Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0309(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0300/2015

Texte depuse :

A8-0300/2015

Dezbateri :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0367

Texte adoptate
PDF 245kWORD 64k
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg
Piața unică europeană a comunicațiilor electronice ***II
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Irlandei (Oireachtas), Parlamentul Maltei, Consiliul Federal al Austriei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie 2014(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0627),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0300/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 177, 11.6.2014, p. 64.
(2) JO C 126, 26.4.2014, p. 53.
(3) Texte adoptate, 3.4.2014, P7_TA(2014)0281.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate