekalých obchodních praktik“ se bude Komise rovněž zabývat otázkou obchodních praktik, kdy poskytovatelé cestovních služeb prodávající své služby on-line nabízí doplňkové služby utajeným, nejasným nebo nejednoznačným způsobem, například skrýváním možnosti nerezervovat žádné další služby. Po přijetí revidovaného návodu bude Komise informovat Parlament, jakým způsobem byly zohledněny jeho názory.

Právní upozornění - Ochrana soukromí