Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0246(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0297/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0297/2015

Viták :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0366

Elfogadott szövegek
PDF 256kWORD 64k
2015. október 27., Kedd - Strasbourg
Utazási csomagok és utazási szolgáltatásegyüttesek ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. október 27-i jogalkotási állásfoglalása az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. december 11-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0512) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0297/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 170., 2014.6.5., 73. o.
(2) Elfogadott szövegek 2014.3.12., P7_TA(2014)0222.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A Bizottság „A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtására/alkalmazására vonatkozó iránymutatás” című, 2009. december 3-i bizottsági szolgálati munkadokumentum felülvizsgálatakor azon kereskedelmi gyakorlatok kérdésével is foglalkozni fog, amelyek során a szolgáltatásaikat online felületen értékesítő utazási szolgáltatók rejtett, nem egyértelmű vagy félreérthető módon kínálnak kiegészítő szolgáltatásokat, például amikor elrejtik a további szolgáltatások igénybevételének mellőzésére szolgáló opciót. A Bizottság tájékoztatni fogja a Parlamentet arról, hogy a felülvizsgált iránymutatás elfogadásakor milyen módon vette figyelembe álláspontját.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat