Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0246(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0297/2015

Predkladané texty :

A8-0297/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0366

Prijaté texty
PDF 256kWORD 64k
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg
Balíky cestovných služieb a dohody o spojených cestovných službách ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíkoch cestovných služieb a dohodách o spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. decembra 2013(1);

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0512),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0297/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 73.
(2) Prijaté texty, 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie

V rámci revízie pracovného dokumentu útvarov Komisie z 3. decembra 2009 s názvom Poučenie o implementácii/vykonávaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách sa Komisia bude zaoberať otázkou obchodných praktík, prostredníctvom ktorých poskytovatelia služieb cestovného ruchu, ktorí uvádzajú na trh svoje služby online, ponúkajú doplnkové služby skrytým, nejasným alebo nejednoznačným spôsobom, napríklad zatajujú možnosť nerezervovať si žiadne ďalšie služby. Po prijatí revidovaného dokumentu bude Komisia informovať Parlament o tom, akým spôsobom boli zohľadnené jeho názory.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia