Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0005(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0267/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0267/2015

Viták :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
A szavazatok indokolása
PV 04/10/2016 - 7.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Elfogadott szövegek
PDF 467kWORD 225k
2015. október 27., Kedd - Strasbourg
Egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelme ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Az Európai Parlament 2015. október 27-én elfogadott módosításai az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)   Abban az esetben is adható globális engedély, ha a gyártónak az 1236/2005/EK rendelet által ellenőrzött gyógyszerkészítményeket olyan országbeli forgalmazó számára kell exportálnia, amely ország nem törölte el a halálbüntetést, azzal a feltétellel, hogy az exportőr és a forgalmazó jogilag kötelező megállapodást kötött, amely kötelezi a forgalmazót arra, hogy megfelelő intézkedések alkalmazásával biztosítja, hogy a gyógyszerkészítményeket nem használják fel halálbüntetés végrehajtásához.
(8)   Abban az esetben is adható globális engedély, ha a gyártónak az 1236/2005/EK rendelet által ellenőrzött gyógyszerkészítményeket olyan országbeli forgalmazó számára kell exportálnia, amely ország nem törölte el a halálbüntetést, azzal a feltétellel, hogy az exportőr és a forgalmazó jogilag kötelező megállapodást kötött, amely kötelezi a forgalmazót arra, hogy megfelelő intézkedések alkalmazásával biztosítja, hogy a gyógyszerkészítményeket nem használják fel halálbüntetés végrehajtásához, kínzáshoz vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódhoz vagy büntetéshez.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)   Az Unióban lévő brókerek számára meg kell tiltani, hogy brókertevékenységet folytassanak azon árukkal kapcsolatban, amelyek kivitele és behozatala tiltott, mivel ezen áruk a halálbüntetéstől, kínzástól vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől eltérő egyéb gyakorlati használatra nem alkalmasak. Ezen tevékenységek tilalma a közerkölcs védelmét szolgálja.
(12)   Az Unióban lévő brókerek számára meg kell tiltani, hogy brókertevékenységet folytassanak azon árukkal kapcsolatban, amelyek kivitele és behozatala tiltott, mivel ezen áruk a halálbüntetéstől, kínzástól vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől eltérő egyéb gyakorlati használatra nem alkalmasak. Ezen tevékenységek tilalma a közerkölcs védelmét szolgálja, valamint azt, hogy tiszteletben tartsák az emberi méltóság elveit, amelyek az európai értékek alapját képezik, és amelyeket az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartája is rögzít.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
(19a)  Célzott végfelhasználási rendelkezést kell bevezetni annak érdekében, hogy a tagállamok megtiltsák vagy felfüggesszék a II. és III. mellékletben nem szereplő olyan biztonsági vonatkozású termékek transzferét, amelyek a gyakorlatban nyilvánvalóan nem használhatók másra, mint halálbüntetés végrehajtására, kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára, vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a szóban forgó termékek transzfere halálbüntetés végrehajtását, kínzást vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazását eredményezné vagy segítené elő. A célzott végfelhasználási rendelkezés révén adott felhatalmazás nem terjed ki a halálbüntetés céljára is alkalmazható gyógyszerekre,
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a a pont (új)
1236/2005/EK rendelet
2 cikk – f pont
aa)  az f) pont helyébe a következő szöveg lép:
f)   „technikai segítségnyújtás”: a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások. A technikai segítségnyújtás a szóbeli segítséget és az elektronikus úton nyújtott segítséget is magában foglalja;
„f) „technikai segítségnyújtás”: a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz, felhasználáshoz, gyakorláshoz vagy bármely egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások. A technikai segítségnyújtás a szóbeli segítséget és az elektronikus úton nyújtott segítséget is magában foglalja;”
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – c pont
1236/2005/EK rendelet
2 cikk – k pont – 2 albekezdés
E rendelet alkalmazásában e fogalommeghatározás nem terjed ki pusztán a járulékos szolgáltatások nyújtására. Járulékos szolgáltatásnak minősül a fuvarozás, a pénzügyi szolgáltatás, a biztosítás, illetve a viszontbiztosítás, az általános hirdetés, illetve a reklám;
E rendelet alkalmazásában e fogalommeghatározás kiterjed a járulékos szolgáltatások nyújtására. Járulékos szolgáltatásnak minősül a fuvarozás, a pénzügyi szolgáltatás, a biztosítás, a viszontbiztosítás, az általános hirdetés, illetve a reklám, akár az interneten keresztül is;
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – c pont
1236/2005/EK rendelet
2 cikk – l pont
l)   „bróker”: az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, amely a k) pontban meghatározott tevékenységeket folytat az Unióból valamely harmadik ország területére irányulóan;
l)   „bróker”: az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel, illetve állampolgársággal rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, illetve ilyen jogi személy és társaság leányvállalata, amely a k) pontban meghatározott tevékenységeket folytat;
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont
1236/2005/EK rendelet
2 cikk – m pont
m)   „technikai segítségnyújtást szolgáltató”: az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, amely az f) pontban meghatározott technikai segítségnyújtást biztosít az Unióból valamely harmadik ország területére irányulóan;
m)   „technikai segítségnyújtást biztosító szolgáltató”: az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, amely az f) pontban meghatározott technikai segítségnyújtást biztosít;
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – c pont
1236/2005/EK rendelet
2 cikk – n pont
n)   „exportőr”: bármely természetes vagy jogi személy vagy társaság, akinek nevében a kiviteli nyilatkozatot teszik, vagyis az a személy, aki a nyilatkozat elfogadásakor az érintett harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és rendelkezik az áruknak az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges hatáskörrel. Amennyiben nem kötöttek kiviteli szerződést, vagy a szerződő fél nem saját nevében jár el, akkor az exportőr az a személy, aki rendelkezik a terméknek az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges hatáskörrel. Ha az áruk feletti rendelkezési jog a kivitel alapját képező szerződésnek megfelelően egy, az Unión kívül letelepedett személyé, akkor az Unión belül letelepedett szerződő fél minősül exportőrnek;
n)   „exportőr”: bármely természetes vagy jogi személy vagy társaság, akinek nevében a kiviteli nyilatkozatot teszik, vagyis az a személy, aki a nyilatkozat elfogadásakor az érintett harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és rendelkezik az áruknak az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges hatáskörrel. Amennyiben nem kötöttek kiviteli szerződést, vagy a szerződő fél nem saját nevében jár el, akkor az exportőr az a személy, aki rendelkezik a terméknek az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges hatáskörrel. Ha az áruk feletti rendelkezési jog a kivitel alapját képező szerződésnek megfelelően egy, az Unión kívül letelepedett személyé, akkor az Unión belül lakóhellyel rendelkező vagy ott letelepedett szerződő fél minősül exportőrnek;
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – c pont
1236/2005/EK rendelet
2 cikk – ra pont (új)
ra)  „árutovábbítás”: a mellékletekben felsorolt nem uniós áruknak az Unió vámterületét érintő, az Unión kívülre irányuló szállítása.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
1236/2005/EK rendelet
4 b cikk (új)
3a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„4b. cikk
Az árutovábbítás tilalma
(1)  A II. mellékletben felsorolt áruk tekintetében minden árutovábbítás tiltott, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.
(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk továbbítását, amennyiben bizonyított, hogy abban az országban, ahová az áruk kivitele irányul, az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.”
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 b pont (új)
1236/2005/EK rendelet
4 c cikk (új)
3b.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„4c. cikk
A kereskedelmi marketing és a reklámozás tilalma
Tilos a II. mellékletben szereplő árukkal kapcsolatos, az ilyen áruk transzferét célzó, valamely természetes vagy jogi személy vagy társaság által az Unión belül folytatott online és offline kereskedelmi marketing- és reklámtevékenység.”
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1236/2005/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés
(1)   A IIIa. mellékletben felsorolt áruk kivitelére vonatkozó engedélyezési kérelmeket az illetékes hatóság eseti alapon bírálja el, figyelembe véve valamennyi lényeges szempontot, beleértve különösen, hogy egy lényegében azonos kiviteli engedélyre irányuló kérelmet más tagállam már elutasított-e a megelőző három év során, valamint a tervezett végfelhasználással és az eltérítés kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.
(1)   A III. és IIIa. mellékletben felsorolt áruk kivitelére vonatkozó engedélyezési kérelmeket az illetékes hatóságok eseti alapon bírálják el, figyelembe véve valamennyi lényeges szempontot, beleértve különösen, hogy egy lényegében azonos kiviteli engedélyre irányuló kérelmet más tagállam már elutasított-e a megelőző három év során, valamint a tervezett végfelhasználással és az eltérítés kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
1236/2005/EK rendelet
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
5a.  A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az illetékes hatóság az összes rendelkezésre álló bizonyíték figyelembevételével a tagállamokkal közösen biztosítja, hogy a biztonsági felszerelésekkel kapcsolatos marketingtevékenységet végző, valamint az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos marketingtevékenységekre szolgáló kereskedelmi vásárokat és egyéb rendezvényeket szervező vállalatok tisztában legyenek azzal, hogy az ilyen felszereléseket kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazására is fel lehet használni, és hogy az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos marketingtevékenység betiltható, és az erre vonatkozó engedély visszavonható.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 b pont (új)
1236/2005/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés
5b.  A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(2)  Az illetékes hatóság nem adja ki az engedélyt, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a III. mellékletben felsorolt árukat kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatják fel, beleértve a harmadik országbeli bűnüldöző hatóság vagy bármely egyéb harmadik országbeli természetes vagy jogi személy általi, bíróság által elrendelt testi fenyítést is.
„(2) Az illetékes hatóság nem adja ki az engedélyt, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a III. és IIIa. mellékletben felsorolt árukat kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatják fel, beleértve a harmadik országbeli bűnüldöző hatóság vagy bármely egyéb harmadik országbeli természetes vagy jogi személy általi, bíróság által elrendelt testi fenyítést is.
Az illetékes hatóság figyelembe veszi:
Az illetékes hatóság figyelembe veszi:
–  a rendelkezésre álló nemzetközi bírósági ítéleteket,
–  a rendelkezésre álló nemzetközi bírósági ítéleteket,
–  az ENSZ, az Európa Tanács és az EU illetékes szerveinek megállapításait, valamint az Európa Tanácsnak a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére létrejött európai bizottsága és az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges előadójának jelentéseit.
–  az ENSZ, az Európa Tanács és az EU illetékes szerveinek megállapításait, valamint az Európa Tanácsnak a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére létrejött európai bizottsága és az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges előadójának jelentéseit.
Figyelembe lehet venni továbbá egyéb vonatkozó információkat, beleértve a rendelkezésre álló nemzeti bírósági ítéleteket, a civil társadalmi szervezetek jelentéseit és az általuk kidolgozott egyéb információkat, valamint a II. és III. mellékletben felsorolt áruk kivitele tekintetében a rendeltetési ország által alkalmazott korlátozásokra vonatkozó információkat.
Figyelembe lehet venni továbbá egyéb vonatkozó információkat, beleértve a rendelkezésre álló nemzeti bírósági ítéleteket, a civil társadalmi szervezetek jelentéseit és az általuk kidolgozott egyéb információkat, valamint a II., III. és IIIa. mellékletben felsorolt áruk kivitele tekintetében a rendeltetési ország által alkalmazott korlátozásokra vonatkozó információkat.ˇ”
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 c pont (új)
1236/2005/EK rendelet
6 a cikk (új)
5c.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„6a. cikk
Az árutovábbításra vonatkozó engedélyezési követelmény
(1)  Engedélyt kell igényelni a III. és IIIa. mellékletben felsorolt áruk továbbítására abban az esetben, ha azon tagállam illetékes hatóságai, amelynek a területén az árutovábbításra sor kerülne, tájékoztatják a gazdasági szereplőt arról, hogy a szóban forgó árut a végfelhasználó részben vagy egészben halálbüntetés, illetve kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés végrehajtásához kívánja felhasználni, vagy az ilyen célokra felhasználható.
(2)  Amennyiben a gazdasági szereplőnek tudomása van arról, hogy a III. és IIIa. mellékletben felsorolt, általa továbbított árut részben vagy egészben halálbüntetés, illetve kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés végrehajtásához kívánják felhasználni, köteles erről értesíteni az illetékes hatóságot, amely dönt arról, hogy célszerű-e engedélykötelessé tenni a szóban forgó árutovábbítást.
(3)  Az a tagállam, amely a III. vagy IIIa. mellékletben fel nem sorolt termékek árutovábbítását az (1) és (2) bekezdés alapján engedélykötelessé teszi, tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
1236/2005/EK rendelet
7a cikk – 1 bekezdés
(1)   A brókernek tilos harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára a III. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységet végeznie, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül, amennyiben a brókernek tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy az ezen árukból álló szállítmány bármely részét kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára szánják vagy szánhatják felhasználni az Unió vámterületén kívüli országban.
(1)   A brókernek tilos harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára a III. és IIIa. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységet végeznie, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül, amennyiben a brókernek tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy az ezen árukból álló szállítmány bármely részét kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára szánják vagy szánhatják felhasználni az Unió vámterületén kívüli országban.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
1236/2005/EK rendelet
7a cikk – 2 bekezdés
(2)   A technikai segítségnyújtás szolgáltatójának tilos harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára a III. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást biztosítania, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül, amennyiben az ilyen jellegű segítségnyújtás szolgáltatójának tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy az érintett áruk egy részét, vagy mindet kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára szánják vagy szánhatják felhasználni az Unió vámterületén kívüli országban.
(2)   A technikai segítségnyújtást biztosító szolgáltatónak tilos harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára a III. és IIIa. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást biztosítania, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül, amennyiben tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy az érintett áruk egy részét, vagy mindet kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára szándékoznak vagy szándékozhatnak felhasználni az Unió vámterületén kívüli országban. A technikai segítségnyújtást biztosító szolgáltatónak tilos olyan útmutatást, tanácsadást vagy képzést biztosítania, illetve olyan munkatapasztalatokat vagy készségeket átadnia, amelyek elősegíthetik halálbüntetés végrehajtását, illetve kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazását.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 a pont (új)
1236/2005/EK rendelet
7 aa cikk (új)
6a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„7aa. cikk
A legjobb gyakorlatok cseréje
A tagállamok ösztönzést kapnak a legjobb gyakorlatok előmozdítására a technikai segítségnyújtást biztosító szolgáltatók körében annak garantálása céljából, hogy ez a technikai segítségnyújtás pozitívan hozzájáruljon a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódok vagy büntetések elleni fellépéshez.”
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
1236/2005/EK rendelet
7c cikk – 3 bekezdés – 3.3 pont (új)
„3.3. A Bizottság a tagállamok és adott esetben harmadik országok illetékes hatóságaival együttműködve iránymutatásokat fogad el a végső felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos legjobb gyakorlatok tekintetében.”
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 a pont (új)
1236/2005/EK rendelet
III b fejezet (új) – 7e cikk (új)
7a.  A rendelet a következő fejezettel egészül ki:
„IIIb. fejezet
Fel nem sorolt áruk
7e.  cikk
Omnibusz-rendelkezés
(1)  Engedélyköteles az e rendelet mellékleteiben fel nem sorolt áruk kivitele abban az esetben, ha azon tagállam illetékes hatóságai, amelynek a területén az exportőr letelepedett, tájékoztatják az exportőrt arról, hogy a szóban forgó árut a végfelhasználó részben vagy egészben halálbüntetés végrehajtásához, illetve kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés végrehajtásához kívánja felhasználni, vagy azok ilyen célokra felhasználhatók.
(2)  Amennyiben az exportőrnek tudomása van arról, hogy az általa kivitelre kínált, a II., III. vagy IIIa. mellékletben fel nem sorolt árut részben vagy egészben halálbüntetés, illetve kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés végrehajtásához kívánják felhasználni, köteles erről értesíteni azon tagállam illetékes hatóságát, amelyben letelepedett, és e hatóság dönt arról, hogy célszerű-e engedélykötelessé tenni a szóban forgó kivitelt.
(3)  Az a tagállam, amely a II., III. vagy IIIa. mellékletben fel nem sorolt termékek kivitelét az (1) és (2) bekezdés alapján engedélykötelessé teszi, szükség szerint tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot, valamint megjelöli az engedélykötelessé tétel pontos indokait. A tagállamok arról is haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, ha az (1) bekezdés alapján meghozott valamely intézkedést módosítják.
(4)  A többi tagállam ezt a tájékoztatást kellő megfontolás tárgyává teszi, és tájékoztatja saját vámhatóságait és egyéb hatáskörrel rendelkező hatóságait.
(5)  Amennyiben a rendkívüli sürgősség megkívánja, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásával további, az (1) és (2) bekezdés szerinti termékeket vehet fel a II., III. és IIIa. mellékletekbe. Az e bekezdés értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 15b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.
(6)  E cikk hatálya nem terjed ki a 2001/83/EK európai parlamenti ás tanácsi irányelv1a szerinti gyógyszerekre.
_________________________
1a.   Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.)”
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
1236/2005/EK rendelet
8 cikk – 6 bekezdés
(6)   Az (5) bekezdéstől eltérve, amennyiben a gyógyszerkészítményeket a gyártó exportálja forgalmazónak, a gyártó szolgáltat információt a megkötött megállapodásokról, az e készítmények halálbüntetés végrehajtásához történő felhasználásának megakadályozása érdekében tett intézkedésekről, a rendeltetési országról, illetve amennyiben elérhető információ, akkor az áruk végfelhasználásáról és végfelhasználóiról.
(6)   Az (5) bekezdéstől eltérve, amennyiben a gyógyszerkészítményeket a gyártó exportálja forgalmazónak, a gyártó szolgáltat információt a megkötött megállapodásokról, az e készítmények halálbüntetés végrehajtásához történő felhasználásának megakadályozása érdekében tett intézkedésekről, a rendeltetési országról, illetve amennyiben elérhető információ, akkor az áruk végfelhasználásáról és végfelhasználóiról. Ezt az információt kérésre az érintett független felügyeleti szervek, például az Egyesült Nemzetek kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezményének fakultatív jegyzőkönyve alapján felállított nemzeti megelőző mechanizmusok vagy a tagállamok nemzeti emberi jogi intézményei rendelkezésére kell bocsátani.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 a pont (új)
1236/2005/EK rendelet
10 cikk – 2 bekezdés
8a.  A 10. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(2)  Amennyiben a vámáru-nyilatkozatot a II. vagy III. mellékletben felsorolt árukra vonatkozóan töltötték ki, és megerősítést nyer, hogy a tervezett kivitelre vagy behozatalra e rendelet alapján nem adtak ki engedélyt, a vámhatóságoknak le kell foglalniuk a bejelentett árukat, és fel kell hívniuk a figyelmet az e rendelet szerinti engedély kérelmezésének lehetőségére. Amennyiben a lefoglalást követően hat hónapon belül nem nyújtanak be engedélyezési kérelmet, vagy amennyiben az illetékes hatóság elutasítja a kérelmet, a vámhatóságoknak a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint kell rendelkezniük a lefoglalt árukkal.
„(2) Amennyiben a vámáru-nyilatkozatot a II., III. vagy IIIa. mellékletben felsorolt árukra vonatkozóan töltötték ki, és megerősítést nyer, hogy a tervezett kivitelre vagy behozatalra e rendelet alapján nem adtak ki engedélyt, a vámhatóságoknak le kell foglalniuk a bejelentett árukat, és fel kell hívniuk a figyelmet az e rendelet szerinti engedély kérelmezésének lehetőségére. Amennyiben a lefoglalást követően hat hónapon belül nem nyújtanak be engedélyezési kérelmet, vagy amennyiben az illetékes hatóság elutasítja a kérelmet, a vámhatóságoknak a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint kell rendelkezniük a lefoglalt árukkal.”
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
1236/2005/EK rendelet
12a cikk – 2 bekezdés
(2)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérelemből hiányzik egy vagy több lényegi pont, illetve ha egy vagy több lényegi kérdéssel kapcsolatban további információra van szüksége, három hónapon belül felkérheti a kérelmező tagállamot a benyújtott információk kiegészítésére. A Bizottság tájékoztatást ad arról, hogy mely pontok tekintetében szükséges kiegészítő információkat szolgáltatni.
(2)   Az (1) bekezdés szerinti kérelem beérkezését követően a Bizottság haladéktalanul értesíti az összes tagállamot, és továbbítja a kérelmező tagállamtól kapott információkat. A Bizottság végleges határozatának megszületéséig a tagállamok azonnal felfüggeszthetik a kérelem tárgyát képező termékek transzferét. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérelemből hiányzik egy vagy több lényegi pont, illetve ha egy vagy több lényegi kérdéssel kapcsolatban további információra van szüksége, három hónapon belül felkérheti a kérelmező tagállamot a benyújtott információk kiegészítésére. A Bizottság tájékoztatást ad arról, hogy mely pontok tekintetében szükséges kiegészítő információkat szolgáltatni.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
1236/2005/EK rendelet
12 a cikk – 3 bekezdés
(3)   Abban az esetben, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem szükséges kiegészítő információkat kérnie, illetve adott esetben az általa kért kiegészítő információk beérkezését követően, hat hónapon belül megkezdi a kérelmezett módosítás elfogadására irányuló eljárást, vagy tájékoztatja a kérelmező tagállamot azokról az okokról, amelyek miatt erre nem került sor.
(3)   Abban az esetben, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem szükséges kiegészítő információkat kérnie, illetve adott esetben az általa kért kiegészítő információk beérkezését követően, három hónapon belül megkezdi a kérelmezett módosítás elfogadására irányuló eljárást, vagy tájékoztatja a kérelmező tagállamot azokról az okokról, amelyek miatt erre nem került sor.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 a pont (új)
1236/2005/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés
12a.  A 13. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(1)   A 11. cikk sérelme nélkül, a Bizottság és a tagállamok kérésre tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről, és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló minden lényeges információt átadnak egymásnak, különös tekintettel a kiadott és visszautasított engedélyekre vonatkozó információkra.
„(1) A 11. cikk sérelme nélkül, a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről, és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló minden lényeges információt átadnak a Bizottságnak, különös tekintettel a kiadott és visszautasított engedélyekkel, valamint a célzott végfelhasználási rendelkezés értelmében hozott intézkedésekkel kapcsolatos információkra. A Bizottság az információkat továbbítja a tagállamoknak.”
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 b pont (új)
1236/2005/EK rendelet
13 cikk – 3 a bekezdés (új)
12b.  A 13. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Bizottság évente jelentésben összegzi a (3) bekezdés szerinti éves tevékenységi jelentéseket. E jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.”
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
1236/2005/EK rendelet
15 a cikk
15a.  cikk
törölve
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A Bizottságnak a 12. cikkben adott felhatalmazás ...-tól/-től kezdődően ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 12. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 a pont (új)
1236/2005/EK rendelet
15 c cikk (új)
15a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„15c. cikk
A kínzás elleni koordinációs csoport
(1)  A Bizottság képviselőjének elnökletével egy kínzás elleni koordinációs csoportot kell létrehozni. Minden egyes tagállam egy képviselőt küld ebbe a csoportba. A koordinációs csoport minden olyan kérdést megvizsgál, amelyet e rendelet alkalmazásával kapcsolatban akár az elnök, akár valamely tagállam képviselője vet fel.
(2)  A koordinációs csoport a Bizottsággal együttműködésben megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy közvetlen együttműködést és információcserét alakítson ki az illetékes hatóságok között, elsősorban annak a kockázatnak az elhárítása érdekében, hogy különbségek legyenek a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk exportellenőrzésének végrehajtása terén, ami a kereskedelem torzulását eredményezheti.
(3)  A kínzás elleni koordinációs csoport elnöke – bármikor, amikor azt szükségesnek tartja – konzultációt folytat a rendelet által érintett exportőrökkel és egyéb fontos érdekeltekkel, köztük a rendelet által érintett kérdésekben szakértő civil társadalmi szereplőkkel.
(4)  A Bizottság éves írásos jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a kínzás elleni koordinációs csoportot tevékenységéről, vizsgálatairól és az általa folytatott konzultációkról, és e jelentésre az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke vonatkozik.”
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 b pont (új)
1236/2005/EK rendelet
15 d cikk (új)
15b.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„15d. cikk
(1)  A Bizottság ...-ig*, majd azt követően háromévenként áttekinti a rendelet végrehajtását, és átfogó megvalósítási és hatásvizsgálati jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amely a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is tartalmazhat. A tagállamok a jelentés elkészítéséhez minden megfelelő információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.
(2)  A jelentés külön szakaszban foglalkozik
a)  a kínzás elleni koordinációs csoportot tevékenységével, vizsgálataival és az általa folytatott konzultációkkal. A Bizottság által az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke értelmében a koordinációs csoport vizsgálatairól és konzultációiról szolgáltatott valamennyi információ bizalmasan kezelendő. Az információ minden esetben bizalmasnak minősül, ha közzététele az információ szolgáltatójára vagy forrására valószínűleg jelentősen káros hatással jár;
b)  a tagállamok nemzeti engedélyezési határozataival, a Bizottságnak való tagállami jelentéstétellel, a tagállamok közötti értesítési és konzultációs mechanizmusokkal, a tájékoztatással és a végrehajtással;
c)  a tagállamok által a 17. cikknek megfelelően hozott intézkedések jellegéről és hatásairól nyújtott átfogó tájékoztatással, ideértve a tagállamok által bevezetett szankciórendszerek működését, valamint azt, hogy ezek a rendszerek hatékonyak, arányosak és elrettentő erejűek-e.
______________
* Három évvel a rendelet hatálybalépését követően.”
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 c pont (új)
1236/2005/EK rendelet
17 cikk – 2 a bekezdés (új)
15c.  A 17. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Bizottság értékeli, hogy a tagállamok által meghatározott szabályok és szankciók hasonló jellegűek-e, és hasonló hatást fejtenek-e ki.”
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont – -a) pont (új)
1236/2005/EK rendelet
III melléklet – 2 oszlop – 1 és 2 pont
-a) A III. melléklet második oszlopában az 1. és a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:
1.   Emberek fogva tartására tervezett áruk:
„1. Emberek fogva tartására tervezett áruk:
1.1.   Bilincsek és rabláncok
1.1.   Bilincsek és rabláncok
Megjegyzések::
Megjegyzések:
1.  A láncos bilincsek olyan fogva tartásra szolgáló, zárszerkezettel ellátott eszközök, amelyek két bilincsből vagy gyűrűből állnak egy összekötő lánccal vagy rúddal
1.  A láncos bilincsek olyan fogva tartásra szolgáló, zárszerkezettel ellátott eszközök, amelyek két bilincsből vagy gyűrűből állnak egy összekötő lánccal vagy rúddal
2.  Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.3 pontja értelmében betiltott, a láb mozgását korlátozó eszközökre és rabláncokra
2.  Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.3 pontja értelmében betiltott, a láb mozgását korlátozó eszközökre és rabláncokra
3.  Ez a pont nem vonatkozik a „közönséges kézbilincsekre”. A közönséges kézbilincsek olyan kézbilincsek, amelyek a következő feltételek mindegyikének megfelelnek:
3.  Ez a pont nem vonatkozik a „közönséges kézbilincsekre”. A közönséges kézbilincsek olyan kézbilincsek, amelyek a következő feltételek mindegyikének megfelelnek:
—  méretük lánccal együtt, az egyik bilincs külső szélétől a másik bilincs külső széléig mérve, zárt állapotban 150 és 280 mm között van;.
—  méretük lánccal együtt, az egyik bilincs külső szélétől a másik bilincs külső széléig mérve, zárt állapotban 150 és 280 mm között van;.
—  az egyes bilincsek belső kerülete legfeljebb 165 mm, amikor az utolsó bevágásnál kapcsolják be, beindítva a zárszerkezetet;
—  az egyes bilincsek belső kerülete legfeljebb 165 mm, amikor az utolsó bevágásnál kapcsolják be, beindítva a zárszerkezetet;
—  az egyes bilincsek belső kerülete legfeljebb 200 mm, amikor az első bevágásnál kapcsolják be, beindítva a zárszerkezetet; és
—  az egyes bilincsek belső kerülete legfeljebb 200 mm, amikor az első bevágásnál kapcsolják be, beindítva a zárszerkezetet; és
—  a bilincseket nem módosították úgy, hogy fizikai fájdalmat vagy szenvedést okozzanak.
—  a bilincseket nem módosították úgy, hogy fizikai fájdalmat vagy szenvedést okozzanak.
1.2.   Egyrészes, zárszerkezettel ellátott bilincsek vagy gyűrűk, amelyek belső kerülete meghaladja a 165 mm-t, amikor az utolsó bevágásnál kapcsolják be, beindítva a zárszerkezetet
1.2.   Egyrészes, zárszerkezettel ellátott bilincsek vagy gyűrűk, amelyek belső kerülete meghaladja a 165 mm-t, amikor az utolsó bevágásnál kapcsolják be, beindítva a zárszerkezetet
Megjegyzés:
Megjegyzés:
Ebbe a pontba beletartoznak a nyak mozgását korlátozó eszközök és egyéb egyrészes, zárszerkezettel ellátott bilincsek és gyűrűk, amelyek egy lánccal kapcsolódnak a közönséges bilincshez.
Ebbe a pontba beletartoznak a nyak mozgását korlátozó eszközök és egyéb egyrészes, zárszerkezettel ellátott bilincsek és gyűrűk, amelyek egy lánccal kapcsolódnak a közönséges bilincshez.
1.3.   Köpésgátló maszkok: maszkok, amelyekbe beletartoznak a hálóból készült maszkok, amelyek a köpés megakadályozása érdekében befedik a szájat.
1.3.   Köpésgátló maszkok: maszkok, amelyekbe beletartoznak a hálóból készült maszkok, amelyek a köpés megakadályozása érdekében befedik a szájat.
Megjegyzés:
Megjegyzés:
Ez a pont tartalmazza a köpésgátló maszkokat, amelyeket lánccal kapcsolnak a közönséges bilincshez
Ez a pont tartalmazza a köpésgátló maszkokat, amelyeket lánccal kapcsolnak a közönséges bilincshez
1.3a. Hevederekkel ellátott székek, padok és ágyak
2.   Tömegoszlatás céljára és önvédelmi célokra tervezett eszközök:
2.   Tömegoszlatás céljára és önvédelmi célokra tervezett eszközök:
2.1.   Hordozható elektromos sokkolók, amelyek csak egy személyt célozhatnak minden egyes elektrosokk alkalmazásakor, ideértve, de nem kizárólag az elektromos sokkoló botokat, elektromos sokkoló pajzsokat, kábító fegyvereket és elektródás elektromos sokkolókat
2.1.   Hordozható elektromos sokkolók, amelyek csak egy személyt célozhatnak minden egyes elektrosokk alkalmazásakor, ideértve, de nem kizárólag az elektromos sokkoló botokat, elektromos sokkoló pajzsokat, kábító fegyvereket és elektródás elektromos sokkolókat
Megjegyzések:
Megjegyzések:
1.   Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.1. pontjában leírt elektromos sokkoló szíjakra és egyéb eszközökre.
1.   Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.1. pontjában leírt elektromos sokkoló szíjakra és egyéb eszközökre.
2.   Ez a pont nem vonatkozik azokra az egyedi elektromos sokkoló eszközökre, amelyeket felhasználóik személyes védelmük céljára tartanak maguknál.
2.   Ez a pont nem vonatkozik azokra az egyedi elektromos sokkoló eszközökre, amelyeket felhasználóik személyes védelmük céljára tartanak maguknál.
2.2.  A hordozható elektromos sokkoló fegyverek összeszerelésére vonatkozó valamennyi lényeges komponenst tartalmazó készlet, amelyekre a 2.1. pont vonatkozik
2.2.  A hordozható elektromos sokkoló fegyverek összeszerelésére vonatkozó valamennyi lényeges komponenst tartalmazó készlet, amelyekre a 2.1. pont vonatkozik
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A következő áruk tekinthetők lényeges komponensnek:
A következő áruk tekinthetők lényeges komponensnek:
—  elektrosokkot okozó egység,
—  elektrosokkot okozó egység,
—  kapcsoló, akár távirányítóhoz, valamint
—  kapcsoló, akár távirányítóhoz, valamint
—  elektródák, vagy adott esetben vezetékek, amelyeken keresztül az elektrosokkot alkalmazzák
—  elektródák, vagy adott esetben vezetékek, amelyeken keresztül az elektrosokkot alkalmazzák
2.3.  Rögzített vagy felszerelhető elektromos sokkoló fegyver, amelyek nagy területet fednek le és több személyt célozhatnak elektrosokkal
2.3.  Rögzített vagy felszerelhető elektromos sokkoló fegyver, amelyek nagy területet fednek le és több személyt célozhatnak elektrosokkal
2.3a. Tömeg/zendülés megfékezésére szolgáló akusztikus eszközök
2.3b. Milliméteres hullámhosszú fegyverek”
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
Az 1. cikk 6. pontja, valamint a 7 d. cikk beemelése esetén az 1. cikk 7. pontja 2015. január 1-jétől alkalmazandó.
Az 1. cikk 6. pontja, valamint a 7 d. cikk beillesztése tekintetében az 1. cikk 7. pontja 2016. február 1-jétől alkalmazandó.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész
1236/2005/EK rendelet
III b melléklet
Benin
törölve
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész
1236/2005/EK rendelet
III b melléklet (új)
Gabon
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész
1236/2005/EK rendelet
III b melléklet
Libéria
törölve
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész
1236/2005/EK rendelet
III b melléklet
Madagaszkár
törölve
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész
1236/2005/EK rendelet
III b melléklet
Mongólia
törölve
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész
1236/2005/EK rendelet
III b melléklet
São Tomé és Príncipe
törölve

(1) Az ügyet a 61. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A8-0267/2015).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat