Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0309(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0300/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0300/2015

Keskustelut :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0367

Hyväksytyt tekstit
PDF 237kWORD 62k
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - Strasbourg
Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***II
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. lokakuuta 2015 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

–  ottaa huomioon Irlannin parlamentin, Maltan parlamentin, Itävallan liittoneuvoston ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. tammikuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 31. tammikuuta 2014 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0627),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8–0300/2015),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 177, 11.6.2014, s. 64.
(2)EUVL C 126, 26.4.2014, s. 53.
(3)Hyväksytyt tekstit, 3.4.2014, P7_TA(2014)0281.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö