Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/0005(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0267/2015

Testi mressqa :

A8-0267/2015

Dibattiti :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Votazzjonijiet :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 04/10/2016 - 7.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Testi adottati
PDF 589kWORD 240k
It-Tlieta, 27 ta' Ottubru 2015 - Strasburgu
Il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fis-27 ta' Ottubru 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  L-għoti ta' awtorizzazzjoni globali jkun xieraq ukoll meta manifattur jeħtieġ li jesporta prodotti mediċinali kkontrollati mir-Regolament (KE) Nru 1236/2005 lil distributur f'pajjiż li ma abolixxiex il-piena kapitali, sakemm l-esportatur u d-distributur ikunu kkonkludew ftehim legalment vinkolanti li jkun jobbliga lid-distributur japplika sett xieraq ta' miżuri li jiggarantixxi li l-prodotti mediċinali mhux se jintużaw għall-piena kapitali.
(8)  L-għoti ta' awtorizzazzjoni globali jkun xieraq ukoll meta manifattur jeħtieġ li jesporta prodotti mediċinali kkontrollati mir-Regolament (KE) Nru 1236/2005 lil distributur f'pajjiż li ma abolixxiex il-piena kapitali, sakemm l-esportatur u d-distributur ikunu kkonkludew ftehim legalment vinkolanti li jkun jobbliga lid-distributur japplika sett xieraq ta' miżuri li jiggarantixxi li l-prodotti mediċinali mhux se jintużaw għall-piena kapitali, għat-tortura jew għal trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Huwa meħtieġ li s-sensara fl-Unjoni jiġu pprojbiti milli jipprovdu servizzi ta’ senserija fir-rigward ta' oġġetti li l-esportazzjoni u l-importazzjoni tagħhom huma pprojbiti minħabba li dawn l-oġġetti ma għandhom l-ebda użu prattiku ieħor ħlief għall-piena kapitali, it-tortura jew trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra. Il-projbizzjoni tal-għoti ta’ tali servizzi sservi biex jiġu protetti l-moralitajiet pubbliċi.
(12)  Huwa meħtieġ li s-sensara fl-Unjoni jiġu pprojbiti milli jipprovdu servizzi ta’ senserija fir-rigward ta' oġġetti li l-esportazzjoni u l-importazzjoni tagħhom huma pprojbiti minħabba li dawn l-oġġetti ma għandhom l-ebda użu prattiku ieħor ħlief għall-piena kapitali, għat-tortura jew għal trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra. Il-projbizzjoni tal-għoti ta' tali servizzi sservi biex jiġu protetti l-moralitajiet pubbliċi u jiġu rispettati l-prinċipji ta' dinjità umana li huma ta' bażi għall-valuri Ewropej, kif inkorporati fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)
(19a)  Klawsola mmirata tal-użu aħħari għandha tiġi introdotta għall-Istati Membri biex jissospendu jew iwaqqfu t-trasferiment ta' oġġetti relatati mas-sigurtà mhux elenkati fl-Annessi II u III li, b'mod ċar, m'għandhom l-ebda użu prattiku ħlief għall-finijiet tal-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, jew li hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed jemmen li t-trasferiment ta' dawn l-oġġetti jwassal li jiffaċilitaw jew jwettqu l-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra. Is-setgħat mogħtija taħt il-klawsola mmirata tal-użu aħħari ma għandhomx jiġu estiżi għall-prodotti mediċinali li jistgħu jintużaw għall-fini tal-piena kapitali.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Artikolu 1 –punt 2 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 2 – punt f
(aa)  Punt (f) huwa sostitwit b'dan li ġej:
(f)  “assistenza teknika” tfisser kwalunkwe appoġġ tekniku relatat mat-tiswija, l-iżvilupp, il-manifattura, it-testjar, il-manutenzjoni, l-armar jew kwalunkwe servizz tekniku ieħor, u tista' tieħu forom bħal istruzzjoni, pariri, taħriġ, trasmissjoni ta' għarfien dwar it-tħaddim jew ħiliet jew servizzi ta' konsulenza. L-assistenza teknika tinkludi forom verbali ta' assistenza u assistenza pprovduta b'mezzi elettroniċi;
(f)  "assistenza teknika" tfisser kwalunkwe appoġġ tekniku relatat mat-tiswija, l-iżvilupp, il-manifattura, it-testjar, il-manutenzjoni, l-armar, l-użu, il-prattiki jew kwalunkwe servizz tekniku ieħor, u tista' tieħu forom bħal istruzzjoni, pariri, taħriġ, trasmissjoni ta' għarfien dwar it-tħaddim jew ħiliet jew servizzi ta' konsulenza. L-assistenza teknika tinkludi forom verbali ta' assistenza u assistenza pprovduta b'mezzi elettroniċi;
Emenda 5
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt c
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 2 – punt k – subparagrafu 2
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament id-dispożizzjoni unika ta’ servizzi anċillari hija eskluża minn din id-definizzjoni. Is-servizzi anċillari huma t-trasport, is-servizzi finanzjarji, l-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew ir-reklamar jew il-promozzjoni ġenerali;
Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament id-dispożizzjoni ta' servizzi anċillari hija inkluża f'din id-definizzjoni. Is-servizzi anċillari huma t-trasport, is-servizzi finanzjarji, l-assigurazzjoni jew ir-riassigrazzjoni jew ir-reklamar jew il-promozzjoni ġenerali, inkluż permezz tal-internet;
Emenda 6
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2 – punt c
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 2 – punt l
(l)  “sensar” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija residenti jew stabbilita fi Stat Membru tal-Unjoni li twettaq is-servizzi definiti skont il-punt (k), mill-Unjoni lejn it-territorju ta’ pajjiż terz;
(l)  "sensar" tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija residenti jew stabbilita fi, jew ċittadina ta', Stat Membru tal-Unjoni, jew sussidjarja ta' persuna ġuridika jew sħubija, li twettaq is-servizzi definiti skont il-punt (k);
Emenda 7
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2 – punt c
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 2 – punt m
(m)  “fornitur tal-assistenza teknika” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija residenti jew stabbilita fi Stat Membru tal-Unjoni li tipprovdi l-assistenza teknika definita skont il-punt (f), mill-Unjoni lejn it-territorju ta’ pajjiż terz;
(m)  "fornitur tal-assistenza teknika" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija residenti jew stabbilita fi Stat Membru tal-Unjoni li tipprovdi l-assistenza teknika definita skont il-punt (f);
Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2 – punt c
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 2 – punt n
(n)  “esportatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija li f'isimha ssir dikjarazzjoni tal-esportazzjoni, jiġifieri l-persuna li, fil-mument li fih id-dikjarazzjoni tiġi aċċettata, tintrabat b'kuntratt mad-destinatarju fil-pajjiż terz ikkonċernat u jkollha s-setgħa li tibgħat l-oġġetti 'l barra mit-territorju doganali tal-Unjoni. Jekk ma jkun ġie konkluż l-ebda kuntratt ta’ esportazzjoni jew jekk id-detentur tal-kuntratt ma jkunx aġixxa għan-nom tiegħu, l-“esportatur” tfisser il-persuna li jkollha s-setgħa meħtieġa li tibgħat l-oġġett ikkonċernat 'il barra mit-territorju doganali tal-Unjoni. Meta l-benefiċċju ta’ dritt li wieħed jiddisponi mill-oġġetti jappartjeni lil persuna stabbilita barra mill-Unjoni skont il-kuntratt li fuqu tkun ibbażata l-esportazzjoni, l-esportatur jiġi kkunsidrat bħala l-parti kontraenti stabbilita fl-Unjoni;
(n)  "esportatur" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija li f'isimha ssir dikjarazzjoni tal-esportazzjoni, jiġifieri l-persuna li, fil-mument li fih id-dikjarazzjoni tiġi aċċettata, tintrabat b'kuntratt mad-destinatarju fil-pajjiż terz ikkonċernat u jkollha s-setgħa li tibgħat l-oġġetti 'l barra mit-territorju doganali tal-Unjoni. Jekk ma jkun ġie konkluż l-ebda kuntratt ta' esportazzjoni jew jekk id-detentur tal-kuntratt ma jkunx aġixxa għan-nom tiegħu, l-"esportatur" tfisser il-persuna li jkollha s-setgħa meħtieġa li tibgħat l-oġġett ikkonċernat 'il barra mit-territorju doganali tal-Unjoni. Meta l-benefiċċju ta' dritt li wieħed jiddisponi mill-oġġetti jappartjeni lil persuna stabbilita barra mill-Unjoni skont il-kuntratt li fuqu tkun ibbażata l-esportazzjoni, l-esportatur jiġi kkunsidrat bħala l-parti kontraenti residenti jew stabbilita fl-Unjoni;
Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2 – punt c
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 2 – punt ra (ġdid)
(ra)  "transitu" tfisser it-trasport ta' oġġetti mhux tal-Unjoni, elenkati fl-Annessi, li jidħlu jew jgħaddu mit-territorju doganali tal-Unjoni b'destinazzjoni barra mill-Unjoni;
Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 4b (ġdid)
(3a)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 4b.
Projbizzjoni ta' transitu
1.  Kwalunkwe transitu ta' oġġetti elenkati fl-Anness II għandu jkun ipprojbit, irrispettivament mill-oriġini tal-oġġetti.
2.  B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tista' tawtorizza transitu ta' oġġetti elenkati fl-Anness II, jekk jintwera li, fil-pajjiż li lejh se jiġu esportati l-oġġetti, tali oġġetti se jintużaw għall-fini esklużiv ta' wirja pubblika f'mużew fid-dawl tas-sinifikat storiku tagħhom."
Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 4 c (ġdid)
(3b)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 4c
Il-projbizzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni u promozzjoni kummerċjali
Il-kummerċjalizzazzjoni u l-attivitajiet ta' promozzjoni online u offline fl-Unjoni minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija, għall-fini tat-trasferiment tal-oġġetti elenkati fl-Anness II għandhom ikunu pprojbiti."
Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 6 – paragrafu 1
1.  L-awtoritajiet kompetenti jieħdu deċiżjonijiet dwar l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet fir-rigward tal-esportazzjoni tal-oġġetti elenkati fl-Anness IIIa, fuq bażi ta' każ b'każ, filwaqt li jqisu l-kunsiderazzjonijiet rilevanti kollha, inkluż b’mod partikolari jekk applikazzjoni fir-rigward ta' esportazzjoni essenzjalment identika tkun ġietx miċħuda minn Stat Membru ieħor fit-tliet snin ta’ qabel, u l-kunsiderazzjonijiet dwar l-użu aħħari maħsub u r-riskju ta’ devjazzjoni.
1.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu deċiżjonijiet dwar l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet fir-rigward tal-esportazzjoni tal-oġġetti elenkati fl-Annessi III u IIIa, fuq bażi ta' każ b'każ, filwaqt li jqisu l-kunsiderazzjonijiet rilevanti kollha, inkluż b'mod partikolari jekk applikazzjoni fir-rigward ta' esportazzjoni essenzjalment identika tkun ġietx miċħuda minn Stat Membru ieħor fit-tliet snin ta' qabel, u l-kunsiderazzjonijiet dwar l-użu aħħari maħsub u r-riskju ta' devjazzjoni.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 1 –punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)
(5a)  Fl-Artikolu 6, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
1a.  L-awtorità kompetenti, filwaqt li tieħu kont tal-evidenza kollha rilevanti, flimkien mal-Istati Membri, għandha tiżgura li l-kumpaniji kollha li jikkummerċjalizzaw tagħmir tas-sigurtà u li jorganizzaw fieri u avvenimenti oħra fejn tali tagħmir huwa kkummerċjalizzat, ikunu konxji tal-fatt li tali tagħmir jista' jintuża għat-tortura jew għal trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra u li din il-kummerċjalizzazzjoni ta' tali tagħmir tista' tiġi pprojbita u jistgħu jiġu rtirati awtorizzazzjonijiet fir-rigward tagħha.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 6 – paragrafu 2
(5b)  Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:
2.  L-awtorità kompetenti m'għandha tagħti l-ebda awtorizzazzjoni meta jkun hemm raġunijiet tajba biex wieħed jemmen li l-oġġetti elenkati fl-Annessi III jistgħu jintużaw għat-tortura jew għal trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, inkluża l-piena korporali ġudizzjarja, minn awtorità tal-infurzar tal-liġi jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika f'pajjiż terz.
2.  L-awtorità kompetenti m'għandha tagħti l-ebda awtorizzazzjoni meta jkun hemm raġunijiet tajba biex wieħed jemmen li l-oġġetti elenkati fl-Annessi III u IIIa jistgħu jintużaw għat-tortura jew għal trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, inkluża l-piena korporali ġudizzjarja, minn awtorità tal-infurzar tal-liġi jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika f'pajjiż terz.
L-awtorità kompetenti għandha tieħu kont ta':
L-awtorità kompetenti għandha tieħu kont ta':
–  sentenzi disponibbli tal-qorti internazzjonali,
–  sentenzi disponibbli tal-qorti internazzjonali,
–  sejbiet mill-korpi kompetenti tan-NU, il-Kunsill tal-Ewropa u l-UE, u rapporti tal-Kumitat Ewropew tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Prevenzjoni tat-Tortura u t-Trattament u Pieni Inumani jew Degradanti u tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar it-Tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.
–  sejbiet mill-korpi kompetenti tan-NU, il-Kunsill tal-Ewropa u l-UE, u rapporti tal-Kumitat Ewropew tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Prevenzjoni tat-Tortura u t-Trattament u Pieni Inumani jew Degradanti u tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar it-Tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.
Jista' jittieħed kont ta' informazzjoni rilevanti oħra, inklużi sentenzi disponibbli tal-qorti nazzjonali, rapporti jew informazzjoni oħra mħejjija minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u informazzjoni dwar restrizzjonijiet fuq l-esportazzjonijiet tal-oġġetti elenkati fl-Annessi II u III applikati mill-pajjiż tad-destinazzjoni.
Jista' jittieħed kont ta' informazzjoni rilevanti oħra, inklużi sentenzi disponibbli tal-qorti nazzjonali, rapporti jew informazzjoni oħra mħejjija minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u informazzjoni dwar restrizzjonijiet fuq l-esportazzjonijiet tal-oġġetti elenkati fl-Annessi II, III u IIIa applikati mill-pajjiż tad-destinazzjoni.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 6a (ġdid)
(5c)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 6a
Rekwiżit ta' awtorizzazzjoni għal transitu
1.  Awtorizzazzjoni għandha tkun meħtieġa għat-transitu ta' oġġetti elenkati fl-Anness III jew IIIa jekk l-operatur ekonomiku kien infurmat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn iseħħ it-transitu li l-oġġetti inkwistjoni huma jew jistgħu jkunu intiżi, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-piena kapitali, għat-tortura jew għal trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.
2.  Jekk operatur ekonomiku huwa konxju li l-oġġetti fi transitu elenkati fl-Anness III jew IIIa huma intiżi, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-piena kapitali, għat-tortura jew għal trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, huwa għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti,li għandhom jiddeċiedu jekk huwiex espedjenti li jagħmlu t-transitu kkonċernat soġġett għall-awtorizzazzjoni.
3.  Stat Membru li jimponi rekwiżit ta' awtorizzazzjoni, fl-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2, dwar it-transitu ta' oġġett li mhuwiex elenkat fl-Anness III jew IIIa, għandu jgħarraf lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 1 –punt 6
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 7a – paragrafu 1
1.  Huwa pprojbit li sensar jipprovdi servizzi ta’ senserija lil kwalunkwe persuna, entità jew korp f’pajjiż terz, fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-Anness III, irrispettivament mill-oriġini ta’ tali oġġetti, jekk is-sensar ikun jaf jew ikollu raġunijiet biex jissuspetta li xi parti mill-kunsinna bil-baħar ta' tali oġġetti hija jew tista' tkun maħsuba biex tintuża għat-tortura, jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra f’pajjiż li ma jiffurmax parti mit-territorju doganali tal-Unjoni.
1.  Huwa pprojbit li sensar jipprovdi servizzi ta' senserija lil kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż terz, fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-Annessi III u IIIa, irrispettivament mill-oriġini ta' tali oġġetti, jekk is-sensar ikun jaf jew ikollu raġunijiet biex jissuspetta li xi parti mill-kunsinna bil-baħar ta' tali oġġetti hija jew tista' tkun maħsuba biex tintuża għat-tortura, jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra f'pajjiż li ma jiffurmax parti mit-territorju doganali tal-Unjoni.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 1 –punt 6
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 7a – paragrafu 2
2.  Huwa pprojbit li fornitur tal-assistenza teknika jipprovdi l-assistenza teknika lil kwalunkwe persuna, entità jew korp f’pajjiż terz, fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-Anness III, irrispettivament mill-oriġini ta’ tali oġġetti, jekk il-fornitur ta' din l-assistenza jkun jaf jew ikollu raġunijiet biex jissuspetta li xi oġġetti jew l-oġġetti kollha rilevanti huma jew jistgħu jkunu maħsuba biex jintużaw għat-tortura, jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra f’pajjiż li ma jiffurmax parti mit-territorju doganali tal-Unjoni.”
2.  Huwa pprojbit li fornitur tal-assistenza teknika jipprovdi l-assistenza teknika lil kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż terz, fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-Annessi III u IIIa, irrispettivament mill-oriġini ta’ tali oġġetti, jekk il-fornitur ta' din l-assistenza jkun jaf jew ikollu raġunijiet biex jissuspetta li xi oġġetti jew l-oġġetti kollha rilevanti huma jew jistgħu jkunu maħsuba biex jintużaw għat-tortura, jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra f'pajjiż li ma jiffurmax parti mit-territorju doganali tal-Unjoni. Fornitur ta' assistenza teknika għandu wkoll ikun ipprojbit milli jagħti struzzjoni, parir, taħriġ jew jittrasmetti tagħrif prattiku jew ħiliet li jistgħu jgħinu t-twettiq ta' piena kapitali, it-tortura jew trattament jew piena krudili, inumani jew degradanti oħra.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 1 –punt 6a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 7aa (ġdid)
6a.  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 7aa
Skambju tal-aħjar prattiki
L-Istati Membri huma mħeġġa jippromwovu l-aħjar prattiki bejn il-fornituri tal-assistenza tekniku biex jiżguraw li din l-assistenza tikkontribwixxi b'mod pożittiv għall-ġlieda kontra t-tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra."
Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 7c – paragrafu 3 – punt 3.3 (ġdid)
'3.3. Il-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u pajjiżi terzi fejn xieraq, għandha tadotta linji gwida dwar l-aħjar prattika dwar il-verifika tal-użu aħħari."
Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Kapitolu III b (ġdid) – Artikolu 7e (ġdid)
(7a)  Jiddaħħal il-Kapitolu li ġej:
"Kapitolu III b
Oġġetti mhux elenkati
Artikolu 7e
Klawsola onnikomprensiva
1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta' oġġetti mhux elenkati fl-Annessi ta' dan ir-Regolament jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit li l-oġġetti inkwistjoni huma jew jistgħu jkunu intiżi, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-fini ta' piena kapitali jew għall-fini ta' tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.
2.  Jekk esportatur huwa konxju li l-oġġetti li huwa jipproponi li jesporta, li mhumiex elenkati fl-Anness II, III jew IIIa, huma intiżi, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-fini ta' piena kapitali jew għall-fini ta' tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, huwa għandu jinnotifika lill-awtoritajiet tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit, li għandhom jiddeċiedu jekk huwiex espedjenti li l-esportazzjoni kkonċernata tkun soġġetta għall-awtorizzazzjoni.
3.  Stat Membru li jimponi rekwiżit ta' awtorizzazzjoni, fl-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2, għall-esportazzjoni ta' oġġett li mhuwiex elenkat fl-Anness II, III jew IIIa, għandu jinforma immedjatament dwar dan lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni u jindika raġunijiet preċiżi għall-impożizzjoni ta' rekwiżit ta' awtorizzazzjoni. L-Istati Membri għandhom ukoll jinformaw immedjatament lill-Kummissjoni bi kwalunkwe modifika għall-miżuri adottati skont il-paragrafi 1 u 2.
4.  L-Istati Membri l-oħra għandhom jagħtu l-konsiderazzjoni dovuta kollha lil din l-informazzjoni u għandhom jinformaw lill-amministrazzjoni doganali u lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti l-oħra tagħhom.
5.  Meta jkun meħtieġ minn raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati biex iżżid oġġetti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għall-Anness II, III jew IIIa. Il-proċedura prevista fl-Artikolu 15b għandha tapplika għall-atti ddelegati adottati skont dan il-paragrafu.
6.  Prodotti mediċinali, kif definiti fid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, għandhom ikunu esklużi mill-ambitu ta' dan l-Artikolu.
_________________________
1a Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67).
Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 1 –punt 8
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 8 – paragrafu 6
6.  Permezz ta' deroga mill-paragrafu 5, meta l-prodotti mediċinali jkunu jridu jiġu esportati minn manifattur lejn distributur, il-manifattur jipprovdi informazzjoni dwar l-arranġamenti magħmula u l-miżuri meħuda biex jiġi evitat li dawn il-prodotti jintużaw għall-piena kapitali, dwar il-pajjiż ta' destinazzjoni u, jekk tkun disponibbli, informazzjoni dwar l-użu aħħari u l-utenti aħħarija tal-oġġetti.
6.  Permezz ta' deroga mill-paragrafu 5, meta l-prodotti mediċinali jkunu jridu jiġu esportati minn manifattur lejn distributur, il-manifattur jipprovdi informazzjoni dwar l-arranġamenti magħmula u l-miżuri meħuda biex jiġi evitat li dawn il-prodotti jintużaw għall-piena kapitali, dwar il-pajjiż ta' destinazzjoni u, jekk tkun disponibbli, informazzjoni dwar l-użu aħħari u l-utenti aħħarija tal-oġġetti. Din l-informazzjoni għandha tkun aċċessibbli, fuq talba, lil korp indipendenti ta' sorveljanza rilevanti bħall-Mekkaniżmu Nazzjonali ta' Prevenzjoni stabbilit skont il-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti, jew istituzzjoni nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem fi Stat Membru.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 10 – paragrafu 2
(8a)  Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:
2.  Jekk issir dikjarazzjoni doganali dwar l-oġġetti elenkati fl-Anness II jew III, u jkun ikkonfermat li ma ngħatat l-ebda awtorizzazzjoni skont dan ir-Regolament għall-esportazzjoni jew l-importazzjoni intiża, l-awtoritajiet doganali għandhom iżommu l-oġġetti ddikjarati u jiġbdu l-attenzjoni għall-possibbiltà tal-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni skont dan ir-Regolament. Jekk fi żmien sitt xhur minn wara li jinżammu l-oġġetti ma ssir l-ebda applikazzjoni, jew jekk l-awtorità kompetenti tirrifjuta tali applikazzjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom jiddisponu mill-oġġetti miżmumin f'konformità mal-leġislazzjoni nazzjonali applikabbli."
"2. Jekk issir dikjarazzjoni doganali dwar l-oġġetti elenkati fl-Anness II, III jew IIIa, u jkun ikkonfermat li ma ngħatat l-ebda awtorizzazzjoni skont dan ir-Regolament għall-esportazzjoni jew l-importazzjoni intiża, l-awtoritajiet doganali għandhom iżommu l-oġġetti ddikjarati u jiġbdu l-attenzjoni għall-possibbiltà tal-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni skont dan ir-Regolament. Jekk fi żmien sitt xhur minn wara li jinżammu l-oġġetti ma ssir l-ebda applikazzjoni, jew jekk l-awtorità kompetenti tirrifjuta tali applikazzjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom jiddisponu mill-oġġetti miżmumin f'konformità mal-leġislazzjoni nazzjonali applikabbli."
Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 1 –punt 12
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 12a – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni tista’, fi żmien tliet xhur, titlob lill-Istat Membru rikjedenti jipprovdi informazzjoni supplimentari, jekk tikkunsidra li t-talba tkun tonqos milli tindirizza punt wieħed rilevanti jew aktar jew jekk tara li hemm bżonn ta' informazzjoni addizzjonali fuq punt wieħed rilevanti jew aktar. Hi tgħarraf lill-Istat Membru inkwistjoni bil-punti li dwarhom ikun hemm bżonn li tiġi pprovduta informazzjoni supplimentari.
2.  Meta tirċievi talba skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tinforma immedjatament lill-Istati Membri kollha u tiċċirkola l-informazzjoni li tirċievi mill-Istat Membru rikjedenti. Sakemm tingħata deċiżjoni finali mill-Kummissjoni, l-Istati Membri jistgħu jissospendu immedjatament it-trasferimenti tal-oġġetti inklużi fit-talba. Il-Kummissjoni tista', fi żmien tliet xhur, titlob lill-Istat Membru rikjedenti jipprovdi informazzjoni supplimentari, jekk tikkunsidra li t-talba tkun tonqos milli tindirizza punt wieħed rilevanti jew aktar jew jekk tara li hemm bżonn ta' informazzjoni addizzjonali fuq punt wieħed rilevanti jew aktar. Hi tgħarraf lill-Istat Membru inkwistjoni bil-punti li dwarhom ikun hemm bżonn li tiġi pprovduta informazzjoni supplimentari.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 12a – paragrafu 3
3.  Jekk tqis li ma jkunx hemm bżonn titlob għal informazzjoni supplimentari jew, fejn applikabbli, malli tirċievi l-informazzjoni supplimentari li tkun talbet, il-Kummissjoni, fi żmien sitt xhur, tagħti bidu għall-proċedura biex tiġi adottata l-emenda mitluba jew inkella tinforma lill-Istati Membri rikjedenti bir-raġunijiet għalfejn ma tkunx se tagħmel dan.”
3.  Jekk tqis li ma jkunx hemm bżonn titlob għal informazzjoni supplimentari jew, fejn applikabbli, malli tirċievi l-informazzjoni supplimentari li tkun talbet, il-Kummissjoni, fi żmien tliet xhur, tagħti bidu għall-proċedura biex tiġi adottata l-emenda mitluba jew inkella tinforma lill-Istati Membri rikjedenti bir-raġunijiet għalfejn ma tkunx se tagħmel dan.”
Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 1 –punt 1aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 13 – paragrafu 1
(12a)  Il-paragrafu 1 tal-Artikolu 13 huwa sostitwit b'dan li ġej:
1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom, fuq talba, jinformaw lil xulxin dwar il-miżuri meħudin skont dan ir-Regolament u jipprovdu lil xulxin bi kwalunkwe informazzjoni rilevanti għad-dispożizzjoni tagħhom b'rabta ma' dan ir-Regolament, b'mod partikolari informazzjoni dwar awtorizzazzjonijiet mogħtija u rrifjutati.
‘1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11, kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-miżuri meħudin skont dan ir-Regolament u jipprovdi kwalunkwe informazzjoni rilevanti għad-dispożizzjoni tagħhom b'rabta ma' dan ir-Regolament, b'mod partikolari informazzjoni dwar awtorizzazzjonijiet mogħtija u rrifjutati, kif ukoll fir-rigward ta' miżuri meħuda skont il-klawsola mmirata tal-użu aħħari. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra."
Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 1 –punt 12b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 13 − paragrafu 3a (ġdid)
(12b)  Fl-Artikolu 13, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
‘3a. Il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport annwali li jkun magħmul mir-rapporti annwali tal-attività msemmija fil-paragrafu 3. Ir-rapport għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 15a
Article 15a
imħassar
Eżerċizzju tad-delega
1.  Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
2.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 12 tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin minn …. Il-Kummissjoni tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul identiku, dejjem sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux għal tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 12 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni għal revoka ġġib fi tmiemha d-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din issir effettiva fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Hija ma taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
4.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni tinnotifika simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b'dan.
5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 12 jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu informaw it-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dan il-perjodu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artiku 15c (ġdid)
(15a)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 15c
Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura
1.  Għandu jitwaqqaf Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura ppresedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni. Kull Stat Membru għandu jaħtar rappreżentant għal dan il-Grupp. Huwa għandu jeżamina kwalunkwe kwistjoni rigward l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament li tista' titqajjem mill-president jew minn rappreżentant ta' Stat Membru.
2.  Il-Grupp ta' Koordinament għandu, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jieħu miżuri xierqa biex jistabbilixxi kooperazzjoni diretta u skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, b'mod partikolari biex jelimina r-riskju ta' disparitajiet possibbli fl-applikazzjoni ta' kontrolli tal-esportazzjoni fuq oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, għat-tortura jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra u li jistgħu jwasslu għal devjazzjoni tal-kummerċ.
3.  Il-President tal-Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura għandu, kull meta jqis li huwa meħtieġ, jikkonsulta mal-esportaturi, mas-sensara u ma' partijiet interessati rilevanti oħra, inkluż mill-partijiet kollha tas-soċjetà ċivili b'għarfien espert rilevanti fil-kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament.
4.  Il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport annwali bil-miktub lill-Parlament Ewropew dwar l-attivitajiet, l-eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tal-Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura, li għandu jkun soġġett għall-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill."
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 15d (ġdid)
(15b)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 15d
1.  Minn...*, u kull tliet snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u tippreżenta rapport komprensiv dwar l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jista' jinkludi proposti biex ir-Regolament jiġi emendat. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-preparazzjoni tar-rapport.
2.  Taqsimiet speċjali tar-rapport għandhom jitrattaw:
(a)  il-Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura u l-attivitajiet, l-eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tiegħu. L-informazzjoni li l-Kummissjoni tipprovdi dwar l-eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tal-Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura għandha tiġi trattata b'kunfidenzjalità skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001. L-informazzjoni għandha, f'kull każ, titqies bħala kunfidenzjali jekk id-divulgazzjoni tagħha x'aktarx ikollha effett negattiv sinifikanti fuq min jipprovdiha jew fuq is-sors ta' din l-informazzjoni.
(b)  informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet nazzjonali ta' liċenzjar mill-Istati Membri, ir-rapportar lill-Kummissjoni mill-Istati Membri, il-mekkaniżmi ta' notifika u ta' konsultazzjoni fost l-Istati Membri, il-promulgazzjoni u l-infurzar.
(c)  informazzjoni komprensiva dwar in-natura u l-effett ta' miżuri li ttieħdu mill-Istati Membri skont l-Artikolu 17, inkluż it-tħaddim tas-sistemi penali introdotti mill-Istati Membri, u valutazzjoni dwar jekk tali sistemi humiex effikaċi, proporzjonati u dissważivi.
______________
* Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament."
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)
(15c)  Fl-Artikolu 17, jiżdied il-paragrafu li ġej:
‘2a. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk ir-regoli dwar il-pieni stabbiliti mill-Istati Membri huma ta' natura u effett simili."
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15 - punt (-a) (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Anness III – kolonna 2 – punti 1 u 2
(-a) Fl-Anness III, fit-tieni kolonna, il-punti 1 u 2 huma sostitwiti mis-segwenti:
1.  Prodotti maħsubin għat-trażżin tal-bnedmin, kif ġej:
‘1. Prodotti maħsubin għat-trażżin tal-bnedmin, kif ġej:
1.1.  Qajd u ktajjen tal-gruppi
1.1.  Qajd u ktajjen tal-gruppi
Noti:
Noti:
1.  Qajd huma strumenti ta' trażżin li jikkonsistu minn żewġ manetti jew ċrieki b'mekkaniżmuli jsakkar b'katina jew żbarra li tgħaqqadhom
1.  Qajd huma strumenti ta' trażżin li jikkonsistu minn żewġ manetti jew ċrieki b'mekkaniżmuli jsakkar b'katina jew żbarra li tgħaqqadhom
2.  Din il-partita ma tikkontrollax l-istrumenti ta' trażżin tar-riġlejn jew il-ktajjen tal-gruppi pprojbiti bil-partita 2.3 tal-Anness II.
2.  Din il-partita ma tikkontrollax l-istrumenti ta' trażżin tar-riġlejn jew il-ktajjen tal-gruppi pprojbiti bil-partita 2.3 tal-Anness II.
3.  Dan il-punt ma jikkontrollax “manetti ordinarji”. Il-manetti ordinarji huma manetti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
3.  Dan il-punt ma jikkontrollax “manetti ordinarji”. Il-manetti ordinarji huma manetti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
—  id-dimensjoni globali tagħhom inkluża l-katina, imkejla mix-xifer ta' barra ta' manetta waħda sax-xifer ta' barra tal-manetta l-oħra, bejn 150 u 280 mm meta ż-żewġ manetti jkunu msakkra;
—  id-dimensjoni globali tagħhom inkluża l-katina, imkejla mix-xifer ta' barra ta' manetta waħda sax-xifer ta' barra tal-manetta l-oħra, bejn 150 u 280 mm meta ż-żewġ manetti jkunu msakkra;
—  iċ-ċirkonferenza ta' ġewwa ta' kull manetta hija massimu ta' 165 mm meta r-rota bis-snien tkun issikkata sal-aħħar sinna li tidħol fil-mekkaniżmu li jsakkar;
—  iċ-ċirkonferenza ta' ġewwa ta' kull manetta hija massimu ta' 165 mm meta r-rota bis-snien tkun issikkata sal-aħħar sinna li tidħol fil-mekkaniżmu li jsakkar;
—  iċ-ċirkonferenza ta' ġewwa ta' kull manetta hija minimu ta' 200 mm meta r-rota bis-snien tkun issikkata fuq l-ewwel sinna li tidħol fil-mekkaniżmu li jsakkar; kif ukoll
—  iċ-ċirkonferenza ta' ġewwa ta' kull manetta hija minimu ta' 200 mm meta r-rota bis-snien tkun issikkata fuq l-ewwel sinna li tidħol fil-mekkaniżmu li jsakkar; kif ukoll
—  il-manetti ma jkunux ġew modifikati biex jikkawżaw uġigħ jew tbatija fiżika.
—  il-manetti ma jkunux ġew modifikati biex jikkawżaw uġigħ jew tbatija fiżika.
1.2.  Manetti individwali jew ċrieki b'mekkaniżmu li jsakkar li għandhom ċirkonferenza li taqbeż il-massimu ta' 165 mm meta r-rota bis-snien tkun issakkata fuq l-aħħar sinna li tidħol fil-mekkaniżmu li jsakkar
1.2.  Manetti individwali jew ċrieki b'mekkaniżmu li jsakkar li għandhom ċirkonferenza li taqbeż il-massimu ta' 165 mm meta r-rota bis-snien tkun issakkata fuq l-aħħar sinna li tidħol fil-mekkaniżmu li jsakkar
Nota:
Nota:
Dan il-partita tinkludi strumenti ta' trażżin tal-għonq u manetti jew ċrieki individwali oħra b'mekkaniżmu li jsakkar li huma marbuta mal-manetti ordinarji permezz ta' katina
Dan il-partita tinkludi strumenti ta' trażżin tal-għonq u manetti jew ċrieki individwali oħra b'mekkaniżmu li jsakkar li huma marbuta mal-manetti ordinarji permezz ta' katina
1.3.  Barnużi tal-bżieq: inklużi barnużi magħmula minn xibka, li għandhom għata għall-ħalq li tipprevjeni li wieħed jobżoq
1.3.  Barnużi tal-bżieq: inklużi barnużi magħmula minn xibka, li għandhom għata għall-ħalq li tipprevjeni li wieħed jobżoq
Nota: Din il-partita tinkludi barnużi tal-bżieq li huma marbuta mal-manetti ordinarji permezz ta' katina
Nota: Din il-partita tinkludi barnużi tal-bżieq li huma marbuta mal-manetti ordinarji permezz ta' katina
1.3.a Siġġijiet, twavel u sodod mgħammra b'ċineg
2.  Armi u apparat maħsuba għall-fini tal-kontroll tal-irvellijiet jew awtodifiża, kif ġej:
2.  Armi u apparat maħsuba għall-fini tal-kontroll tal-irvellijiet jew awtodifiża, kif ġej:
2.1.  Armi ta' skariku elettriku li jistgħu jinġarru li jistgħu jimmiraw biss lejn individwu wieħed kull darba li jkun amministrat xokk elettriku, inkluż iżda mhux limitat għal-lembubi tax-xokkijiet elettriċi, tarki tax-xokkijiet elettriċi, pistoli tax-xokkijiet u pistoli tad-darts tax-xokkijiet
2.1.  Armi ta' skariku elettriku li jistgħu jinġarru li jistgħu jimmiraw biss lejn individwu wieħed kull darba li jkun amministrat xokk elettriku, inkluż iżda mhux limitat għal-lembubi tax-xokkijiet elettriċi, tarki tax-xokkijiet elettriċi, pistoli tax-xokkijiet u pistoli tad-darts tax-xokkijiet
Noti:
Noti:
1.  Dan il-punt ma jikkontrollax ċinturini tax-xokkijiet elettriċi skont il-partita 2.1 tal-Anness II.
1.  Dan il-punt ma jikkontrollax liċ-ċinturini tax-xokk elettriku kif deskritt fil-punt 2.1 tal-Anness II.
2.  Dan il-punt ma jikkontrollax it-tagħmir individwali tax-xokkijiet elettroniċi meta jakkumpanja lill-utent tiegħu għall-protezzjoni personali tal-utent stess
2.  Dan il-punt ma jikkontrollax it-tagħmir individwali tax-xokkijiet elettroniċi meta jakkumpanja lill-utent tiegħu għall-protezzjoni personali tal-utent stess
2.2.  Kits li fihom il-komponenti essenzjali kollha għall-armar ta' armi tal-iskariku elettriku li jinġarru, ikkontrollati minn punt 2.1
2.2.  Kits li fihom il-komponenti essenzjali kollha għall-armar ta' armi tal-iskariku elettriku li jinġarru, ikkontrollati minn punt 2.1
Nota:
Nota:
L-oġġetti li ġejjin huma meqjusa li jkunu komponenti essenzjali:
L-oġġetti li ġejjin huma meqjusa li jkunu komponenti essenzjali:
—  l-unità li tipproduċi xokk elettriku,
—  l-unità li tipproduċi xokk elettriku,
—  l-iswiċċ, kemm jekk fuq remote control kemm jekk le, u
—  l-iswiċċ, kemm jekk fuq remote control kemm jekk le, u
—  l-elettrodi jew, fejn applikabbli, il-wajers li permezz tagħhom għandhom jiġu amministrati x-xokkijiet elettriċi
—  l-elettrodi jew, fejn applikabbli, il-wajers li permezz tagħhom għandhom jiġu amministrati x-xokkijiet elettriċi
2.3.  Armi tal-iskariku elettriku fissi jew li jiġu mmuntati li jkopru żona wiesgħa u jistgħu jimmiraw lejn individwi multipli b'xokkijiet elettriċi
2.3.  Armi tal-iskariku elettriku fissi jew li jiġu mmuntati li jkopru żona wiesgħa u jistgħu jimmiraw lejn individwi multipli b'xokkijiet elettriċi
2.3a. Strumenti akustiċi għall-finijiet ta' kontroll ta' rvellijiet/tal-folla
2.3b. Armi li jaħdmu bil-mewġa millimetrika"
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2
Il-punt 6 tal-Artikolu 1 u, sa fejn jiġi introdott l-Artikolu 7d, il-punt 7 tal-Artikolu 1, jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2015.
Il-punt 6 tal-Artikolu 1 u, sa fejn jiġi introdott l-Artikolu 7d, il-punt 7 tal-Artikolu 1, jibda japplika mill-1 ta' Frar 2016.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Anness II – Parti 2
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Anness IIIb
Il-Benin
imħassar
Emenda 34
Proposta għal regolament
Anness II – Parti 2
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Anness IIIb
Il-Gabon
Emenda 35
Proposta għal regolament
Anness II – Parti 2
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Anness IIIb
Il-Liberja
imħassar
Emenda 36
Proposta għal regolament
Anness II – Parti 2
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Anness IIIb
Il-Madagaskar
imħassar
Emenda 37
Proposta għal regolament
Anness II – Parti 2
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Anness IIIb
Il-Mongolja
imħassar
Emenda 38
Proposta għal regolament
Anness II – Parti 2
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Anness IIIb
Sao Tomé u Principe
imħassar

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat skont l-Artikolu 61(2), it-tieni subparagrafu (A8-0267/2015).

Avviż legali - Politika tal-privatezza