Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/0005(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0267/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0267/2015

Rasprave :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Objašnjenja glasovanja
PV 04/10/2016 - 7.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Usvojeni tekstovi
PDF 539kWORD 225k
Utorak, 27. listopada 2015. - Strasbourg
Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo postupanje ili kažnjavanje ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Amandmani koje je donio Europski parlament 27. listopada 2015. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Izdavanje općeg odobrenja bilo bi primjereno i u slučajevima kad proizvođač treba izvoziti medicinske proizvode koje se nadzire Uredbom (EZ) br. 1236/2005 distributeru u zemlji koja nije ukinula smrtnu kaznu, pod uvjetom da su izvoznik i distributer sklopili pravno obvezujući sporazum kojim se od distributera zahtijeva da primijeni primjeren skup mjera kojima se osigurava da se ti medicinski proizvodi neće upotrebljavati za izvršenje smrtne kazne.
(8)  Izdavanje općeg odobrenja bilo bi primjereno i u slučajevima kad proizvođač treba izvoziti medicinske proizvode koje se nadzire Uredbom (EZ) br. 1236/2005 distributeru u zemlji koja nije ukinula smrtnu kaznu, pod uvjetom da su izvoznik i distributer sklopili pravno obvezujući sporazum kojim se od distributera zahtijeva da primijeni primjeren skup mjera kojima se osigurava da se ti medicinski proizvodi neće upotrebljavati za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Potrebno je brokerima u Uniji zabraniti da pružaju brokerske usluge u vezi s robom čiji je izvoz i uvoz zabranjen jer takva roba nema nikakvu praktičnu namjenu osim za izvršenje smrtne kazne, mučenja ili drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Zabrana pružanja tih usluga služi za zaštitu javnog morala.
(12)  Potrebno je brokerima u Uniji zabraniti da pružaju brokerske usluge u vezi s robom čiji je izvoz i uvoz zabranjen jer takva roba nema nikakvu praktičnu namjenu osim za izvršenje smrtne kazne, mučenja ili drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Zabrana pružanja tih usluga služi za zaštitu javnog morala i poštovanje načela ljudskog dostojanstva na kojima se zasnivaju europske vrijednosti, u skladu s pripadajućim odredbama u Ugovoru o Europskoj uniji i Povelji o temeljnim pravima Europske unije.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.a (nova)
(19a)  Potrebno je uvesti ciljanu klauzulu o krajnjoj namjeni kako bi države članice obustavile ili zaustavile prijenos predmeta na koje se sigurnosna ograničenja odnose, a koji nisu navedeni u Prilogu II. i Prilogu III., te koji očito nemaju praktičnu namjenu osim u svrhu izvršenja smrtne kazne, mučenja ili drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja ili kada postoji opravdana sumnja da bi prijenos tih predmeta mogao potpomagati izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Ovlasti dodijeljene ciljanom klauzulom o krajnjoj namjeni ne bi trebale obuhvaćati medicinske proizvode koji bi se mogli koristiti za izvršenje smrtne kazne.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 2. – točka f
(aa)  točka (f) zamjenjuje se sljedećim:
(f)   „tehnička pomoć” znači bilo kakva tehnička potpora u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem, održavanjem, sastavljanjem ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti i u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina odnosno usluga savjetovanja. Tehnička pomoć uključuje pomoć u usmenom obliku i pomoć koja se pruža elektroničkim putem;
„(f) „tehnička pomoć” znači bilo kakva tehnička potpora u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem, održavanjem, sastavljanjem, uporabom i načinima uporabe ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti i u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina odnosno usluga savjetovanja. Tehnička pomoć uključuje pomoć u usmenom obliku i pomoć koja se pruža elektroničkim putem;”
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 2. – točka k – podstavak 2.
Za potrebe ove Uredbe samo pružanje pomoćnih usluga isključeno je iz ove definicije. Pomoćne usluge čine prijevoz, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje, ili oglašavanje ili promidžba;
Za potrebe ove Uredbe pružanje pomoćnih usluga uključeno je u ovu definiciju. Pomoćne usluge čine prijevoz, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje, ili oglašavanje ili promidžba, uključujući putem interneta;
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 2 − točka l
(l)   „broker” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije koje pružaju usluge utvrđene pod točkom (k) iz Unije na područje treće zemlje;
(l)   „broker” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije, državljane država članica ili podružnice pravne osobe ili partnerstva koje pružaju usluge utvrđene pod točkom (k);
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka c.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 2. – točka m
(m)   „dobavljač tehničke pomoći” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije koje dobavlja tehničku pomoć utvrđenu pod točkom (f) iz Unije na područje treće zemlje;
(m)   „dobavljač tehničke pomoći” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije koje dobavlja tehničku pomoć utvrđenu pod točkom (f);
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 2. – točka n
(n)   „izvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba ili partnerstvo u čije ime se radi izvozna deklaracija, odnosno osoba koja u trenutku prihvaćanja deklaracije ima ugovor s primateljem u dotičnoj trećoj zemlji i ima potrebnu ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako nije sklopljen nikakav ugovor o izvozu ili ako nositelj ugovora ne nastupa u vlastito ime, izvoznik znači osoba koja ima ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako korist od prava raspolaganja robom ima osoba s poslovnim nastanom izvan Unije na temelju ugovora na kojem se temelji izvoz, smatra se da je izvoznik ugovorna strana koja ima poslovni nastan u Uniji;
(n)   „izvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba ili partnerstvo u čije ime se radi izvozna deklaracija, odnosno osoba koja u trenutku prihvaćanja deklaracije ima ugovor s primateljem u dotičnoj trećoj zemlji i ima potrebnu ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako nije sklopljen nikakav ugovor o izvozu ili ako nositelj ugovora ne nastupa u vlastito ime, izvoznik znači osoba koja ima ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako korist od prava raspolaganja robom ima osoba s poslovnim nastanom izvan Unije na temelju ugovora na kojem se temelji izvoz, smatra se da je izvoznik ugovorna strana koja ima boravište ili poslovni nastan u Uniji;
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 2. – točka ra (nova)
(ra)  „provoz” znači prijevoz robe, navedene u prilozima, koja nije iz Unije i koja ulazi u carinsko područje Unije i njime prolazi, a odredište joj je izvan Unije.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 3.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 4.b (novi)
(3a)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 4.b
Zabrana provoza
1.  Zabranjuje se svaki provoz robe s popisa u Prilogu II., neovisno o podrijetlu te robe.
2.  Odstupajući od stavka 1. nadležno tijelo može dopustiti provoz robe s popisa u Prilogu II. ako se dokaže da će se roba u zemlji u koju se izvozi koristiti isključivo u svrhu javnog prikazivanja u muzejima s obzirom na njezin povijesni značaj.”
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 3.b (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 4.c (novi)
(3b)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 4.c
Zabrana komercijalnog oglašavanja i promidžbe
Svim fizičkim ili pravnim osobama ili partnerstvima zabranjuje se komercijalno oglašavanje i promidžba u Uniji, uključujući putem interneta, u cilju prijenosa dobara navedenih u Prilogu II.”
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 6. – stavak 1.
1.  U svakom pojedinačnom slučaju nadležna tijela odlučuju o zahtjevima za izdavanje odobrenja izvoza robe s popisa u Prilogu III.a , uzimajući u obzir sve odgovarajuće čimbenike, a posebno je li zahtjev za odobrenje u osnovi istovjetnog izvoza neka druga država članica odbacila u protekle tri godine, i čimbenike povezane s predviđenom krajnjom namjenom i rizikom od zloupotrebe.
1.  U svakom pojedinačnom slučaju nadležna tijela odlučuju o zahtjevima za izdavanje odobrenja izvoza robe s popisa u Prilozima III. i  III.a, uzimajući u obzir sve odgovarajuće čimbenike, a posebno je li zahtjev za odobrenje u osnovi istovjetnog izvoza neka druga država članica odbacila u protekle tri godine, i čimbenike povezane s predviđenom krajnjom namjenom i rizikom od zloupotrebe.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 5.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Stavak 6. – stavak 1.a (novi)
(5a)  U članak 6. umeće se sljedeći stavak:
„(1a) Vodeći računa o svim relevantnim dokazima nadležna se tijela zajedno s državama članicama brinu za to da su sva poduzeća koja stavljaju na tržište opremu iz područja sigurnosti, pa i poduzeća koja organiziraju sajmove i druga događanja na kojima se takva oprema čini dostupnom, upoznata s činjenicom da bi se ta oprema mogla koristiti za mučenje i drugo okrutno, ponižavajuće ili nečovječno postupanje ili kažnjavanje te da postoji mogućnost da se stavljanje na tržište te opreme zabrani i da joj se ukinu pripadajuća odobrenja.”
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 5.b (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 6. – stavak 2.
(5b)  U članku 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
2.  Nadležno tijelo ne izdaje odobrenje ako postoji opravdani razlog za sumnju da bi se robu s popisa iz Priloga III. moglo upotrijebiti za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, u što je uključeno i sudsko tjelesno kažnjavanje koje provode tijela pravosuđa i policije ili bilo koja fizička ili pravna osoba u trećoj zemlji.
2. Nadležno tijelo ne izdaje odobrenje ako postoji opravdani razlog za sumnju da bi se robu s popisa iz Priloga III. i Priloga III.a moglo upotrijebiti za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, u što je uključeno i sudsko tjelesno kažnjavanje koje provode tijela pravosuđa i policije ili bilo koja fizička ili pravna osoba u trećoj zemlji.
Nadležno tijelo uzima u obzir:
Nadležno tijelo uzima u obzir:
–  dostupne presude međunarodnih sudova,
–  dostupne presude međunarodnih sudova,
–  nalaze nadležnih tijela UN-a, Vijeća Europe i EU-a te izvješća Europskog odbora Vijeća Europe za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja i posebnog izvjestitelja UN-a za mučenje i druga okrutna, nečovječna ili ponižavajuća postupanja i kažnjavanja.
–  nalaze nadležnih tijela UN-a, Vijeća Europe i EU-a te izvješća Europskog odbora Vijeća Europe za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja i posebnog izvjestitelja UN-a za mučenje i druga okrutna, nečovječna ili ponižavajuća postupanja i kažnjavanja.
U obzir se mogu uzeti i ostale relevantne informacije, poput dostupnih presuda nacionalnih sudova, izvješća udruga civilnog društva ili drugih informacija koje su one prikupile te informacija o ograničenju izvoza robe s popisa u prilozima II. i III. koje primjenjuje zemlja odredišta.
U obzir se mogu uzeti i ostale relevantne informacije, poput dostupnih presuda nacionalnih sudova, izvješća udruga civilnog društva ili drugih informacija koje su one prikupile te informacija o ograničenju izvoza robe s popisa u prilozima II., III. i III.a koje primjenjuje zemlja odredišta.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 5.c (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 6.a (novi)
(5c)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 6.a
Zahtjev za odobrenje provoza
1.  Odobrenje je potrebno za provoz robe navedene u Prilogu III. ili Prilogu III.a ako su gospodarski subjekt nadležna tijela države članice kroz koju se odvija provoz obavijestila da je dotična roba namijenjena, ili to može biti, u cijelosti ili dijelom, za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.
2.  Ako je gospodarski subjekt svjestan toga da je roba u provozu navedena u Prilogu III. ili Prilogu III.a namijenjena, u cijelosti ili dijelom, za potrebe izvršenja smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, o tome obavješćuje nadležna tijela koja odlučuju je li uputno da dotični provoz bude podložan odobrenju.
3.  Država članica koja u skladu sa stavcima 1. i 2. nameće zahtjev za odobrenje za provoz robe koja nije navedena u Prilogu III. ili Prilogu III.a o tome obavješćuje ostale države članice i Komisiju.”
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 6.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 7.a – stavak 1.
1.  Brokeru se brani pružanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji brokerskih usluga u vezi s robom s popisa u Prilogu III., neovisno o podrijetlu te robe, ako taj broker zna ili ima razlog za sumnju da bilo koji dio pošiljke te robe jest ili bi mogao biti namijenjen za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije.
1.  Brokeru se brani pružanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji brokerskih usluga u vezi s robom s popisa u Prilogu III. i Prilogu III.a, neovisno o podrijetlu te robe, ako taj broker zna ili ima razlog za sumnju da bilo koji dio pošiljke te robe jest ili bi mogao biti namijenjen za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 6.
uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 7.a – stavak 2.
2.  Dobavljaču tehničke pomoći brani se dobavljanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji tehničke pomoći u vezi s robom s popisa u Prilogu III., neovisno o podrijetlu te robe, ako taj dobavljač zna ili ima razlog za sumnju da dio te robe ili sva ta roba jest ili bi mogla biti namijenjena za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije.
2.  Dobavljaču tehničke pomoći brani se dobavljanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji tehničke pomoći u vezi s robom s popisa u Prilogu III. i Prilogu III.a, neovisno o podrijetlu te robe, ako taj dobavljač zna ili ima razlog za sumnju da dio te robe ili sva ta roba jest ili bi mogla biti namijenjena za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije. Dobavljaču tehničke pomoći također je zabranjeno davati upute, savjete, pružati obuku ili prenositi radno znanje ili vještine koje bi se mogle iskoristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 6.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 7.aa (novi)
6a.  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 7.aa
Razmjena najboljih praksi
Države članice potiču se na promicanje najboljih praksi među dobavljačima tehničke pomoći kako bi se tom pomoći pozitivno doprinijelo borbi protiv mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.”
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 7.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 7.c – stavak 3. – točka 3.3. (nova)
„3.3. Komisija, u suradnji s nadležnim tijelima država članica i, po potrebi, trećih zemalja, usvaja smjernice za najbolje prakse prilikom provjere krajnje namjene.”
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 7.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Poglavlje III.b (novo) – članak 7.e (novi)
(7a)  Umeće se sljedeće poglavlje:
„Poglavlje III.b
Roba koja nije navedena
Članak 7.e
Sveobuhvatna klauzula
1.  Odobrenje je potrebno za izvoz robe koja nije navedena u prilozima ovoj Uredbi ako su izvoznika nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan obavijestila da je dotična roba namijenjena, ili to može biti, u cijelosti ili dijelom, za potrebe izvršenja smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.
2.  Ako je izvoznik svjestan da je roba koju namjerava izvesti, a koja nije navedena u Prilogu II., Prilogu III. ili Prilogu III.a, namijenjena, u cijelosti ili dijelom, za potrebe izvršenja smrtne kazne ili za potrebe mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, obavješćuje nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan, koja odlučuju je li uputno da dotični izvoz podliježe odobrenju.
3.  Država članica koja u skladu sa stavcima 1. i 2. nameće zahtjev za odobrenje za izvoz robe koja nije navedena u Prilogu II., Prilogu III. ili Prilogu III.a o tome smjesta obavješćuje ostale države članice i Komisiju te navodi konkretne razloge za nametanje zahtjeva za odobrenje. Države članice također odmah obavješćuju Komisiju o svakoj izmjeni mjera donesenih u skladu sa stavcima 1. i 2.
4.  Ostale države članice propisno razmatraju navedene informacije i obavješćuju svoja carinska tijela i ostala nadležna nacionalna tijela.
5.  Kada to nalaže krajnja hitnost, Komisija donosi delegirane akte kojima robu iz stavaka 1. i 2. dodaje na popis u Prilogu II., Prilogu III. ili Prilogu III.a. Na delegirane akte usvojene u skladu s ovim stavkom primjenjuje se postupak predviđen člankom 15.b.
6.  Medicinski proizvodi, definirani Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a, nisu obuhvaćeni područjem primjene ovog članka.
_________________________
1a Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL L 311, 28.11.2001., str. 67).”
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 8.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 8. – stavak 6.
6.  Odstupajući od stavka 5., ako proizvođač treba izvesti medicinske proizvode distributeru, proizvođač dostavlja informacije o postignutim dogovorima i mjerama poduzetima radi sprečavanja upotrebe tih proizvoda za izvršenje smrtne kazne, o zemlji odredišta i, ako su dostupne, informacije o krajnjoj namjeni i krajnjim korisnicima robe.
6.  Odstupajući od stavka 5., ako proizvođač treba izvesti medicinske proizvode distributeru, proizvođač dostavlja informacije o postignutim dogovorima i mjerama poduzetima radi sprečavanja upotrebe tih proizvoda za izvršenje smrtne kazne, o zemlji odredišta i, ako su dostupne, informacije o krajnjoj namjeni i krajnjim korisnicima robe. Te informacije trebaju biti na zahtjev dostupne relevantnim neovisnim nadzornim tijelima kao što su nacionalni preventivni mehanizam uspostavljen u okviru Fakultativnog protokola uz Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, ili nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava u državi članici.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 8.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 10. – stavak 2.
(8a)  U članku 10. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
„2. Ako je u carinskoj deklaraciji navedena roba iz Priloga II. ili Priloga III. te se potvrdi da nije izdano odobrenje na temelju ove Uredbe za planirani izvoz ili uvoz, carinska tijela će zadržati deklariranu robu i skrenuti pozornost na mogućnost podnošenja zahtjeva za odobrenje u skladu s ovom Uredbom. Ako se zahtjev za odobrenje ne uputi u roku od šest mjeseci od dana zadržavanja robe ili ako nadležno tijelo odbaci zahtjev, carinska tijela uništavaju robu u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom.”
„2. Ako je u carinskoj deklaraciji navedena roba iz Priloga II., Priloga III. ili Priloga III.a te se potvrdi da nije izdano odobrenje na temelju ove Uredbe za planirani izvoz ili uvoz, carinska tijela će zadržati deklariranu robu i skrenuti pozornost na mogućnost podnošenja zahtjeva za odobrenje u skladu s ovom Uredbom. Ako se zahtjev za odobrenje ne uputi u roku od šest mjeseci od dana zadržavanja robe ili ako nadležno tijelo odbaci zahtjev, carinska tijela uništavaju robu u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom.”
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 12.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 12.a – stavak 2.
2.  Komisija može u roku od tri mjeseca zatražiti od države članice podnositeljice zahtjeva da dostavi dodatne informacije ako smatra da je u zahtjevu zanemarena jedna ili više odgovarajućih točaka ili da su potrebne dodatne informacije o jednoj ili više odgovarajućih točaka. Komisija priopćuje o kojim je točkama potrebno dostaviti dodatne informacije.
2.   Nakon što zaprimi zahtjev naveden u stavku 1. Komisija o tome odmah obavješćuje sve države članice te prosljeđuje informacije koje je zaprimila od države članice koja je podnijela zahtjev. Tijekom razdoblja koje je Komisiji potrebno da donese konačnu odluku država članica može odmah obustaviti prijenos robe navedene u zahtjevu. Komisija može u roku od tri mjeseca zatražiti od države članice podnositeljice zahtjeva da dostavi dodatne informacije ako smatra da je u zahtjevu zanemarena jedna ili više odgovarajućih točaka ili da su potrebne dodatne informacije o jednoj ili više odgovarajućih točaka. Komisija priopćuje o kojim je točkama potrebno dostaviti dodatne informacije.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 12.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 12.a – stavak 3.
3.  Bude li smatrala da nema potrebe zatražiti dodatne informacije ili, ako je to primjenjivo, nakon primanja dodatnih informacija koje je zatražila, Komisija u roku od šest mjeseci pokreće postupak za donošenje zatraženih izmjena ili obavješćuje državu članicu podnositeljicu zahtjeva o razlozima zbog kojih to neće učiniti.”
3.  Bude li smatrala da nema potrebe zatražiti dodatne informacije ili, ako je to primjenjivo, nakon primanja dodatnih informacija koje je zatražila, Komisija u roku od tri mjeseca pokreće postupak za donošenje zatraženih izmjena ili obavješćuje državu članicu podnositeljicu zahtjeva o razlozima zbog kojih to neće učiniti.”
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 12.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 13. – stavak 1.
(12a)  U članku 13. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
1.  Ne dovodeći u pitanje članak 11. Komisija i države članice se na zahtjev međusobno izvještavaju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te si međusobno pružaju relevantne dostupne informacije u vezi s ovom Uredbom, posebno informacije o odobrenim i odbijenim autorizacijama.
1. Ne dovodeći u pitanje članak 11. svaka država članica obavješćuje Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te pruža sve relevantne dostupne informacije u vezi s ovom Uredbom, posebno informacije o odobrenim i odbijenim autorizacijama, te o mjerama poduzetima u vezi s ciljanom klauzulom o krajnjoj namjeni. Komisija informacije prosljeđuje ostalim državama članicama.”
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 12.b (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 13. – stavak 3.a (novi)
(12b)  U članak 13. umeće se sljedeći stavak:
„3a. Komisija izrađuje godišnje izvješće koje sadržava godišnja izvješća o radu navedena u stavku 3. To se izvješće objavljuje.”
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 15.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 15.a
Članak 15.a
Briše se.
Izvršenje delegiranja
1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  Delegiranje ovlasti iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od …. Komisija sastavlja izvješće u pogledu delegiranja ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće usprotive takvom produljenju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.
3.  Delegiranje ovlasti navedeno u članku 12. u bilo kojem trenutku mogu opozvati Europski parlament ili Vijeće. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Ona stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili od kasnijeg dana utvrđenog u odluci. Odluka nema utjecaja na valjanost bilo kojeg delegiranog akta koji je već na snazi.
4.  Čim Komisija donese delegirani akt, ona o njemu istovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.
5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 12. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne izraze prigovor u roku od dva mjeseca od obavijesti Europskom parlamentu ili Vijeću o tome aktu ili ako su prije isteka navedenog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće izraziti prigovore. Na inicijativu Europskoga parlamenta ili Vijeća navedeni se rok produljuje za dva mjeseca.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 15.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 15.c (novi)
15a)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 15.c
Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja
1.  Uspostavlja se Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja kojom predsjeda predstavnik Komisije. Svaka država članica imenuje predstavnika u navedenu Skupinu. Koordinacijska skupina razmatra sva pitanja koja se tiču primjene ove Uredbe koja može postaviti njezin predsjednik ili predstavnik države članice.
2.  Koordinacijska skupina u suradnji s Komisijom poduzima odgovarajuće mjere za uspostavljanje izravne suradnje i razmjenu informacija među nadležnim tijelima, osobito u cilju uklanjanja rizika od neujednačene primjene kontrole izvoza robe koja se može koristiti u izvršenju smrtne kazne, mučenju ili drugom okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, što bi moglo dovesti do skretanja trgovine.
3.  Predsjednik Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja, kad god to smatra potrebnim, savjetuje se s izvoznicima, brokerima i ostalim relevantnim dionicima, uključujući i pripadnike svih dijelova civilnog društva s relevantnim stručnim znanjem iz područja obuhvaćenih ovom Uredbom.
4.  Komisija u pisanom obliku podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu o djelovanju, ispitivanjima i savjetovanjima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja koje podliježe članku 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 15.b (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 15.d (novi)
(15b)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 15.d
1.  Do...* i svake tri godine poslije toga Komisija preispituje provedbu ove Uredbe i dostavlja iscrpno izvješće o procjeni provedbe Uredbe i njezina učinka Europskom parlamentu i Vijeću koje može sadržavati prijedloge njezine izmjene. Države članice Komisiji pružaju sve potrebne informacije za pripremu izvješća.
2.  Posebni dijelovi izvješća obuhvaćaju:
(a)  Koordinacijsku skupinu za borbu protiv mučenja te njezina djelovanja, ispitivanja i savjetovanja. Podaci Komisije o ispitivanjima i savjetovanjima Koordinacijske skupine smatraju se povjerljivima u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Informacije se u svakom slučaju smatraju povjerljivima ako bi se njihovim otkrivanjem ozbiljno naštetilo dobavljaču ili izvoru navedenih informacija;
(b)  informacije o odlukama država članica o izdavanju dozvola, njihovo podnošenje izvješća Komisiji, mehanizme obavještavanja i savjetovanja među državama članicama, širenje informacija i provedbu.
(c)  sveobuhvatne podatke o prirodi i učincima mjera koje države članice poduzimaju u skladu s člankom 17., uključujući funkcioniranje sustava kazni koje su uvele države članice i procjenu toga jesu li sustavi učinkoviti, razmjerni i imaju li odvraćajući učinak.
______________
* Tri godine nakon stupanja ove Uredbe na snagu.”
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 15.c (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 17. – stavak 2.a (novi)
(15c)  U članku 17. dodaje se sljedeći stavak:
„2.a Komisija ocjenjuje jesu li pravila o kaznama koja propisuju države članice slične prirode i učinka.”
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 15. – podtočka (-a) (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III. – stupac 2. – točke 1. i 2.
(-a) U drugom stupcu Priloga III. točke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:
1.  Predmeti namijenjeni obuzdavanju ljudi, kako slijedi:
1. Predmeti namijenjeni obuzdavanju ljudi, kako slijedi:
1.1.  Okovi i skupni lanci
1.1.  Okovi i skupni lanci
Napomene:
Napomene:
1.  Okovi su sredstva sputavanja koja se sastoje od dvaju lisica ili obruča s mehanizmom za zaključavanje, povezanih lancem ili polugom
1.  Okovi su sredstva sputavanja koja se sastoje od dvaju lisica ili obruča s mehanizmom za zaključavanje, povezanih lancem ili polugom.
2.  Ova točka ne obuhvaća okove za noge i skupne lance čije je korištenje zabranjeno Prilogom II. točkom 2.3.
2.  Ova točka ne obuhvaća okove za noge i skupne lance čije je korištenje zabranjeno Prilogom II. točkom 2.3.
3.  Ova točka ne obuhvaća „klasične lisice”. Klasične lisice su lisice koje zadovoljavaju sve sljedeće uvjete:
–  njihove cjelokupne dimenzije uključujući lanac, mjereći od vanjskog ruba jedne lisice do vanjskog ruba druge lisice, iznose između 150 i 280 mm kada su obje lisice zaključane,
–  unutarnji opseg svakog obruča lisice je najviše 165 mm kada zaporni mehanizam klizne u zadnji urez na ulazu u mehanizam zaključavanja,
–  unutarnji opseg svakog obruča lisice je najmanje 200 mm kada zaporni mehanizam klizne u prvi urez na ulazu u mehanizam zaključavanja, i
–  nisu bile izmijenjene kako bi uzrokovale tjelesnu bol ili patnju.
3.  Ova točka ne obuhvaća „klasične lisice”. Klasične lisice su lisice koje zadovoljavaju sve sljedeće uvjete:
–  njihove cjelokupne dimenzije uključujući lanac, mjereći od vanjskog ruba jedne lisice do vanjskog ruba druge lisice, iznose između 150 i 280 mm kada su obje lisice zaključane,
–  unutarnji opseg svakog obruča lisice je najviše 165 mm kada zaporni mehanizam klizne u zadnji urez na ulazu u mehanizam zaključavanja,
–  unutarnji opseg svakog obruča lisice je najmanje 200 mm kada zaporni mehanizam klizne u prvi urez na ulazu u mehanizam zaključavanja, i
–  nisu bile izmijenjene kako bi uzrokovale tjelesnu bol ili patnju
1.2.  Pojedinačne lisice ili obruči s mehanizmom za zaključavanje koji imaju unutarnji opseg veći od 165 mm kada zaporni mehanizam klizne u zadnji urez na ulazu u mehanizam za zaključavanje
Napomena:
Ova točka uključuje okove za vrat i druge pojedinačne okove ili obruče s mehanizmom za zaključavanje koji su lancem povezani s klasičnim lisicama
1.2.  Pojedinačne lisice ili obruči s mehanizmom za zaključavanje koji imaju unutarnji opseg veći od 165 mm kada zaporni mehanizam klizne u zadnji urez na ulazu u mehanizam za zaključavanje
Napomena:
Ova točka uključuje okove za vrat i druge pojedinačne okove ili obruče s mehanizmom za zaključavanje koji su lancem povezani s klasičnim lisicama
1.3.  Kapuljače protiv pljuvanja: kapuljače, uključujući kapuljače napravljene od mrežastog materijala, koje uključuju prekrivanje usta kako bi se onemogućilo pljuvanje
Napomena: Ova točka uključuje kapuljače protiv pljuvanja koje su lancem povezane s klasičnim lisicama
1.3.  Kapuljače protiv pljuvanja: kapuljače, uključujući kapuljače napravljene od mrežastog materijala, koje uključuju prekrivanje usta kako bi se onemogućilo pljuvanje
Napomena: Ova točka uključuje kapuljače protiv pljuvanja koje su lancem povezane s klasičnim lisicama
1.3.a Stolice, daske i kreveti s povezima
2.  Oružje i uređaji namijenjeni kontroli nemira ili samozaštiti, kako slijedi:
2.  Oružje i uređaji namijenjeni kontroli nemira ili samozaštiti, kako slijedi:
2.1.  Prijenosno oružje s električnim pražnjenjem koje se može usmjeriti samo na jednu osobu prilikom svakog zadavanja električnog šoka, koje uključuje električne šok palice, električne štitove, pištolje za omamljivanje i električne paralizatore, ali nije na njih ograničeno
2.1.  Prijenosno oružje s električnim pražnjenjem koje se može usmjeriti samo na jednu osobu prilikom svakog zadavanja električnog šoka, koje uključuje električne šok palice, električne štitove, pištolje za omamljivanje i električne paralizatore, ali nije na njih ograničeno
Napomene:
Napomene:
1.  Ova točka ne obuhvaća pojaseve za električne šokove i druge uređaje iz Priloga II. točke 2.1.
1.  Ova točka ne obuhvaća pojaseve za električne šokove i druge uređaje iz Priloga II. točke 2.1.
2.  Ova točka ne obuhvaća pojedinačne električne uređaje za zadavanje električnih šokova kada se koriste u svrhu osobne zaštite njihovih korisnika
2.2.  Kompleti koji sadrže sve bitne sastavne dijelove za sastavljanje prijenosnog oružja s električnim pražnjenjem obuhvaćenog stavkom 2.1.
Napomena:
Sljedeći proizvodi smatraju se bitnim sastavnim dijelovima:
–  jedinica koja proizvodi električni udar,
–  prekidač, bez obzira na to je li na daljinsko upravljanje ili ne, i
–  elektrode odnosno, prema potrebi, žice putem kojih se zadaju električni šokovi
2.3.  Fiksno ili montažno oružje s električnim pražnjenjem koje obuhvaća široko područje i može zadati električne šokove većem broju osoba
2.  Ova točka ne obuhvaća pojedinačne električne uređaje za zadavanje električnih šokova kada se koriste u svrhu osobne zaštite njihovih korisnika
2.2.  Kompleti koji sadrže sve bitne sastavne dijelove za sastavljanje prijenosnog oružja s električnim pražnjenjem obuhvaćenog stavkom 2.1.
Napomena:
Sljedeći proizvodi smatraju se bitnim sastavnim dijelovima:
–  jedinica koja proizvodi električni udar,
–  prekidač, bez obzira na to je li na daljinsko upravljanje ili ne, i
–  elektrode odnosno, prema potrebi, žice putem kojih se zadaju električni šokovi
2.3.  Fiksno ili montažno oružje s električnim pražnjenjem koje obuhvaća široko područje i može zadati električne šokove većem broju osoba
2.3.a Akustične naprave namijenjene za kontroliranje gomile ljudi/pobune
2.3.b Oružje s milimetarskim valovima”
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.
Članak 1. točka 6. i, u slučaju da se umeće članak 7.d, članak 1. točka 7. primjenjuju se od 1. siječnja 2015.
Članak 1. točka 6. i, u slučaju da se umeće članak 7.d, članak 1. točka 7. primjenjuju se od 1. veljače 2016.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 2.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III.b
Benin
Briše se.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 2.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III.b
Gabon
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 2.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III.b
Liberija
Briše se.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 2.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III.b
Madagaskar
Briše se.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 2.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III.b
Mongolija
Briše se.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 2.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III.b
Sveti Toma i Prinsipe
Briše se.

(1)Pitanje je upućeno natrag nadležnom odboru na ponovno razmatranje u skladu s člankom 61. stavkom 2. drugim podstavkom (A8-0267/2015).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti