Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0246(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0297/2015

Indgivne tekster :

A8-0297/2015

Forhandlinger :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Afstemninger :

PV 27/10/2015 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0366

Vedtagne tekster
PDF 253kWORD 61k
Tirsdag den 27. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. oktober 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  der henviser til udtalelse af 11. december 2013(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0512),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0297/2015),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 170 af 5.6.2014, s. 73.
(2) Vedtagne tekster af 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen

I forbindelse med revisionen af arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 3. december 2009 "Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices" vil Kommissionen også behandle spørgsmålet om handelspraksis, hvorved leverandører af rejseydelser, der markedsfører deres tjenester online, tilbyder ekstra ydelser på en skjult, uklar eller tvetydig måde, såsom at skjule muligheden for at undlade at booke yderligere tjenester. Kommissionen vil underrette Parlamentet om, hvordan dens synspunkter er blevet taget i betragtning, når det reviderede arbejdsdokument er vedtaget.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik