Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0309(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0300/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0300/2015

Viták :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0367

Elfogadott szövegek
PDF 252kWORD 64k
2015. október 27., Kedd - Strasbourg
Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca ***II
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

Az Európai Parlament 2015. október 27-i jogalkotási állásfoglalása a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

–  tekintettel az ír képviselőház, a máltai parlament, az osztrák szövetségi tanács és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, mely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. január 21-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. január 31-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0627) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8‑0300/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 177., 2014.6.11., 64. o.
(2) HL C 126., 2014.4.26., 53. o.
(3) Elfogadott szövegek 2014.4.3., P7_TA(2014)0281.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat