Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0068(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0306/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0306/2015

Rasprave :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.10
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0369

Usvojeni tekstovi
PDF 545kWORD 242k
Utorak, 27. listopada 2015. - Strasbourg
Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2015)0135),

–  uzimajući u obzir članak 115. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0085/2015),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8‑0306/2015),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Pozivanje 2.a (novo)
uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, a posebno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i prava na slobodu poduzetništva,
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.
(1)  Izazov koji predstavljaju prekogranično izbjegavanje poreza, agresivno porezno planiranje i štetno porezno natjecanje posljednjih se godina znatno povećao te se smatra ozbiljnim problemom u Uniji i na globalnoj razini. Smanjivanjem poreznih osnovica znatno se smanjuju nacionalni prihodi od poreza, pa države članice ne mogu primjenjivati porezne politike koje pogoduju rastu. Konkretno, odluke o porezno motiviranim strukturama dovode do niske razine oporezivanja umjetno visokih iznosa dohotka u državi koja je izdala prethodno mišljenje i mogu dovesti do umjetnog smanjenja iznosa oporezivog dohotka u drugim uključenim državama. Stoga je hitno potrebno povećati transparentnost. Da bi se to postiglo, potrebno je ojačati alate i mehanizme uspostavljene Direktivom Vijeća 2011/16/EU13.
(1)  Izazov koji predstavljaju prekogranično izbjegavanje poreza, agresivno porezno planiranje i štetno porezno natjecanje posljednjih se godina znatno povećao te se smatra ozbiljnim problemom u Uniji i na globalnoj razini. Smanjivanjem poreznih osnovica znatno se smanjuju nacionalni prihodi od poreza, pa države članice ne mogu primjenjivati porezne politike koje pogoduju rastu; njime se narušava tržišno natjecanje na štetu poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća, koja uplaćuju točan iznos poreza i dolazi do preusmjeravanja oporezivanje na manje mobilne elemente kao što su rad i potrošnja. Međutim, u određenim slučajevima odluke o porezno motiviranim strukturama dovele su do niske razine oporezivanja umjetno visokih iznosa dohotka u državi koja je izdala prethodno mišljenje i do umjetnog smanjenja iznosa oporezivog dohotka u drugim uključenim državama, smanjujući tako poreznu osnovicu u tim državama članicama. Stoga je hitno potrebno povećati ciljanu transparentnost i razmjenu informacija barem u skladu sa standardima OECD-a. Da bi se to postiglo, potrebno je ojačati alate i mehanizme uspostavljene Direktivom Vijeća 2011/16/EU13.
__________________
__________________
13 Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).
13 Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)  Nakon skandala LuxLeaks Europski parlament ovim izvješćem izražava svoju snažnu odlučnost da ne tolerira poreznu prijevaru i izbjegavanje poreza te da se zalaže za pravednu raspodjelu poreznog opterećenja između građana i poduzeća.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)  Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 18. prosinca 2014. naglasilo potrebu hitnog jačanja napora u borbi protiv izbjegavanja poreza i agresivnog poreznog planiranja i na globalnoj razini i na razini Unije. Naglašavajući važnost transparentnosti, Europsko vijeće pozdravilo je namjeru Komisije da podnese prijedlog o automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima u Uniji.
(2)  Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 18. prosinca 2014. naglasilo potrebu hitnog jačanja napora u borbi protiv izbjegavanja poreza i agresivnog poreznog planiranja i na globalnoj i na europskoj razini. Naglašavajući važnost transparentnosti i odgovarajuće razmjene informacija, Europsko vijeće pozdravilo je namjeru Komisije da podnese prijedlog o automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima u Uniji.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  Međutim, učinkovitu spontanu razmjenu informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama otežava nekoliko važnih praktičnih problema, poput prava države članice koja izdaje mišljenje da sama odluči koje je države članice potrebno o tome obavijestiti.
(4)  Međutim, učinkovitu spontanu razmjenu informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama otežava nekoliko važnih praktičnih problema, poput prava države članice koja izdaje mišljenje da sama odluči koje je države članice potrebno o tome obavijestiti i lošeg sustava nadzora zbog kojeg je Komisiji teško utvrditi eventualno kršenje zahtjeva razmjene informacija.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  Učinkovita razmjena i obrada poreznih informacija te uzajamni pritisak koji bi nastao imali bi snažan odvraćajući učinak na uvođenje štetnih poreznih praksi te bi državama članicama i Komisiji omogućili pristup svim relevantnim informacijama kako bi mogle poduzeti mjere protiv takvih praksi.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  Mogućnost da se osiguravanje informacija odbije ako bi to dovelo do otkrivanja trgovinske, industrijske ili poslovne tajne ili trgovinskog postupka ili ako je otkrivanje informacija protivno javnoj politici, ne bi se smjelo primjenjivati na obveznu automatsku razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama kako se ne bi smanjila učinkovitost tih razmjena. Ograničenost informacija koje bi se razmjenjivale među svim državama članicama trebala bi biti dovoljno jamstvo zaštite poslovnih interesa.
(5)  Mogućnost da se osiguravanje informacija odbije ako bi to dovelo do otkrivanja trgovinske, industrijske ili poslovne tajne ili trgovinskog postupka ili ako je otkrivanje informacija protivno javnoj politici, ne smije se primjenjivati na obveznu automatsku razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama kako se ne bi smanjila učinkovitost tih razmjena. Ograničenost informacija koje bi se razmjenjivale među svim državama članicama dovoljno je jamstvo zaštite poslovnih interesa.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  Prethodna porezna mišljenja i sporazumi o transfernim cijenama mogu imati prekograničnu dimenziju iako se odnose na isključivo nacionalne transakcije. To vrijedi osobito za kaskadne transakcije kod kojih se prethodno porezno mišljenje ili sporazum o transfernim cijenama odnosi na prve nacionalne transakcije, ne uzimajući pritom u obzir sljedeće (prekogranične) transakcije.
Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.b (nova)
(5b)  Kako bi se izbjegle proizvoljne razlike u poreznim aranžmanima u kontekstu različitih nacionalnih administrativnih praksi, definicijama prethodnih mišljenja i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama trebali bi biti obuhvaćeni porezni aranžmani neovisno o formalnom ili neformalnom načinu na koji su izdani i bez obzira na njihovu obvezujuću ili neobvezujuću prirodu.
Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.c (nova)
(5c)  Prethodnim poreznim mišljenjima olakšava se dosljedna i transparentna primjena zakonodavstva.
Amandman 11
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.d (nova)
(5d)  Transparentnim poreznim pravilima pruža se pravna sigurnost poreznim obveznicima i poduzećima te se potiču ulaganja.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)  Kako bi se iskoristile prednosti obvezne automatske razmjene prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, informacije bi se trebale priopćavati odmah nakon njihova izdavanja te bi stoga trebalo utvrditi pravilne intervale za dostavu tih informacija.
(6)  Kako bi se iskoristile prednosti obvezne automatske razmjene prethodnih poreznih mišljenja i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, informacije o njima trebale bi se priopćavati odmah nakon njihova izdavanja. U slučajevima nepoštovanja pravila moguće je donošenje djelotvornih i učinkovitih sankcija.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
(7)  Obveznom automatskom razmjenom prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama trebala bi u svakom slučaju biti obuhvaćena dostava definiranog skupa osnovnih informacija svim državama članicama. Komisija bi trebala donijeti mjere potrebne za standardizaciju dostave tih informacija u skladu s postupkom utvrđenim u Direktivi 2011/16/EU za utvrđivanje standardnog obrasca za razmjenu informacija. Taj bi postupak trebalo primjenjivati i pri donošenju svih potrebnih mjera i praktičnih rješenja za provedbu razmjene informacija.
(7)  Obveznom automatskom razmjenom prethodnih poreznih mišljenja i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama trebala bi u svakom slučaju biti obuhvaćena dostava definiranog skupa osnovnih informacija svim državama članicama. Komisija bi trebala donijeti mjere potrebne za standardizaciju dostave tih informacija u skladu s postupkom utvrđenim u Direktivi 2011/16/EU za utvrđivanje standardnog obrasca za razmjenu informacija. Taj bi postupak trebalo primjenjivati i pri donošenju svih potrebnih mjera i praktičnih rješenja za provedbu razmjene informacija.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.
(8)  Države članice trebale bi i s Komisijom razmjenjivati osnovne informacije koje se priopćavaju. Time bi se Komisiji omogućilo da u svakom trenutku prati i ocjenjuje učinkovitu primjenu automatske razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama. To priopćavanje države članice ne bi oslobodila od obveze prijave državnih potpora Komisiji.
(8)  Države članice trebale bi i s Komisijom razmjenjivati osnovne informacije koje se priopćavaju s obzirom na to da Komisija mora moći neovisno ocijeniti jesu li te informacije relevantne za otkrivanje nezakonitih državnih potpora. Tim osnovnim informacijama Komisiji bi se omogućilo da u svakom trenutku učinkovito prati i ocjenjuje učinkovitu primjenu automatske razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama te da zajamči da mišljenja nemaju negativan učinak na unutarnje tržište. To priopćavanje države članice ne bi oslobodila od obveze prijave državnih potpora Komisiji.
Amandman 15
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)  Države članice trebale bi do 1. listopada 2018. Komisiji dostaviti ex post analizu učinkovitosti ove Direktive.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.
(9)  Povratna informacija države članice koja prima informacije državi članici koja ih šalje nužan je element funkcioniranja učinkovitog sustava automatske razmjene informacija. Stoga je potrebno predvidjeti mjere kojima se omogućuje pružanje povratnih informacija u slučajevima kada su informacije upotrijebljene, a povratnu informaciju nije moguće pružiti na temelju drugih odredaba Direktive 2011/16/EU.
(9)  Povratna informacija države članice koja prima informacije državi članici koja ih šalje nužan je element funkcioniranja učinkovitog sustava automatske razmjene informacija jer se tako potiče administrativna suradnja među državama članicama. Stoga je potrebno predvidjeti mjere kojima se omogućuje pružanje povratnih informacija u slučajevima kada su informacije upotrijebljene, a povratnu informaciju nije moguće pružiti na temelju drugih odredaba Direktive 2011/16/EU. Na taj je način zaobilaženje informacija u svrhu prijevare puno teže.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.
(10)  Države članice trebale bi imati mogućnost pozvati se na članak 5. Direktive 2011/16/EU o razmjeni informacija na zahtjev kako bi od države članice koja je izdala mišljenje ili sporazum mogle dobiti dodatne informacije, uključujući cjelovit tekst prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama.
(10)  Države članice trebale bi imati mogućnost pozvati se na članak 5. Direktive 2011/16/EU o razmjeni informacija na zahtjev kako bi od države članice koja je izdala mišljenje ili sporazum mogle dobiti dodatne informacije, uključujući cjelovit tekst prethodnog poreznog mišljenja ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama te tekstove kojima se uvode naknadne izmjene.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10a)  Izraz „informacije koje mogu biti značajne” iz članka 1. stavka 1. Direktive 2011/16/EU trebalo bi dodatno precizirati kako bi se izbjegla tumačenja čiji je cilj izbjegavanje poreza.
Amandman 19
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.
(11)  Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi uklonile prepreke učinkovitoj i što široj obveznoj automatskoj razmjeni informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama.
(11)  Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi uklonile prepreke učinkovitoj i što široj obveznoj automatskoj razmjeni informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama.
Amandman 20
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  Kako bi se postigla veća transparentnost za građane, Komisija bi na temelju informacija sadržanih u sigurnom središnjem direktoriju trebala objavljivati sažetak glavnih poreznih mišljenja dogovorenih tijekom prethodne godine. Te objave trebale bi obvezno sadržavati opis problema koji su bili tema poreznog mišljenja, opis kriterija korištenih za utvrđivanje prethodnog sporazuma o transfernim cijenama i imena država članica na koje će to najvjerojatnije utjecati. Komisija bi pritom trebala poštovati odredbe o povjerljivosti iz ove Direktive.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.b (nova)
(12b)  Poželjno je da države članice zatraže od vlastitih nadležnih tijela raspodjelu ljudskih resursa, iz zaposlenog osoblja, za prikupljanje i analizu tih podataka.
Amandman 22
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.c (nova)
(12c)  Registar o stvarnom vlasništvu na razini Unije, koji će pomoći u otkrivanju potencijalnih slučajeva izbjegavanja poreza i prijenosa dobiti, mora biti u funkciji do 26. lipnja 2017. Uvođenje središnjeg registra za automatsku razmjenu prethodnih poreznih mišljenja ili sporazuma o transfernim cijenama među državama članicama, koji bi bio dostupan poreznim tijelima i nadležnim upravama u državama članicama i Komisiji, bilo bi veoma važno.
Amandman 23
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.
(15)  Postojeće odredbe o povjerljivosti trebalo bi izmijeniti kako bi se uzelo u obzir proširenje obvezne automatske razmjene informacija na prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodne sporazume o transfernim cijenama.
(15)  Postojeće odredbe o povjerljivosti trebalo bi izmijeniti kako bi se uzelo u obzir proširenje obvezne automatske razmjene informacija na prethodna porezna mišljenja i prethodne sporazume o transfernim cijenama.
Amandman 24
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15a)  Iznimno je važno poštovanje temeljnog načela suvereniteta država članica u poreznim pitanjima kad je riječ o izravnom oporezivanju, kao i to da se aktualnim prijedlogom ne ugrozi načelo supsidijarnosti.
Amandman 25
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.
(16)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebice namjerava osigurati puno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i slobode poslovanja.
(16)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebice namjerava osigurati puno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i slobode poslovanja. Osobni podaci trebali bi se obrađivati u konkretne, eksplicitne i legitimne svrhe te samo ako su primjereni, relevantni i nisu pretjerani s obzirom na te svrhe. Svako ograničenje tih prava može se nametnuti samo ako se pritom poštuju uvjeti iz Povelje o temeljnim pravima. Podložno načelu proporcionalnosti, ograničenja se mogu nametnuti samo ako su u skladu s nužnim i istinskim ciljevima od općeg interesa kako ih priznaje pravo odnosno ako se time štite prava i slobode drugih.
Amandman 26
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 17.
(17)  Budući da ciljeve ove Direktive, tj. učinkovitu administrativnu suradnju među državama članicama pod uvjetima koji su spojivi s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se zbog ujednačenosti i djelotvornosti može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.
(17)  Budući da ciljeve ove Direktive, tj. učinkovitu administrativnu suradnju među državama članicama pod uvjetima koji su spojivi s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se zbog ujednačenosti i djelotvornosti može na bolji način ostvariti na europskoj razini, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.
Amandman 27
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka a
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 9. – podtočka a
(a)  za potrebe članka 8. stavka 1. i članka 8.a znači sistematsko priopćavanje prethodno definiranih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima. Za potrebe članka 8. stavka 1. upućivanje na raspoložive informacije odnosi se na informacije iz poreznih podataka države članice koja priopćava informacije koje su dostupne u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici;
(a)  za potrebe članka 8. stavka 1. i članka 8.a znači sistematsko priopćavanje prethodno definiranih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, koje se u skladu s člankom 8. stavkom 1. odvija u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima. Za potrebe članka 8. stavka 1. upućivanje na raspoložive informacije odnosi se na informacije iz poreznih podataka države članice koja priopćava informacije koje su dostupne u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici;
Amandman 28
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 14. – uvodni dio
14.  ,prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom’ znači sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući one izdane u okviru porezne revizije:
14.  ,prethodno porezno mišljenje’ znači sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući one izdane u okviru porezne revizije i neovisno o njegovoj formalnoj, neformalnoj, pravno obvezujućoj ili neobvezujućoj prirodi:
Amandman 29
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 14. – podtočka a
(a)  koji su upućeni bilo kojoj osobi od strane ili u ime vlade ili porezne uprave države članice ili njihovih teritorijalnih ili upravnih jedinica;
(a)  koji su upućeni ili objavljeni od strane ili u ime vlade ili porezne uprave države članice ili njihovih teritorijalnih ili upravnih jedinica i na koje se može osloniti jedna ili više osoba;
Amandman 30
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 14. – podtočka c
(c)  koji se odnose na prekograničnu transakciju ili pitanje uspostavlja li se obavljanjem djelatnosti pravne osobe u drugoj državnoj članici stalna poslovna jedinica; i
(c)  koji se odnose na transakciju ili pitanje uspostavlja li se obavljanjem djelatnosti pravne osobe u drugoj državnoj članici stalna poslovna jedinica; i
Amandman 31
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 14. – podstavak 2.
Prekogranična transakcija može podrazumijevati, među ostalim, ulaganje, isporuku robe, usluge, financiranje ili korištenje materijalne ili nematerijalne imovine i ne mora izravno uključivati osobu kojoj je upućeno prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom;
Transakcija može podrazumijevati, među ostalim, ulaganje, isporuku robe, usluge, financiranje ili korištenje materijalne ili nematerijalne imovine i ne mora izravno uključivati osobu kojoj je upućeno prethodno porezno mišljenje;
Amandman 32
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 15. – podstavak 1.
15.  ,prethodni sporazum o transfernim cijenama’ znači sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući one izdane u okviru porezne revizije, koji su upućeni bilo kojoj osobi od strane ili u ime vlade ili porezne uprave jedne ili više država članica, uključujući njihove teritorijalne i upravne jedinice, i kojima se prije prekogranične transakcije među povezanim poduzećima određuje odgovarajući skup kriterija za utvrđivanje transfernih cijena za te transakcije ili utvrđuje raspodjela dobiti stalnoj poslovnoj jedinici.
15.  ,prethodni sporazum o transfernim cijenama’ znači sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući one izdane u okviru porezne revizije, koji su upućeni ili objavljeni od strane ili u ime vlade ili porezne uprave jedne ili više država članica, uključujući njihove teritorijalne i upravne jedinice, i na koje se može osloniti jedna ili više osoba te kojima se prije transakcije među povezanim poduzećima određuje odgovarajući skup kriterija za utvrđivanje transfernih cijena za te transakcije ili utvrđuje raspodjela dobiti stalnoj poslovnoj jedinici.
Amandman 33
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 16.
16.  Za potrebe točke 14. ,prekogranična transakcija’ znači transakcija ili niz transakcija:
Briše se.
(a)  u kojima neke od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija nisu rezidenti u svrhu oporezivanja u državi članici koja izdaje prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom; ili
(b)  u kojima je neka od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija istodobno rezident u svrhu oporezivanja u više jurisdikcija; ili
(c)  u kojima jedna od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija obavlja poslovanje u drugoj državi članici preko stalne poslovne jedinice, a ta je transakcija ili niz transakcija dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje stalne poslovne jedinice. Prekogranična transakcija ili niz transakcija obuhvaća sporazume koje jedna pravna osoba sklapa u pogledu poslovanja u drugoj državi članici koje obavlja preko stalne poslovne jedinice.
Za potrebe točke 15. „prekogranična transakcija” znači transakcija ili niz transakcija u kojima sudjeluju povezana poduzeća koja nisu sva rezidenti za potrebe oporezivanja na državnom području iste države članice.
Amandman 34
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 1.
1.  Nadležno tijelo države članice koji izda ili izmijeni prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive o tome dostavlja informacije nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji automatskom razmjenom.
1.  Nadležno tijelo države članice koji izda ili izmijeni prethodno porezno mišljenje ili prethodni dogovor o cijenama nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive o tome dostavlja informacije nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji automatskom razmjenom.
Amandman 35
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 2.
2.  Nadležno tijelo države članice nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji dostavlja i informacije o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o cijenama koji su izdani tijekom razdoblja od deset godina prije stupanja na snagu ove Direktive i još uvijek su bili valjani na dan stupanja na snagu Direktive.
2.  Nadležno tijelo države članice nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji dostavlja i informacije o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o cijenama koji su izdani prije stupanja na snagu ove Direktive i još uvijek su bili valjani na dan stupanja na snagu Direktive.
Amandman 36
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 3.
3.  3. Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju kada se prethodno porezno mišljenje u prekograničnim predmetima isključivo odnosi na porezna davanja jedne ili više fizičkih osoba.
3.  Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju kada se prethodno porezno mišljenje isključivo odnosi na porezna davanja jedne ili više fizičkih osoba.
Amandman 37
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 3.a (novi)
3a.  Stavak 1. također se primjenjuje kada se zahtjev za prethodno porezno mišljenje odnosi na pravnu strukturu bez pravne osobnosti. U takvoj situaciji nadležno tijelo države članice koje izdaje prethodno porezno mišljenje prosljeđuje svoje informacije nadležnim tijelima svih drugih država članica i organizira prijenos osnivačkog akta državi boravišta svakog osnivača i svakog korisnika strukture.
Amandman 38
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 4. – točka a
(a)  u pogledu informacija razmijenjenih u skladu sa stavkom 1.: u roku od mjesec dana od završetka tromjesečja tijekom kojeg su izdana ili izmijenjena prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovori o cijenama;
(a)  u pogledu informacija razmijenjenih u skladu sa stavkom 1.: odmah i najkasnije jedan mjesec nakon što su izdana ili izmijenjena prethodna porezna mišljenja ili prethodni dogovori o cijenama;
Amandman 39
Prijedlog direktive
Article 1 – paragraph 1 – point 3
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 4. – točka b
(b)  u pogledu informacija razmijenjenih u skladu sa stavkom 2.: do 31. prosinca 2016.;
(b)  u pogledu informacija razmijenjenih u skladu sa stavkom 2.: u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu;
Amandman 40
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 5. – točka b
(b)  sadržaj prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog dogovora o cijenama, uključujući opis odgovarajućih poslovnih djelatnosti ili transakcija ili niza transakcija;
(b)  sadržaj prethodnog poreznog mišljenja ili prethodnog dogovora o cijenama, uključujući opis odgovarajućih poslovnih djelatnosti ili transakcija ili niza transakcija;
Amandman 41
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a. – stavak 5. – točka ba (nova)
(ba)  kriterije korištene za utvrđivanje prethodnog poreznog mišljenja ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama kao i vremensko ograničenje, ako postoji, ili okolnosti u kojima se odluka može opozvati;
Amandman 42
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 5. – točka d
(d)  druge države članice na koje bi prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama mogli izravno ili neizravno utjecati;
(d)  druge države članice na koje bi prethodno porezno mišljenje ili prethodni dogovor o cijenama mogli izravno ili neizravno utjecati;
Amandman 43
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 5. – točka e
(e)  sve osobe, osim fizičkih osoba, u drugim državama članicama na koje bi moglo izravno ili neizravno utjecati prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodnim dogovorom o cijenama (pri čemu treba navesti s kojom su državom članicom te osobe povezane).
(e)  sve osobe, osim fizičkih osoba, u drugim državama članicama na koje bi moglo izravno ili neizravno utjecati prethodno porezno mišljenje ili prethodni dogovor o cijenama (pri čemu treba navesti s kojom su državom članicom te osobe povezane).
Amandman 44
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 5. – točka ea (nova)
(ea)  čim bude dostupan, europski porezni identifikacijski broj, kao što je navedeno u Akcijskom planu Komisije o borbi protiv poreznih prijevara i utaje poreza iz 2012.;
Amandman 45
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a. – stavak 5. – točka eb (nova)
(eb)  opis skupa upotrijebljenih kriterija i primjenjivog sustava, kad se pravnim ili de facto mehanizmom može smanjiti porezna osnovica poreznog obveznika s pomoću sustava odstupanja od uobičajenih pravila države članice koja izdaje mišljenje, kao što su, na primjer, odobrenje bržeg ritma amortizacije od uobičajenog ili odbitak troškova koji nisu izravni ili stvarni troškovi poreznog obveznika;
Amandman 46
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a. – stavak 5. – točka ec (nova)
(ec)  opis skupa upotrijebljenih kriterija i primjenjivog sustava kad se poreznom obvezniku odobrava porezna stopa koja je niža od uobičajene porezne stope u državi članici koja izdaje mišljenje;
Amandman 47
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a. – stavak 5. – točka ed (nova)
(ed)  opis skupa upotrijebljenih kriterija i primijenjenog mehanizma ako jedna od strana na koje se primjenjuje taj mehanizam ima poslovni nastan u trećoj zemlji u kojoj je oporezivanje mnogo povoljnije ili ga uopće nema
Amandman 48
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 6.
6.  Kako bi olakšala razmjenu informacija, Komisija donosi mjere i praktična rješenja potrebna za provedbu ovog članka, uključujući mjere za standardizaciju priopćavanja informacija iz stavka 5. ovog članka, u okviru postupka za utvrđivanje standardnog obrasca iz članka 20. stavka 5.
6.  Kako bi olakšala razmjenu informacija, Komisija donosi mjere i praktična rješenja potrebna za provedbu ovog članka, uključujući mjere za standardizaciju priopćavanja informacija iz stavka 5. ovog članka, u okviru postupka za utvrđivanje standardnog obrasca iz članka 20. stavka 5. Komisija pomaže državama članicama koje su decentraliziranim teritorijalnim ili upravnim tijelima dale nadležnost u vezi s porezima da učine sve što je potrebno kako bi ispunile svoja obveze obučavanja i pružanja potpore tim tijelima.
Amandman 49
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 7.
7.  Nadležno tijelo koje je primilo informacije u skladu sa stavkom 1. mora odmah i po mogućnosti elektroničkim putem potvrditi primitak informacija nadležnom tijelu koje ih je poslalo, a najkasnije u roku od sedam radnih dana.
7.  Nadležno tijelo koje je primilo informacije u skladu sa stavkom 1. mora odmah i po mogućnosti elektroničkim putem potvrditi primitak informacija nadležnom tijelu koje ih je poslalo, a najkasnije u roku od sedam radnih dana, olakšavajući tako funkcioniranje učinkovitog sustava automatske razmjene informacija.
Amandman 50
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 8.
8.  Države članice mogu, u skladu s člankom 5., zatražiti dodatne informacije od države članice koja je izdala prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama, uključujući njihov cjeloviti tekst.
8.  Države članice, ili njihova teritorijalna ili upravna tijela, uključujući i lokalne vlasti, ako je primjenjivo, mogu, u skladu s člankom 5., zatražiti dodatne informacije od države članice koja je izdala prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama, uključujući njihov cjeloviti tekst.
Amandman 51
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 9.a (novi)
9a.  Države članice u ranoj fazi obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim relevantnim promjenama u svojoj praksi poreznih mišljenja (formalnosti podnošenja zahtjeva, postupak odlučivanja itd.);
Amandman 52
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 9.b (novi)
9b.  Porezna tijela država članica obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim relevantnim promjenama u svojim nacionalnim propisima o oporezivanju poduzeća (uvođenje nove naknade, olakšice, izuzeća, poticaja ili slične mjere itd.) koje bi mogle utjecati na njihove efektivne porezne stope ili na prihod od poreza bilo koje druge države članice.
Amandman 53
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.b. – stavak 1.
1.  Države članice do 1. listopada 2017. Komisiji svake godine dostavljaju statistike o opsegu automatskih razmjena na temelju članaka 8. i 8.a te u mjeri u kojoj je to moguće informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanima s obavljenom razmjenom te o mogućim promjenama za porezne uprave i treće strane.
1.  Države članice do 1. listopada 2017. Komisiji svake godine dostavljaju statistike o opsegu automatskih razmjena na temelju članaka 8. i 8.a, vrsti izdanih poreznih mišljenja te u mjeri u kojoj je to moguće informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanima s obavljenom razmjenom te o mogućim promjenama za porezne uprave i treće strane.
Amandman 54
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.b – stavak 2.a (novi)
2a.  Najkasnije do 1. listopada 2017., a nakon toga jednom u godini, Komisija objavljuje izvješće u kojem se sažeto navode glavni predmeti u sigurnom središnjem direktoriju iz članka 21. stavka 5. Komisija pritom poštuje odredbe o povjerljivosti iz članka 23.a.
Amandman 55
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 14. – stavak 3.
3.  Država članica koja upotrijebi informacije koje je dostavila druga država članica u skladu s člankom 8.a obvezna je o tome dostaviti povratnu informaciju nadležnom tijelu koje je te informacije dostavilo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije tri mjeseca nakon što bude poznat ishod uporabe traženih informacija, osim ako je povratna informacija već dostavljena u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Komisija određuje praktična rješenja u skladu s postupkom navedenim u članku 26. stavku 2.
3.  Država članica koja upotrijebi informacije koje je dostavila druga država članica u skladu s člankom 8.a obvezna je o tome dostaviti povratnu informaciju Komisiji i nadležnom tijelu koje je te informacije dostavilo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije tri mjeseca nakon što bude poznat ishod uporabe traženih informacija, osim ako je povratna informacija već dostavljena u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Komisija određuje praktična rješenja u skladu s postupkom navedenim u članku 26. stavku 2.
Amandman 56
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 5.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 20. – stavak 5.
5.  Automatska razmjena informacija o prethodnim poreznim rješenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim dogovorima o cijenama u skladu s člankom 8.a provodi se s pomoću standardnog obrasca nakon što Komisija donese taj obrazac u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.
5.  Automatska razmjena informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim dogovorima o cijenama u skladu s člankom 8.a provodi se s pomoću standardnog obrasca nakon što Komisija donese taj obrazac u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.
Amandman 57
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 6.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 21. – stavak 5.
5.  Komisija uspostavlja sigurni središnji direktorij za evidenciju informacija koje se dostavljaju u okviru članka 8.a ove Direktive kako bi omogućila automatsku razmjenu predviđenu u članku 8.a stavcima 1. i 2. Komisija ima pristup informacijama koje se evidentiraju u tom direktoriju. Komisija donosi potrebne praktične postupke u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.
5.  Najkasnije do 31. prosinca 2016. Komisija uspostavlja sigurni središnji direktorij za evidenciju informacija koje se dostavljaju u okviru članka 8.a ove Direktive kako bi omogućila automatsku razmjenu predviđenu u članku 8.a stavcima 1. i 2. Države članice osiguravaju da se sve informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.a u prijelaznom razdoblju u kojem još ne postoji sigurni središnji direktorij premjeste u sigurni središnji direktorij do 1. travnja 2017. Komisija i države članice imaju pristup informacijama koje se evidentiraju u tom direktoriju. Komisija donosi potrebne praktične postupke u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.
Amandman 58
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23.a – stavak 1.
1.  Informacije priopćene Komisiji u skladu s ovom Direktivom Komisija smatra povjerljivima u skladu s odredbama primjenjivima na tijela vlasti u Uniji.
1.  Informacije priopćene Komisiji u skladu s ovom Direktivom Komisija smatra povjerljivima u skladu s odredbama primjenjivima na tijela vlasti u Uniji, kako je utvrđeno člankom 8. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.
Amandman 59
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 1.
2.  Informacije koje država članica priopći Komisiji u skladu s člankom 23. te izvješća ili dokumenti koje Komisija sastavi koristeći se takvim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama. Informacije koje se prosljeđuju drugim državama članicama podliježu obvezi čuvanja službene tajne te se moraju čuvati na način na koji se čuvaju slične informacije u državi članici koja ih je primila, u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom.
2.  Informacije koje država članica EU-a ili EGP-a priopći Komisiji u skladu s člankom 23. te izvješća ili dokumenti koje Komisija sastavi koristeći se takvim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama EU-a (a u slučaju reciprociteta i državama članicama EGP-a). Informacije koje se prosljeđuju drugim državama članicama podliježu obvezi čuvanja službene tajne te se moraju čuvati na način na koji se čuvaju slične informacije u državi članici EU-a (a u slučaju reciprociteta i državi članici EGP-a) koja ih je primila, u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom.
Amandman 60
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 2.
Izvješća i dokumente iz prvog podstavka koje je sastavila Komisija države članice mogu upotrebljavati samo u analitičke svrhe te ih ne smiju objavljivati niti davati na raspolaganje drugim osobama ili tijelima bez izričite suglasnosti Komisije.
Izvješća i dokumente iz prvog podstavka koje je sastavila Komisija države članice EU-a ili EGP-a mogu upotrebljavati samo u analitičke svrhe te ih ne smiju objavljivati niti davati na raspolaganje drugim osobama ili tijelima bez izričite suglasnosti Komisije.
Amandman 61
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.a (nova)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23.b (novi)
(8a)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 23.b
Sankcije
Komisija razmatra sve sankcije koje treba utvrditi u slučaju odbijanja razmjene informacija ili izostavljanja informacija.”
Amandman 62
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 25.a (novi)
(9a)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 25.a
Razvoj događaja u OECD-u
Ova je Direktiva u skladu s razvojem događaja u okviru OECD-a i u njoj se vodi računa o sveobuhvatnom setu pravila OECD-a navedenom u standardu za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima .”
Amandman 63
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – točka 9.b (nova)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 25.b (novi)
(9b)   Umeće se sljedeći članak:
„Članak 25. b
Dodatne mjere država članica
Ova Direktiva ne sprečava države članice da poduzimaju dodatne mjere za izradu nacionalnih odredbi ili odredbi donesenih na temelju sporazuma čiji je cilj stati na kraj izbjegavanju plaćanja poreza.”
Amandman 64
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.c (nova)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 27.
(9c)  Članak 27. zamjenjuje se sljedećim:
„Članak 27.
Izvješćivanje
Komisija podnosi izvješće o primjeni ove Direktive Europskom parlamentu i Vijeću svake tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.”
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti