Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/0068(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0306/2015

Testi mressqa :

A8-0306/2015

Dibattiti :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Votazzjonijiet :

PV 27/10/2015 - 5.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0369

Testi adottati
PDF 512kWORD 265k
It-Tlieta, 27 ta' Ottubru 2015 - Strasburgu
Skambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' Ottubru 2015 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2015)0135),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0085/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0306/2015),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 2a (ġdida)
Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari r-rispett għad-dritt tal-protezzjoni tad-dejta personali u tal-libertà ta' intrapriża,
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  L-isfida ppreżentata mill-evitar tat-taxxa, ippjanar aggressiv tat-taxxa, u kompetizzjoni dannuża ta' taxxa transfruntiera żdiedet konsiderevolment u saret punt fokali ta' tħassib fl-Unjoni u fil-livell globali. It-tnaqqir tal-bażijiet tat-taxxa qiegħed inaqqas id-dħul nazzjonali mit-taxxi b'mod konsiderevoli, u dan ifixkel lill-Istati Membri fl-applikazzjoni ta' politiki fiskali li jgħinu t-tkabbir. B'mod partikolari, id-deċiżjonijiet dwar l-istrutturi xprunati mit-taxxa jwasslu għal livell baxx ta' tassazzjoni ta' ammonti għoljin b'mod artifiċjali ta' dħul fil-pajjiż li jagħti d-deċiżjoni antiċipata u jistgħu jħallu ammonti baxxi b'mod artifiċjali ta' dħul biex jiġu ntaxxati f'xi pajjiżi oħra involuti. Għalhekk, hija meħtieġa żieda fit-trasparenza b'mod urġenti. Sabiex jinkiseb dan, jeħtieġ li jissaħħu l-għodod u l-mekkaniżmi stabbiliti bid-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE13.
(1)  L-isfida ppreżentata mill-evitar tat-taxxa, ippjanar aggressiv tat-taxxa, u kompetizzjoni dannuża ta' taxxa transfruntiera żdiedet konsiderevolment u saret punt fokali ta' tħassib fl-Unjoni u fil-livell globali. It-tnaqqir tal-bażijiet tat-taxxa qiegħed inaqqas id-dħul nazzjonali mit-taxxi b'mod konsiderevoli, u dan ifixkel lill-Istati Membri fl-applikazzjoni ta' politiki fiskali li jgħinu t-tkabbir, joħloq distorsjonijiet tal-kompetizzjoni għad-detriment tal-impriżi - b'mod partikolari l-SMEs - li jħallsu l-ammont ġust ta' taxxa u jitfa' t-tassazzjoni lejn fatturi inqas mobbli bħax-xogħol u l-konsum. Madankollu, f'każijiet speċifiċi, id-deċiżjonijiet dwar l-istrutturi xprunati mit-taxxa wasslu għal livell baxx ta' tassazzjoni ta' ammonti għoljin b'mod artifiċjali ta' dħul fil-pajjiż li jagħti d-deċiżjoni antiċipata u ħallew ammonti baxxi b'mod artifiċjali ta' dħul biex jiġu ntaxxati f'xi pajjiżi oħra involuti, biex b'hekk titnaqqas il-bażi tat-taxxa f'dawk l-Istati Membri. Hija meħtieġa żieda fit-trasparenza immirata u fl-iskambju ta' informazzjoni b'mod urġenti għallinqas bi qbil mal-istandards tal-OECD. Sabiex jinkiseb dan, jeħtieġ li jissaħħu l-għodod u l-mekkaniżmi stabbiliti bid-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE13.
__________________
__________________
Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE (ĠU L 64, 11.3.2011, p. 1).
Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE (ĠU L 64, 11.3.2011, p. 1).
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)
(1a)  Wara l-iskandlu ta' LuxLeaks u permezz ta' dan ir-rappport, il-Parlament Ewropew jesprimi d-determinazzjoni qawwija tiegħu li ma jittollerax il-frodi tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa kif ukoll li jippromwovi distribuzzjoni ġusta tal-piż tat-taxxa bejn iċ-ċittadini u l-kumpaniji.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2014, il-Kunsill Ewropew enfasizza l-ħtieġa urġenti biex isir progress fl-isforzi fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa, kemm fil-livell globali u kif ukoll f'dak tal-Unjoni. Filwaqt li enfasizza l-importanza tat-trasparenza, il-Kunsill Ewropew laqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tressaq proposta dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar deċiżjonijiet tat-taxxa fl-Unjoni.
(2)  Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2014, il-Kunsill Ewropew enfasizza l-ħtieġa urġenti biex isir progress fl-isforzi fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa, kemm fil-livell globali u kif ukoll f'dak Ewropew. Filwaqt li enfasizza l-importanza tat-trasparenza u tal-iskambju ta' informazzjoni korrispondenti, il-Kunsill Ewropew laqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tressaq proposta dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar deċiżjonijiet tat-taxxa fl-Unjoni.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Madankollu, l-iskambju effiċjenti u spontanju ta' informazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mad-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri u mal-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet huwa mxekkel minn diversi diffikultajiet prattiċi u importanti bħad-diskrezzjoni permessa lill-Istat Membru emittenti li jiddeċiedi liema mill-Istati Membri l-oħra għandhom jiġu infurmati.
(4)  Madankollu, l-iskambju effiċjenti u spontanju ta' informazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mad-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri u mal-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet huwa mxekkel minn diversi diffikultajiet prattiċi u importanti bħad-diskrezzjoni permessa lill-Istat Membru emittenti li jiddeċiedi liema mill-Istati Membri l-oħra għandhom jiġu infurmati u s-sistema ta' monitoraġġ dgħajfa li tagħmilha diffiċli għall-Kummissjoni li tidentifika kwalunkwe ksur tar-rekwiżit tal-iskambju ta' informazzjoni.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  Skambju u pproċessar effiċjenti tal-informazzjoni tat-taxxa u l-pressjoni mill-pari li tirriżulta jkollhom effett ta' deterrent qawwi kontra l-introduzzjoni ta' prattiki tat-taxxa dannużi u jippermettu li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jkollhom l-informazzjoni rilevanti kollha għad-dispożizzjoni tagħhom sabiex jieħdu azzjoni kontra tali prattiki.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  Il-possibbiltà li l-għoti ta' informazzjoni tista' tiġi rrifjutata jekk din tkun se tirriżulta fl-iżvelar ta' sigriet kummerċjali, industrijali jew professjonali jew ta’ proċess kummerċjali, jew ta' informazzjoni li l-iżvelar tagħha jmur kontra l-politika pubblika m'għandux japplika għad-dispożizzjonijiet ta' skambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri u l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet sabiex ma tonqosx l-effettività ta' dawn l-iskambji. In-natura limitata tal-informazzjoni li hemm bżonn li tiġi kondiviża mal-Istati Membri kollha għandha tiżgura protezzjoni suffiċjenti ta' dawk l-interessi kummerċjali.
(5)  Il-possibbiltà li l-għoti ta' informazzjoni tista' tiġi rrifjutata jekk din tkun se tirriżulta fl-iżvelar ta' sigriet kummerċjali, industrijali jew professjonali jew ta' proċess kummerċjali, jew ta' informazzjoni li l-iżvelar tagħha jmur kontra l-politika pubblika ma jridx japplika għad-dispożizzjonijiet ta' skambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet antiċipati u l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet sabiex ma tonqosx l-effikaċja ta' dawn l-iskambji. In-natura limitata tal-informazzjoni li hemm bżonn li tiġi kondiviża mal-Istati Membri kollha tiżgura protezzjoni suffiċjenti ta' dawk l-interessi kummerċjali.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)
(5a)  Deċiżjonijiet antiċipati dwar it-taxxa u arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet jista' jkollhom dimensjoni transfruntiera minkejja li jirrelataw ma' tranżazzjonijiet purament nazzjonali. Dan huwa partikolarment minnu għat-tranżazzjonijiet kaskata, fejn id-deċiżjonijiet antiċipati dwar it-taxxa jew l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet jikkonċernaw l-ewwel tranżazzjonijiet nazzjonali, mingħajr ma jieħdu inkunsiderazzjoni t-tranżazzjonijiet (transfruntieri) sussegwenti.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 5b (ġdida)
(5b)  Sabiex jiġu evitati distinzjonijiet arbitrarji bejn arranġamenti tat-taxxa li jirriżultaw fil-kuntest ta' prattiki amministrattivi nazzjonali differenti, id-definizzjonijiet ta' deċiżjonijiet antiċipati u ta' arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet għandhom ikopru l-arranġamenti tat-taxxa irrispettivament mill-mod formali jew informali li bih inħarġu, u irrispettivament min-natura vinkolanti jew mhux vinkolanti tagħhom.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 5c (ġdida)
(5c)  Deċiżjonijiet tat-taxxa antiċipati jiffaċilitaw l-implimentazzjoni konsistenti u trasparenti tal-liġi.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 5d (ġdida)
(5d)  Regoli fiskali trasparenti jipprovdu ċertezza ġuridika għall-kontribwenti u n-negozji u jiġġeneraw investiment.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  Sabiex jinkisbu l-benefiċċji tal-iskambju awtomatiku obbligatorju tad-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri u tal-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet, l-informazzjoni għandha tiġi kkomunikata minnufih wara li jinħarġu u għalhekk għandhom jiġu stabbiliti intervalli regolari għall-komunikazzjoni tal-informazzjoni.
(6)  Sabiex jinkisbu l-benefiċċji tal-iskambju awtomatiku obbligatorju tad-deċiżjonijiet antiċipati u tal-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet, l-informazzjoni li tikkonċernahom għandha tiġi kkomunikata b'mod immedjat wara li jinħarġu. Penali effiċjenti u effikaċi jistgħu jiġu żviluppati f'każijiet ta' nonkonformità.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 7
(7)  L-iskambju awtomatiku obbligatorju tad-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri u tal-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet għandhom f'kull każ jinkludu komunikazzjoni ta' sett stabbilit ta' informazzjoni bażika għall-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni għandha tadotta kull miżura li hemm bżonn biex tistandardizza l-komunikazzjoni ta' informazzjoni ta' dan it-tip skont il-proċedura stabbilita fid-Direttiva 2011/16/KE għall-istabbiliment ta' formola standard li għandha tintuża għall-iskambju ta' informazzjoni. Dik il-proċedura għandha tintuża wkoll fl-adozzjoni ta' kull miżura li hemm bżonn u tal-arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni.
(7)  L-iskambju awtomatiku obbligatorju tad-deċiżjonijiet antiċipati u tal-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet għandhom f'kull każ jinkludu komunikazzjoni ta' sett stabbilit ta' informazzjoni bażika għall-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni għandha tadotta kull miżura li hemm bżonn biex tistandardizza l-komunikazzjoni ta' informazzjoni ta' dan it-tip skont il-proċedura stabbilita fid-Direttiva 2011/16/KE għall-istabbiliment ta' formola standard li għandha tintuża għall-iskambju ta' informazzjoni. Dik il-proċedura għandha tintuża wkoll fl-adozzjoni ta’ kull miżura li hemm bżonn u tal-arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 8
(8)  L-Istati Membri għandhom jiskambjaw l-informazzjoni bażika li trid tiġi kkomunikata wkoll lill-Kummissjoni. Dan jippermetti lill-Kummissjoni biex f'kull ħin tkun tista' tissorvelja u tevalwa l-applikazzjoni effettiva tal-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri u l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet. Komunikazzjoni ta' dan it-tip mhijiex se teżonera lill-ebda Stat Membru mill-obbligi tiegħu li jinnotifika kull għajnuna mill-Istat lill-Kummissjoni.
(8)  L-Istati Membri għandhom jiskambjaw l-informazzjoni bażika li trid tiġi kkomunikata wkoll lill-Kummissjoni, peress li l-Kummissjoni trid tkun tista' tivvaluta indipendentement jekk din l-informazzjoni hijiex rilevanti għall-identifikazzjoni ta' għajnuna mill-istat illegali. Din l-informazzjoni bażika għandha tippermetti lill-Kummissjoni biex f'kull ħin tkun tista' tissorvelja u tevalwa b'mod effiċjenti l-applikazzjoni effikaċi tal-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet antiċipati u l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet u tiżgura li d-deċiżjonijiet ma jkollhomx impatt negattiv fuq is-suq intern. Komunikazzjoni ta' dan it-tip mhijiex se teżonera lill-ebda Stat Membru mill-obbligi tiegħu li jinnotifika kull għajnuna mill-Istat lill-Kummissjoni.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)
(8a)  Qabel l-1 ta' Ottubru 2018, l-Istati Membri għandhom jagħtu lill-Kummissjoni analiżi ex post tal-effikaċja ta' din id-Direttiva.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 9
(9)  Il-feedback mingħand l-Istat Membru li jkun qed jirċievi l-informazzjoni lill-Istat Membru li jibgħatha huwa element bżonjuż tat-tħaddim ta' sistema effettiva ta' skambju awtomatiku tal-informazzjoni. Huwa għalhekk xieraq li jkun hemm dispożizzjonijiet għall-miżuri li jippermettu l-għoti ta' feedback f'każijiet fejn l-informazzjoni tkun ġiet użata u fejn l-ebda feedback ma jkun jista' jingħata skont dispożizzjonijiet oħra tad-Direttiva 2011/16/UE.
(9)  Il-feedback mingħand l-Istat Membru li jkun qed jirċievi l-informazzjoni lill-Istat Membru li jibgħatha huwa element meħtieġ tat-tħaddim ta' sistema effikaċi ta' skambju awtomatiku tal-informazzjoni, peress li jħeġġeġ kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri. Huwa għalhekk xieraq li jkun hemm dispożizzjonijiet għall-miżuri li jippermettu l-għoti ta' feedback f'każijiet fejn l-informazzjoni tkun ġiet użata u fejn l-ebda feedback ma jkun jista' jingħata skont dispożizzjonijiet oħra tad-Direttiva 2011/16/UE. B'dak il-mod, ikun aktar diffiċli li l-informazzjoni tiġi injorata għal skopijiet ta' frodi.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 10
(10)  Stat Membru għandu jkun jista' jiddependi fuq l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2011/16/UE f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambju ta’ informazzjoni dwar talba biex tinkiseb informazzjoni addizzjonali, inkluż it-test sħiħ tad-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri jew tal-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet mill-Istat Membru li jkunu ħarġu deċiżjonijiet jew arranġamenti ta' dan it-tip.
(10)  Stat Membru għandu jkun jista' jiddependi fuq l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2011/16/UE f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambju ta' informazzjoni dwar talba biex tinkiseb informazzjoni addizzjonali, inkluż it-test sħiħ tad-deċiżjonijiet antiċipati jew tal-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet mill-Istat Membru li jkunu ħarġu deċiżjonijiet jew arranġamenti ta' dan it-tip u kwalunkwe testi li jaffettwaw bidliet sussegwenti.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)
(10a)  L-espressjoni "informazzjoni li hija prevedibbilment rilevanti" kif hemm referenza għaliha fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2011/16/UE għandha tiġi ċċarata sabiex jiġu evitati interpretazzjonijiet bi skopijiet ta' evitar ta' taxxa.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 11
(11)  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex iwarrbu kull ostaklu li jista' jfixkel l-iskambju awtomatiku obbligatorju effettiv u l-aktar wiesgħa possibbli ta' informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri jew l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet.
(11)  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex iwarrbu kull ostaklu li jista' jfixkel l-iskambju awtomatiku obbligatorju effikaċi u l-aktar wiesgħa possibbli ta' informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet antiċipati jew l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)
(12a)  Sabiex tittejjeb it-trasparenza għaċ-ċittadini, il-Kummissjoni għandha tippubblika sommarju tad-deċiżjonijiet tat-taxxa ewlenin miftiehma fis-sena preċedenti, abbażi ta' informazzjoni fid-direttorju ċentrali sigur. Dan ir-rapport għandu jinkludi mill-inqas deskrizzjoni tal-kwistjonijiet indirizzati fid-deċiżjoni tat-taxxa, deskrizzjoni tal-kriterji użati biex jiġi determinat arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet u jiġi identifikat l-Istat Membru jew l-Istati Membri l-aktar li jistgħu jiġu affettwati. B'dan il-mod, il-Kummissjoni għandha tikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' kunfidenzjalità stabbiliti f'din id-Direttiva.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)
(12b)  Huwa opportun li l-Istati Membri jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom li jallokaw riżorsi umani mill-persunal eżistenti tagħhom biex jiġbru u janalizzaw tali informazzjoni.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 12c (ġdida)
(12c)  Sas-26 ta' Ġunju 2017, għandu jkun operattiv reġistru madwar l-UE kollha għas-sjieda benefiċjarja, li se jgħin fit-traċċar ta' evitar tat-taxxa u trasferiment tal-profitt possibbli. Il-ħolqien ta' reġistru ċentrali għall-iskambju awtomatiku ta' deċiżjonijiet tat-taxxa antiċipati jew arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet bejn l-Istati Membri, li jkun aċċessibbli għall-awtoritajiet tat-taxxa u l-amministrazzjonijiet responsabbli fl-Istati Membri u l-Kummissjoni huwa ferm importanti.
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Premessa 15
(15)  Id-dispożizzjonijiet eżistenti dwar il-kunfidenzjalità għandhom jiġu emendati biex jirriflettu l-estensjoni tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni għad-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri u għall-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet.
(15)  Id-dispożizzjonijiet eżistenti dwar il-kunfidenzjalità għandhom jiġu emendati biex jirriflettu l-estensjoni tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni għad-deċiżjonijiet antiċipati u għall-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)
(15a)  Huwa essenzjali li jinżamm il-prinċipju fundamentali tas-sovranità tal-Istati Membri fi kwistjonijiet ta' taxxa meta jkunu kkonċernati taxxi diretti u li l-proposta attwali ma għandhiex tipperikola l-prinċipju ta' sussidjarjetà.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Premessa 16
(16)  Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, din id-Direttiva tfittex li tiggarantixxi rispett totali għad-dritt tal-protezzjoni tad-dejta personali u tal-libertà li wieħed imexxi negozju.
(16)  Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, din id-Direttiva tfittex li tiggarantixxi rispett totali għad-dritt tal-protezzjoni tad-dejta personali u tal-libertà li wieħed imexxi negozju. Id-dejta personali trid tiġi pproċessata għal raġunijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi u biss jekk xierqa, rilevanti u mhux eċċessiva fir-rigward tal-iskopijiet. Kwalunkwe limitazzjonijiet ta' dawk id-drittijiet għandhom jiġu imposti biss bi qbil mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Soġġett għall-prinċipju tal-proporzjonalità, jistgħu jsiru limitazzjonijiet biss jekk ikunu jilħqu l-objettivi neċessarji u ġenwini ta' interess ġenerali rikonoxxuti mil-liġi, jew il-ħtieġa li jkunu mħarsin il-jeddijiet u l-libertajiet tal-oħrajn.
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Premessa 17
(17)  Minħabba li l-objettiv ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-kooperazzjoni amministrattiva effiċjenti bejn l-Istati Membri skont kondizzjonijiet kompatibbli mat-tħaddim tajjeb tas-Suq Intern, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda x'aktarx jista', minħabba l-uniformità u l-effikaċja meħtieġa jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, din tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dan l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.
(17)  Minħabba li l-objettiv ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-kooperazzjoni amministrattiva effiċjenti bejn l-Istati Membri skont kondizzjonijiet kompatibbli mat-tħaddim tajjeb tas-Suq Intern, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda x'aktarx jista', minħabba l-uniformità u l-effikaċja meħtieġa jintlaħaq aħjar fil-livell Ewropew, din tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dan l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 3 – punt 9 – punt a
(a)  għall-finijiet tal-Artikolu 8(1) u l-Artikolu 8a, il-komunikazzjoni sistematika ta' informazzjoni definita minn qabel lil Stat Membru ieħor, mingħajr talba minn qabel, f'intervalli regolari stabbiliti minn qabel. Għall-finijiet tal-Artikolu 8(1), referenza għal informazzjoni disponibbli għandha x'taqsam mal informazzjoni fil-fajls dwar it-taxxa tal-Istat Membru li jkun qed jikkomunika l-informazzjoni, li tista' tiġi rkuprata f'konformità mal-proċeduri għall-ġbir u l-ipproċessar tal-informazzjoni f'dak l-Istat Membru.
(a)  għall-finijiet tal-Artikolu 8(1) u l-Artikolu 8a, il-komunikazzjoni sistematika ta' informazzjoni definita minn qabel lil Stat Membru ieħor, mingħajr talba minn qabel, li, skont l-Artikolu 8(1), issir f'intervalli regolari stabbiliti minn qabel. Għall-finijiet tal-Artikolu 8(1), referenza għal informazzjoni disponibbli għandha x'taqsam mal-informazzjoni fil-fajls dwar it-taxxa tal-Istat Membru li jkun qed jikkomunika l-informazzjoni, li tista' tiġi rkuprata f'konformità mal-proċeduri għall-ġbir u l-ipproċessar tal-informazzjoni f'dak l-Istat Membru.
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 3 – punt 14 – parti introduttorja
14.  "deċiżjoni antiċipata transfruntiera" tfisser kull ftehim, komunikazzjoni, jew kull strument jew azzjoni oħra b'effetti simili, inkluża deċiżjoni maħruġa fil-kuntest ta' awditu tat-taxxa, li:
14.  "deċiżjoni antiċipata" tfisser kull ftehim, komunikazzjoni, jew kull strument jew azzjoni oħra b'effetti simili, inkluża deċiżjoni maħruġa fil-kuntest ta' awditu tat-taxxa u irrispettivament min-natura formali, informali, legalment vinkolanti jew mhux vinkolanti tagħha, li:
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 3 – punt 14 – punt a
(a)  tingħata mill-gvern jew f'ismu jew l-awtorità tat-taxxa ta' Stat Membru, jew kull sottodiviżjoni territorjali jew amministrattiva tiegħu, lil xi persuna;
(a)  tingħata jew tiġi ppubblikata mill-gvern jew f'ismu jew l-awtorità tat-taxxa ta' Stat Membru, jew kull sottodiviżjoni territorjali jew amministrattiva tiegħu, li persuna waħda jew aktar jistgħu jiddependu fuqhom;
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 3 – punt 14 – punt c
(c)  għandha x'taqsam ma' tranżazzjoni transfruntiera jew mal-kwistjoni dwar jekk l-attivitajiet imwettqa minn persuna ġuridika fi Stat Membru ieħor joħolqux stabbiliment permanenti jew le, u;
(c)  għandha x'taqsam ma' tranżazzjoni jew mal-kwistjoni dwar jekk l-attivitajiet imwettqa minn persuna ġuridika fi Stat Membru ieħor joħolqux stabbiliment permanenti jew le, u;
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 3 – punt 14 – subparagrafu 2
It-tranżazzjonijiet transfruntiera jistgħu jinvolvu t-twettiq ta' investimenti, il-provvista ta' prodotti, servizzi, finanzi jew l-użu ta' assi tanġibbli jew intanġibbli, iżda mhumiex ristretti għal dawn biss u jistgħu ma jinvolvux direttament lill-persuna li tirċievi deċiżjoni antiċipata transfruntiera;
It-tranżazzjonijiet jistgħu jinvolvu t-twettiq ta' investimenti, il-provvista ta' prodotti, servizzi, finanzi jew l-użu ta' assi tanġibbli jew intanġibbli, iżda mhumiex ristretti għal dawn biss u jistgħu ma jinvolvux direttament lill-persuna li tirċievi deċiżjoni antiċipata;
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 3 – punt 15 – subparagrafu 1
15.  "arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet" tfisser kull ftehim, komunikazzjoni jew kull strument jew azzjoni oħra b'effetti simili, inkluż wieħed maħruġ fil-kuntest ta' awditu fiskali, mogħti mill-gvern jew l-awtorità tat-taxxa ta' Stat Membru wieħed jew aktar jew f'isimhom, inkluż kull sottodiviżjoni territorjali jew amministrattiva tiegħu, lil kull persuna li tistabbilixxi minn qabel it-tranżazzjonijiet transfruntieri bejn intrapriżi assoċjati, sett xieraq ta' kriterji għall-istabbiliment tal-ipprezzar ta' trasferiment għal dawk it-tranżazzjonijiet jew tistabbilixxi l-attribuzzjoni tal-profitti għal stabbiliment permanenti.
15.  "arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet" tfisser kull ftehim, komunikazzjoni jew kull strument jew azzjoni oħra b'effetti simili, inkluż wieħed maħruġ fil-kuntest ta' awditu fiskali, mogħti jew ippubblikat mill-gvern jew l-awtorità tat-taxxa ta' Stat Membru wieħed jew aktar jew f'isimhom, inkluż kull sottodiviżjoni territorjali jew amministrattiva tiegħu, li persuna waħda jew aktar jistgħu jiddependu fuqhom, li tistabbilixxi minn qabel it-tranżazzjonijiet bejn intrapriżi assoċjati, sett xieraq ta' kriterji għall-istabbiliment tal-ipprezzar ta' trasferiment għal dawk it-tranżazzjonijiet jew tistabbilixxi l-attribuzzjoni tal-profitti għal stabbiliment permanenti.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 3 – punt 16
16.  Għall-fini tal-punt 14 "tranżazzjoni transfruntiera" tfisser tranżazzjoni jew sensiela ta' tranżazzjonijiet fejn:
imħassar
(a)  mhux il-partijiet kollha fit-tranżazzjoni jew fis-sensiela ta' tranżazzjonijiet huma residenti għal finijiet ta' taxxa fl-Istat Membru li jagħti d-deċiżjonijiet antiċipata transfruntiera, jew;
(b)  kull waħda mill-partijiet fit-tranżazzjoni jew fis-sensiela ta' tranżazzjonijiet huwa simultanjament residenti għal skopijiet ta' taxxa f'aktar minn territorju wieħed, jew;
(c)  waħda mill-partijiet fit-tranżazzjoni jew is-sensiela ta' tranżazzjonijiet topera negozju fi Stat Membru ieħor permezz ta' stabbiliment permanenti u t-tranżazzjoni jew is-sensiela ta' tranżazzjonijiet jifformaw parti jew it-totalità tan-negozju tal-istabbiliment permanenti. Tranżazzjoni transfruntiera jew serje ta' tranżazzjonijiet għandhom jinkludu wkoll arranġamenti magħmula minn persuna ġuridika waħda fir-rigward ta' attivitajiet ta' negozju fi Stat Membru ieħor li dik il-persuna twettaq permezz ta' stabbiliment permanenti.
Għall-fini tal-paragrafu 15 "tranżazzjoni transfruntiera" tfisser tranżazzjoni jew serje ta' tranżazzjonijiet li jinvolvu intrapriżi assoċjati li mhux kollha huma residenti għall-finijiet tat-taxxa fit-territorju ta' Stat Membru wieħed.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 1
1.  L-awtorità kompetenti ta' Stat Membru li joħroġ jew li jemenda deċiżjoni antiċipata transfruntiera jew arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva għandha, permezz tal-iskambju awtomatiku, tikkomunika l-informazzjoni dwar dan lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra kif ukoll lill-Kummissjoni Ewropea.
1.  L-awtorità kompetenti ta' Stat Membru li joħroġ jew li jemenda deċiżjoni antiċipata jew arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva għandha, permezz tal-iskambju awtomatiku, tikkomunika l-informazzjoni dwar dan lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra kif ukoll lill-Kummissjoni Ewropea.
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 2
2.  L-awtorità kompetenti ta' Stat Membru għandha wkoll tikkomunika informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra kollha kif ukoll lill-Kummissjoni Ewropea dwar id-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri jew arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet maħruġa fi żmien perjodu li jibda għaxar snin qabel id-dħul fis-seħħ iżda li għadhom validi fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva;
2.  L-awtorità kompetenti ta' Stat Membru għandha wkoll tikkomunika informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra kollha kif ukoll lill-Kummissjoni Ewropea dwar id-deċiżjonijiet antiċipati jew arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet maħruġa qabel id-dħul fis-seħħ iżda li għadhom validi fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva;
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 3
3.  Il-paragrafu 1 m'għandux japplika f'każ fejn deċiżjoni antiċipata transfruntiera tikkonċerna esklussivament persuna fiżika waħda jew aktar u tinvolvi l-affarijiet tat-taxxa.
3.  Il-paragrafu 1 m'għandux japplika f'każ fejn deċiżjoni antiċipata tikkonċerna esklussivament persuna fiżika waħda jew aktar u tinvolvi l-affarijiet tat-taxxa.
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Il-paragrafu 1 għandu wkoll japplika meta t-talba għal deċiżjoni antiċipata tikkonċerna struttura ġuridika mingħajr personalità ġuridika. F'dak il-każ, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li toħroġ id-deċiżjoni antiċipata għandha tikkomunika l-informazzjoni li għandha lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra kollha u għandha tara li l-memorandum ta' inkorporazzjoni jiġi trasferit lill-Istat Membru ta' residenza ta' kull inkorporatur u ta' kull benefiċjarju.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 4 – punt a
(a)  f'dak li għandu x'jaqsam mal-informazzjoni skambjata skont il-paragrafu 1: fi żmien xahar wara tmiem il-perjodu ta' tliet xhur li matulu d-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri jew l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet ġew maħruġa jew ġew emendati.
(a)  f'dak li għandu x'jaqsam mal-informazzjoni skambjata skont il-paragrafu 1: immedjatament u mhux aktar tard minn xahar wara d-deċiżjonijiet antiċipati jew l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet ġew maħruġa jew ġew emendati.
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 4 – punt b
(b)  f'dak li għandu x'jaqsam mal-informazzjoni skambjata skont il-paragrafu 2: qabel il-31 ta' Diċembru 2016;
(b)  f'dak li għandu x'jaqsam mal-informazzjoni skambjata skont il-paragrafu 2: fi żmien tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ;
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 5 – punt b
(b)  il-kontenut tad-deċiżjoni antiċipata transfruntiera jew l-arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet, inkluża deskrizzjoni tal-attivitajiet rilevanti tan-negozju jew it-tranżazzjonijiet jew is-sensiela ta’ tranżazzjonijiet;
(b)  il-kontenut tad-deċiżjoni antiċipata jew l-arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet, inkluża deskrizzjoni tal-attivitajiet rilevanti tan-negozju jew it-tranżazzjonijiet jew is-sensiela ta' tranżazzjonijiet;
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)
(ba)  il-kriterji użati biex tiġi determinata d-deċiżjoni antiċipata jew l-arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet, kif ukoll il-limitazzjoni fiż-żmien tagħhom, jekk ikun il-każ, jew iċ-ċirkustanzi li permezz tagħhom id-deċiżjoni tista' tiġi revokata;
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 5 – punt d
(d)  l-identifikazzjoni tal-Istati Membri oħra li x'aktarx ikunu kkonċernati direttament jew indirettament bid-deċiżjoni antiċipata transfruntiera u bl-arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet;
(d)  l-identifikazzjoni tal-Istati Membri oħra li x'aktarx ikunu kkonċernati direttament jew indirettament bid-deċiżjoni antiċipata u bl-arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet;
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 5 – punt e
(e)  l-identifikazzjoni ta' kull persuna, għajr persuna naturali, fl-Istati Membri l-oħra li x'aktarx ikunu affettwati direttament jew indirettament bid-deċiżjoni antiċipata transfruntiera u bl-arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet (fejn għandu jiġi indikat ma' liema Stat Membru il-persuni milquta huma marbuta).
(e)  l-identifikazzjoni ta' kull persuna, għajr persuna naturali, fl-Istati Membri l-oħra li x'aktarx ikunu affettwati direttament jew indirettament bid-deċiżjoni antiċipata u bl-arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet (fejn għandu jiġi indikat ma' liema Stat Membru il-persuni milquta huma marbuta).
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 5 – punt ea (ġdid)
(ea)  malli jkun disponibbli, in-Numru ta' Identifikazzjoni tat-Taxxa Ewropew (NIT) kif deskritt fil-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa tal-2012;
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 5 – punt eb (ġdid)
(eb)  deskrizzjoni tas-sett ta' kriterji użati u tal-arranġamenti applikabbli fejn, permezz ta' mekkaniżmu de jure jew de facto, il-bażi taxxabbli tal-kontribwent titnaqqas b'deroga mir-regoli standard tal-Istat Membru li joħroġ l-opinjoni, pereżempju, l-awtorizzazzjoni għal rata ta' ammortizzament aktar rapida mis-soltu jew it-tnaqqis tal-ispejjeż mhux imġarrba direttament jew mhux realment imġarrba mill-kontribwent;
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 5 – punt ec (ġdid)
(ec)  deskrizzjoni tas-sett ta' kriterji użati u tal-arranġamenti applikabbli meta kontribwent jingħata rata ta' tassazzjoni li tkun inqas mir-rata standard fl-Istat Membru li joħroġ l-opinjoni;
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 5 – punt ed (ġdid)
(ed)  deskrizzjoni tas-sett ta' kriterji użati u tal-mekkaniżmu applikat meta parti għal dak il-mekkaniżmu tiġi stabbilita f'pajjiż terz li fih it-tassazzjoni jew ma teżistix jew hija ferm aktar favorevoli.
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 6
6.  Biex jiġi ffaċilitat l-iskambju, il-Kummissjoni għandha tadotta kull miżura u arranġament prattiku meħtieġ għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, inklużi miżuri biex jiġu standardizzati l-komunikazzjoni tal-informazzjoni stipulata fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, bħala parti mill-proċedura li tistabbilixxi l-formola standard prevista fl-Artikolu 20(5).
6.  Biex jiġi ffaċilitat l-iskambju, il-Kummissjoni għandha tadotta kull miżura u arranġament prattiku meħtieġ għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, inklużi miżuri biex jiġu standardizzati l-komunikazzjoni tal-informazzjoni stipulata fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, bħala parti mill-proċedura li tistabbilixxi l-formola standard prevista fl-Artikolu 20(5). Il-Kummissjoni għandha tassisti Stati Membri li għandhom korpi territorjali jew amministrattivi deċentralizzati b'kompetenzi relatati mat-taxxa f'li jiżguraw li huma jilħqu r-responsabbiltà tagħhom li jipprovdu t-taħriġ u s-sostenn lil dawn il-korpi.
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 7
7.  L-awtorità kompetenti li lilha tiġi kkomunikata l-informazzjoni skont l-Artikolu 1 għandha tikkonferma b'mod immedjat, jekk possibbli permezz ta' mezzi elettroniċi, il-wasla tal-informazzjoni lill-awtorità kompetenti li tkun bagħtet l-informazzjoni u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn sebat ijiem ta' ħidma wara l-wasla.
7.  L-awtorità kompetenti li lilha tiġi kkomunikata l-informazzjoni skont l-Artikolu 1 għandha tikkonferma b'mod immedjat, jekk possibbli permezz ta' mezzi elettroniċi, il-wasla tal-informazzjoni lill-awtorità kompetenti li tkun bagħtet l-informazzjoni u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn sebat ijiem ta' ħidma wara l-wasla, biex b'hekk jiġi ffaċilitat it-tħaddim ta' sistema effikaċi ta' skambju ta' informazzjoni awtomatiku.
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 8
8.  L-Istati Membri jistgħu, skont l-Artikolu 5, jitolbu informazzjoni addizzjonali, inkluż it-test sħiħ tad-deċiżjoni antiċipata transfruntiera jew tal-arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet, mill-Istat Membru li jkun ħariġhom.
8.  L-Istati Membri – jew il-korpi territorjali jew amministrattivi tagħhom, inklużi l-awtoritajiet lokali jekk applikabbli – jistgħu, skont l-Artikolu 5, jitolbu informazzjoni addizzjonali, inkluż it-test sħiħ tad-deċiżjoni antiċipata jew tal-arranġament antiċipat dwar il-prezzijiet, mill-Istat Membru li jkun ħariġhom.
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 9a (ġdid)
9a.  L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra fi stadju bikri rigward kwalunkwe bidla rilevanti fil-prattika tagħhom tad-deċiżjonijiet tat-taxxa (formalitajiet tal-applikazzjoni, proċess ta' teħid ta' deċiżjoni, eċċ.).
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8a – paragrafu 9b (ġdid)
9b.  L-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar kwalunkwe bidla rilevanti fil-liġi tagħhom ta' taxxa fuq il-kumpaniji (introduzzjoni ta' allowance, relief, eċċezzjoni, inċentiv jew miżura simili ġodda, eċċ.) li jista' jkollha impatt fuq ir-rati ta' taxxa effikaċi tagħhom jew fuq id-dħul mit-taxxa ta' xi Stat Membru ieħor;
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8b – paragrafu 1
1.  Qabel l-1 ta' Ottubru 2017, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni fuq bażi annwali bi statistika dwar il-volum ta' skambji awtomatiċi skont l-Artikoli 8 u 8a u, sa fejn ikun possibbli, b'informazzjoni dwar l-ispejjeż u l-benefiċċji amministrattivi u oħrajn rilevanti relatati mal-iskambji li jkunu seħħew u kull bidla potenzjali oħra, kemm għall-amministrazzjonijiet fiskali kif ukoll għall-partijiet terzi.
1.  Qabel l-1 ta' Ottubru 2017, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni fuq bażi annwali bi statistika dwar il-volum ta' skambji awtomatiċi skont l-Artikoli 8 u 8a, it-tipi ta' deċiżjonijiet mogħtija, u, sa fejn ikun possibbli, b'informazzjoni dwar l-ispejjeż u l-benefiċċji amministrattivi u oħrajn rilevanti relatati mal-iskambji li jkunu seħħew u kull bidla potenzjali oħra, kemm għall-amministrazzjonijiet fiskali kif ukoll għall-partijiet terzi;
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 8b – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Qabel l-1 ta' Ottubru 2017, u fuq bażi annwali minn dik id-data 'l quddiem, il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport li jiġbor fil-qosor il-każijiet ewlenin li jinsabu fid-direttorju ċentrali sigur riferut fl-Artikolu 21(5). B'dan il-mod, il-Kummissjoni għandha tikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' kunfidenzjalità stabbiliti fl-Artikolu 23a.
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 14 – paragrafu 3
3.  Meta Stat Membru jagħmel użu minn xi informazzjoni kkomunikata minn Stat Membru ieħor f'konformità mal-Artikolu 8a, huwa għandu jibgħat feedback dwar dan lill-awtorità kompetenti li tkun tat l-informazzjoni kemm jista' jkun malajr, u mhux aktar tard minn tliet xhur wara li l-eżitu tal-użu tal-informazzjoni mitluba jkun magħruf, għajr jekk il-feedback ikun diġà ngħata skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-arranġamenti prattiċi f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 26(2).
3.  Meta Stat Membru jagħmel użu minn xi informazzjoni kkomunikata minn Stat Membru ieħor f'konformità mal-Artikolu 8a, huwa għandu jibgħat feedback dwar dan lill-Kummissjoni u lill-awtorità kompetenti li tkun tat l-informazzjoni kemm jista' jkun malajr, u mhux aktar tard minn tliet xhur wara li l-eżitu tal-użu tal-informazzjoni mitluba jkun magħruf, għajr jekk il-feedback ikun diġà ngħata skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-arranġamenti prattiċi f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 26(2).
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 20 – paragrafu 5
5.  L-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri u l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet skont l-Artikolu 8a għandu jsir bl-użu ta' formola standard ladarba dik il-forma tkun ġiet adottata mill-Kummissjoni f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 26(2).
5.  L-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar deċiżjonijiet antiċipati u l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet skont l-Artikolu 8a għandu jsir bl-użu ta' formola standard ladarba dik il-forma tkun ġiet adottata mill-Kummissjoni f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 26(2).
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 21 – paragrafu 5
5.  Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa sistema sigura ta' direttorju ċentrali fejn l-informazzjoni li trid tiġi kkomunikata fil-qafas tal-Artikolu 8a ta' din id-Direttiva tista' tiġi rreġistrata sabiex tissodisfa l-iskambju awtomatiku previst fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 8a. Il-Kummissjoni għandu jkollha aċċess għall-informazzjoni rreġistrata f’dan id-direttorju. L-arranġamenti prattiċi meħtieġa għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 26(2).
5.  Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2016, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa sistema sigura ta' direttorju ċentrali fejn l-informazzjoni li trid tiġi kkomunikata fil-qafas tal-Artikolu 8a ta' din id-Direttiva trid tiġi rreġistrata sabiex tissodisfa l-iskambju awtomatiku previst fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 8a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni kollha komunikata fil-qafas tal-Artikolu 8a waqt il-perjodu tranżizzjonali fejn id-direttorju ċentrali sigur għadu mhux żviluppat tiġi mtella' fid-direttorju ċentrali sigur sal-1 ta' April 2017. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni rreġistrata f'dan id-direttorju. L-arranġamenti prattiċi meħtieġa għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 26(2).
Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 23a – paragrafu 1
1.  L-informazzjoni kkomunikata lill-Kummissjoni skont din id-Direttiva trid tibqa' kunfidenzjali skont id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-awtoritajiet tal-Unjoni.
1.  L-informazzjoni kkomunikata lill-Kummissjoni skont din id-Direttiva trid tibqa' kunfidenzjali skont id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-awtoritajiet tal-Unjoni, kif minqux fl-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 23a – paragrafu 2 – subparagrafu 1
2.  Informazzjoni kkomunikata lill-Kummissjoni minn Stat Membru skont l-Artikolu 23, kif ukoll kull rapport jew dokument prodott mill-Kummissjoni bl-użu ta' tali informazzjoni, jistgħu jiġu trasmessi lil Stati Membri oħrajn. Tali informazzjoni trasmessa għandha tkun koperta bl-obbligu ta' segretezza uffiċjali u għandha tgawdi l-protezzjoni estiża għal informazzjoni simili skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru li jkun irċeviha.
2.  Informazzjoni kkomunikata lill-Kummissjoni minn Stat Membru tal-UE jew taż-ŻEE skont l-Artikolu 23, kif ukoll kull rapport jew dokument prodott mill-Kummissjoni bl-użu ta' tali informazzjoni, jistgħu jiġu trasmessi lil Stati Membri oħrajn tal-UE (u fil-każ ta' reċiproċità anke lil Stati Membri taż-ŻEE). Tali informazzjoni trasmessa għandha tkun koperta mill-obbligu ta' segretezza uffiċjali u għandha tgawdi l-protezzjoni estiża għal informazzjoni simili skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tal-UE (u fil-każ ta' reċiproċità anke ta' Stat Membru taż-ŻEE) li jkun irċeviha.
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 23a – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Ir-rapporti u d-dokumenti prodotti mill-Kummissjoni msemmijin fl-ewwel subparagarafu jistgħu jintużaw biss mill-Istati Membri għal skopijiet analitiċi, iżda m'għandhomx jiġu ppubblikati jew ikunu disponibbli għal kull persuna jew korp ieħor mingħajr il-qbil espliċitu tal-Kummissjoni.
Ir-rapporti u d-dokumenti prodotti mill-Kummissjoni msemmijin fl-ewwel subparagarafu jistgħu jintużaw biss mill-Istati Membri tal-UE jew taż-ŻEE għal skopijiet analitiċi, iżda m'għandhomx jiġu ppubblikati jew ikunu disponibbli għal kull persuna jew korp ieħor mingħajr il-qbil espliċitu tal-Kummissjoni.
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 23b (ġdid)
(8a)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 23b
Penali
Il-Kummissjoni għandha teżamina l-penali kollha li għandhom jiġu stabbiliti f'każ ta' rifjut jew ommissjoni ta' skambju ta' informazzjoni."
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 25a (ġdid)
(9a)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 25a
L-iżviluppi fl-OECD
Din id-Direttiva għandha tkun kompatibbli mal-iżviluppi fl-OECD u għandha tqis il-ġabra ta' regoli komprensiva tal-OECD li jinsabu fl-Istandard għall-Iskambju Awtomatiku ta' Informazzjoni dwar Kontijiet Finanzjarji."
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9b (ġdid)
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 25b (ġdid)
(9b)   Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 25b
Azzjoni ulterjuri tal-Istati Membri
Din id-Direttiva ma għandhiex teskludi l-Istati Membri milli jieħdu azzjoni ulterjuri għall-iżvilupp ta' dispożizzjonijiet domestiċi jew ibbażati fuq il-ftehim għal prevenzjoni tal-evitar tat-taxxa."
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9c (ġdid)
Direttiva 2011/16/UE
Artikolu 27
(9c)  L-Artikolu 27 huwa sostitwit b'dan li ġej:
"Artikolu 27
Rapportar
Kull tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill."
Avviż legali - Politika tal-privatezza