Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0246(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0297/2015

Texte depuse :

A8-0297/2015

Dezbateri :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0366

Texte adoptate
PDF 248kWORD 66k
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg
Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 decembrie 2013(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0512),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0297/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 170, 5.6.2014, p. 73.
(2) Texte adoptate, 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI

Atunci când va revizui documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 3 decembrie 2009, intitulat „Orientări cu privire la implementarea/aplicarea Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale”, Comisia va aborda, de asemenea, problema practicilor comerciale prin care furnizorii de servicii de călătorie care își comercializează serviciile online oferă servicii suplimentare într-o manieră ascunsă, neclară sau ambiguă, cum ar fi ascunzând opțiunea de a nu rezerva alte servicii suplimentare. Comisia va informa Parlamentul cu privire la modul în care aceste opinii au fost luate în considerare în momentul adoptării orientărilor revizuite.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate