Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0309(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0300/2015

Předložené texty :

A8-0300/2015

Rozpravy :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0367

Přijaté texty
PDF 391kWORD 63k
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk
Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***II
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená irským parlamentem, maltským parlamentem, rakouskou Spolkovou radou a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. ledna 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 31. ledna 2014(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0627),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0300/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentů.

(1) Úř. věst. C 177, 11.6.2014, s. 64.
(2) Úř. věst. C 126, 26.4.2014, s. 53.
(3) Přijaté texty ze dne 3.4.2014, P7_TA(2014)0281.

Právní upozornění - Ochrana soukromí