Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0068(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0306/2015

Predložena besedila :

A8-0306/2015

Razprave :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.10
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0369

Sprejeta besedila
PDF 469kWORD 243k
Torek, 27. oktober 2015 - Strasbourg
Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2015 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2015)0135),

–  ob upoštevanju člena 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8‑0085/2015),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A8-0306/2015),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Sklicevanje 2 a (novo)
ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti glede spoštovanja pravice do varstva osebnih podatkov in svobode gospodarske pobude,
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)   Čezmejno izogibanje davkom, agresivno davčno načrtovanje in škodljiva davčna konkurenca predstavljajo vedno večji izziv in veliko težavo znotraj Unije in na svetovni ravni. Erozija davčne osnove znatno zmanjšuje nacionalne davčne prihodke, kar države članice ovira pri izvajanju davčnih politik, ki so prijazne rasti. Zaradi davčnih stališč, izdanim v podporo strukturam davčnega načrtovanja, prihaja do nizke obdavčitve umetno visokih zneskov dohodka v državi, ki je izdala vnaprejšnje davčno stališče, in do umetno nizkih zneskov obdavčljivega dohodka v drugih vpletenih državah. Zato je nujno potrebno povečanje preglednosti. V ta namen je treba izboljšati orodja in mehanizme, vzpostavljene z Direktivo Sveta 2011/16/EU13.
(1)   Čezmejno izogibanje davkom, agresivno davčno načrtovanje in škodljiva davčna konkurenca predstavljajo vedno večji izziv in veliko težavo znotraj Unije in na svetovni ravni. Erozija davčne osnove znatno zmanjšuje nacionalne davčne prihodke, kar države članice ovira pri izvajanju davčnih politik, ki so prijazne rasti, ter povzroča izkrivljanja konkurence v škodo podjetij – zlasti MSP –, ki plačujejo ustrezno visoke davke, in prenos obdavčevanja na manj mobilne dejavnike, kot sta delo in potrošnja. V posebnih primerih pa zaradi davčnih stališč, izdanih v podporo strukturam davčnega načrtovanja, prihaja do nizke obdavčitve umetno visokih zneskov dohodka v državi, ki je izdala vnaprejšnje davčno stališče, in do umetno nizkih zneskov obdavčljivega dohodka v drugih vpletenih državah, s čimer se v teh državah članicah zmanjša davčna osnova. Zato je nujno potrebno povečanje ciljno usmerjene preglednosti in izmenjave podatkov, vsaj v skladu s standardi OECD. V ta namen je treba izboljšati orodja in mehanizme, vzpostavljene z Direktivo Sveta 2011/16/EU13.
__________________
__________________
13 Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (UL L 64, 11.3.2011, str. 1).
13 Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (UL L 64, 11.3.2011, str. 1).
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)  Po aferi LuxLeaks Evropski parlament s tem poročilom izraža trdno odločenost, da ne bo dopuščal davčnih goljufij in izogibanja davkom ter da se bo zavzemal za pravično porazdelitev davčnih obremenitev med državljani in podjetji.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 2
(2)   Evropski svet je v sklepih z dne 18. decembra 2014 poudaril, da se je treba nujno prizadevneje boriti proti izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju, tako na svetovni ravni kot na ravni Unije. Poudaril je tudi pomen preglednosti in navedel, da z zanimanjem pričakuje predlog Komisije o avtomatični izmenjavi podatkov o davčnih stališčih v Uniji.
(2)   Evropski svet je v sklepih z dne 18. decembra 2014 poudaril, da se je treba nujno prizadevneje boriti proti izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju, tako na svetovni ravni kot na evropski ravni. Poudaril je tudi pomen preglednosti in ustrezne izmenjave podatkov ter navedel, da z zanimanjem pričakuje predlog Komisije o avtomatični izmenjavi podatkov o davčnih stališčih v Uniji.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)   Vendar učinkovito izmenjavo podatkov na lastno pobudo v zvezi z vnaprejšnjimi davčnimi stališči s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjimi cenovnimi sporazumi ovira več pomembnih praktičnih težav, kot je diskrecijska pravica države članice, ki je tak dokument izdala, da odloči o tem, katere druge države članice bi morale biti o tem obveščene.
(4)   Vendar učinkovito izmenjavo podatkov na lastno pobudo v zvezi z vnaprejšnjimi davčnimi stališči s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjimi cenovnimi sporazumi ovira več pomembnih praktičnih težav, kot sta diskrecijska pravica države članice, ki je tak dokument izdala, da odloči o tem, katere druge države članice bi morale biti o tem obveščene, in šibek sistem spremljanja, zaradi katerega Komisija težko odkrije kršitve zahteve o izmenjavi podatkov.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)  Učinkovita izmenjava in obdelava davčnih podatkov ter posledičen medsebojni pritisk bi lahko imeli močan odvračilni učinek glede uvajanja škodljivih davčnih praks, izmenjava in obdelava davčnih podatkov pa bi državam članicam in Komisiji zagotovila vse ustrezne informacije za ukrepanje proti tovrstnim praksam.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)   V določbe o obvezni avtomatični izmenjavi podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih se ne bi smela vključiti možnost, da se predložitev podatkov zavrne, kadar bi z njo prišlo do razkritja poslovnih, industrijskih ali poklicnih skrivnosti ali poslovnega procesa ali če bi bilo razkritje teh podatkov v nasprotju z javnim redom; v takem primeru bi se namreč zmanjšala učinkovitost teh izmenjav. Omejen obseg podatkov, ki se sporočijo vsem državam članicam, bi moral zagotoviti zadostno zaščito teh poslovnih interesov.
(5)   V določbe o obvezni avtomatični izmenjavi podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih se ne sme vključiti možnost, da se predložitev podatkov zavrne, kadar bi z njo prišlo do razkritja poslovnih, industrijskih ali poklicnih skrivnosti ali poslovnega procesa ali če bi bilo razkritje teh podatkov v nasprotju z javnim redom; v takem primeru bi se namreč zmanjšala učinkovitost teh izmenjav. Omejen obseg podatkov, ki se sporočijo vsem državam članicam, zagotavlja zadostno zaščito teh poslovnih interesov.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)  Vnaprejšnja davčna stališča in vnaprejšnji cenovni sporazumi lahko imajo čezmejni učinek tudi, če se nanašajo na izključno nacionalne transakcije. To zlasti velja za kaskadne transakcije, pri katerih se vnaprejšnje davčno stališče ali vnaprejšnji cenovni sporazum nanaša na prvo nacionalno transakcijo, ne upošteva pa naslednjih (čezmejnih) transakcij.
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 b (novo)
(5b)  Za preprečitev samovoljnega razlikovanja med davčnimi ureditvami, ki nastanejo v okviru različnih nacionalnih upravnih praks, bi morale opredelitve vnaprejšnjih stališč in vnaprejšnjih cenovnih sporazumov vključevati davčne ureditve ne glede na formalni ali neformalni način njihove izdaje in ne glede na njihovo zavezujočo ali nezavezujočo naravo.
Sprememba 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 c (novo)
(5c)  Vnaprejšnja davčna stališča olajšujejo dosledno in pregledno uporabo zakonodaje.
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 d (novo)
(5d)  Pregledna davčna pravila davkoplačevalcem in podjetjem zagotavljajo pravno varnost ter spodbujajo naložbe.
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 6
(6)   Da se zagotovijo koristi obvezne avtomatične izmenjave podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih, bi bilo treba podatke sporočiti takoj po izdaji takih dokumentov; v ta namen bi bilo treba določiti redne časovne presledke za sporočanje informacij.
(6)   Da se zagotovijo koristi obvezne avtomatične izmenjave podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih, bi bilo treba podatke o njih sporočiti takoj po izdaji takih dokumentov. Za primere neskladnosti se lahko razvijejo učinkovite in dejanske kazni.
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 7
(7)  Obvezna avtomatična izmenjava podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih bi morala v vsakem primeru vključevati predložitev določenih osnovnih podatkov vsem državam članicam. Komisija bi morala sprejeti vse potrebne ukrepe za standardizacijo sporočanja takih podatkov po postopku iz Direktive 2011/16/EU za določitev standardnega obrazca, ki se bo uporabljal za izmenjavo podatkov. Navedeni postopek bi bilo treba uporabiti tudi za sprejetje vseh potrebnih ukrepov in praktičnih postopkov v zvezi z izmenjavo podatkov.
(7)  Obvezna avtomatična izmenjava podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih bi morala v vsakem primeru vključevati predložitev določenih osnovnih podatkov vsem državam članicam. Komisija bi morala sprejeti vse potrebne ukrepe za standardizacijo sporočanja takih podatkov po postopku iz Direktive 2011/16/EU za določitev standardnega obrazca, ki se bo uporabljal za izmenjavo podatkov. Navedeni postopek bi bilo treba uporabiti tudi za sprejetje vseh potrebnih ukrepov in praktičnih postopkov v zvezi z izmenjavo podatkov.
Sprememba 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
(8)   Države članice bi navedene osnovne podatke morale sporočati tudi Komisiji. To bi Komisiji omogočilo redno spremljanje in oceno učinkovitega izvajanja avtomatične izmenjave podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih. Predložitev takih podatkov pa države članice ne razreši obveznosti priglasitve kakršne koli državne pomoči Komisiji.
(8)   Države članice bi navedene osnovne podatke morale sporočati tudi Komisiji, saj bi morala Komisija imeti možnost, da neodvisno oceni, ali so ti podatki pomembni za odkrivanje nezakonite državne pomoči. Ti osnovni podatki bi morali Komisiji omogočiti učinkovito spremljanje in oceno učinkovitega izvajanja avtomatične izmenjave podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih ter zagotavljanje, da stališča nimajo negativnega vpliva na notranji trg. Predložitev takih podatkov pa države članice ne razreši obveznosti priglasitve kakršne koli državne pomoči Komisiji.
Sprememba 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)  Države članice bi morale do 1. oktobra 2018 Komisiji posredovati naknadno analizo učinkovitosti te direktive.
Sprememba 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 9
(9)  Povratne informacije, ki jih država članica prejemnica predloži državi članici pošiljateljici podatkov, so nujne za delovanje učinkovitega sistema avtomatične izmenjave podatkov. Zato je primerno določiti ukrepe, ki omogočajo zagotavljanje povratnih informacij v primerih, ko so bili podatki uporabljeni in ni mogoče poslati povratnih informacij po drugih določbah Direktive 2011/16/EU.
(9)  Povratne informacije, ki jih država članica prejemnica predloži državi članici pošiljateljici podatkov, so nujne za delovanje učinkovitega sistema avtomatične izmenjave podatkov, saj spodbujajo upravno sodelovanje med državami članicami. Zato je primerno določiti ukrepe, ki omogočajo zagotavljanje povratnih informacij v primerih, ko so bili podatki uporabljeni in ni mogoče poslati povratnih informacij po drugih določbah Direktive 2011/16/EU. Zaradi tega bi bilo težje zaobiti podatke za namene goljufije.
Sprememba 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 10
(10)   Država članica bi morala imeti možnost, da se za pridobitev dodatnih informacij od države članice, ki je izdala vnaprejšnje davčne stališče s čezmejnim učinkom ali vnaprejšnji cenovni sporazum, vključno s celotnim besedilom takega stališča ali sporazuma, opre na člen 5 Direktive 2011/16/EU o izmenjavi informacij na zaprosilo.
(10)   Država članica bi morala imeti možnost, da se za pridobitev dodatnih informacij od države članice, ki je izdala vnaprejšnje davčno stališče ali vnaprejšnji cenovni sporazum ali kakršno koli besedilo, ki uvaja naknadne spremembe, vključno s celotnim besedilom takega stališča ali sporazuma, opre na člen 5 Direktive 2011/16/EU o izmenjavi informacij na zaprosilo.
Sprememba 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)  Izraz „informacije, ki naj bi bile pomembne“ iz člena 1(1) Direktive 2011/16/EU, bi bilo treba pojasniti, da se preprečijo razlage, katerih namen bi bilo izogibanje davkom.
Sprememba 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 11
(11)  Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za odpravo morebitnih ovir, ki bi lahko preprečile učinkovito in kar najširšo obvezno avtomatično izmenjavo podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih.
(11)  Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za odpravo morebitnih ovir, ki bi lahko preprečile učinkovito in kar najširšo obvezno avtomatično izmenjavo podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih.
Sprememba 20
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)
(12a)  Komisija bi morala zavoljo večje preglednosti za državljane objaviti povzetek glavnih davčnih stališč, pripravljenih v predhodnem letu, in sicer na podlagi podatkov v varni osrednji podatkovni zbirki. Vsebovati bi moral vsaj opis zadev, obravnavanih v davčnem stališču, opis meril, ki se uporabljajo za določitev vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, in navedbo držav članic, ki jih to najverjetneje zadeva. Pri tem bi Komisija morala izpolnjevati določbe glede zaupnosti iz te direktive.
Sprememba 21
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 b (novo)
(12b)  Zaželeno je, da države članice zaprosijo svoje pristojne organe, naj izmed svojega obstoječega osebja dodelijo človeške vire za zbiranje in analizo takih podatkov.
Sprememba 22
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 c (novo)
(12c)  Do 26. junija 2017 bi moral začeti delovati register končnih lastnikov za vso Unijo, ki bo pripomogel k ugotavljanju morebitnega izogibanja davkom in prenosa dobička. Pomembna bi bila tudi vzpostavitev osrednjega registra za avtomatično izmenjavo vnaprejšnjih davčnih stališč ali cenovnih sporazumov med državami članicami, ki bi bil dostopen davčnim organom in pristojnim upravnim organom v državah članicah ter Komisiji.
Sprememba 23
Predlog direktive
Uvodna izjava 15
(15)  Veljavne določbe glede zaupnosti bi bilo treba spremeniti, da se upošteva razširitev obvezne avtomatične izmenjave podatkov na vnaprejšnja davčna stališča s čezmejnim učinkom in vnaprejšnje cenovne sporazume.
(15)  Veljavne določbe glede zaupnosti bi bilo treba spremeniti, da se upošteva razširitev obvezne avtomatične izmenjave podatkov na vnaprejšnja davčna stališča in vnaprejšnje cenovne sporazume.
Sprememba 24
Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)  Bistvenega pomena je, da se pri neposrednih davkih spoštuje temeljno načelo suverenosti držav članic v davčnih zadevah in da se s sedanjim predlogom ne ogrozi načelo subsidiarnosti.
Sprememba 25
Predlog direktive
Uvodna izjava 16
(16)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Še zlasti si prizadeva za dosledno spoštovanje pravice do varstva osebnih podatkov in svobode gospodarske pobude.
(16)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Še zlasti si prizadeva za dosledno spoštovanje pravice do varstva osebnih podatkov in svobode gospodarske pobude. Osebne podatke bi bilo treba obdelovati samo v posebne, izrecne in zakonite namene ter samo, če so za te namene ustrezni, pomembni in ne pretirani. Omejitve teh pravic bi lahko uvedli le, če bi bili pri tem izpolnjeni pogoji iz Listine o temeljnih pravicah. Na podlagi načela sorazmernosti so omejitve dovoljene samo, če so skladne s potrebnimi in resničnimi cilji splošnega interesa, ki jih priznava zakon, ali če so potrebne zaradi varstva pravic in svoboščin drugih.
Sprememba 26
Predlog direktive
Uvodna izjava 17
(17)   Ker cilja te direktive, to je učinkovitega upravnega sodelovanja med državami članicami pod pogoji, ki so skladni s pravilnim delovanjem notranjega trga, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi potrebne enotnosti in učinkovitosti ta lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.
(17)   Ker cilja te direktive, in sicer učinkovitega upravnega sodelovanja med državami članicami pod pogoji, ki so skladni s pravilnim delovanjem notranjega trga, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi potrebne enotnosti in učinkovitosti lažje doseže na evropski ravni, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.
Sprememba 27
Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 9 – točka a
(a)   v členu 8(1) in členu 8a pomeni sistematično sporočanje vnaprej opredeljenih podatkov drugi državi članici brez predhodnega zaprosila in v vnaprej določenih rednih časovnih presledkih. V členu 8(1) se izraz ,podatki, ki so na voljo‘ nanaša na podatke, ki so v davčnih dosjejih države članice, ki sporoča podatke, in so dostopni v skladu s postopki za zbiranje in obdelavo podatkov v navedeni državi članici;
(a)   v členu 8(1) in členu 8a pomeni sistematično sporočanje vnaprej opredeljenih podatkov drugi državi članici brez predhodnega zaprosila, ki poteka v vnaprej določenih rednih časovnih presledkih v skladu s členom 8(1). V členu 8(1) se izraz ,podatki, ki so na voljo‘ nanaša na podatke, ki so v davčnih dosjejih države članice, ki sporoča podatke, in so dostopni v skladu s postopki za zbiranje in obdelavo podatkov v navedeni državi članici;
Sprememba 28
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 14 – uvodni del
14.   ,vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom‘ pomeni vsak dogovor, sporočilo ali drug instrument ali ukrep s podobnim učinkom, vključno s takim, ki se izda v okviru davčnega nadzora, in:
14.   ,vnaprejšnje davčno stališče‘ pomeni vsak dogovor, sporočilo ali drug instrument ali ukrep s podobnim učinkom, vključno s takim, ki se izda v okviru davčnega nadzora, ne glede na njegovo uradno, neuradno, pravno zavezujočo ali nezavezujočo naravo, in:
Sprememba 29
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 14 – točka a
(a)   ga kateri koli osebi izda vlada ali davčni organ države članice ali se ta izda v njenem/njegovem imenu ali ga izda ozemeljska ali upravna podenota države članice;
(a)   ga izda ali objavi vlada ali davčni organ države članice ali se ta izda oziroma objavi v njenem/njegovem imenu ali ga izda oziroma objavi ozemeljska ali upravna podenota države članice, nanj pa se lahko sklicuje ena ali več oseb;
Sprememba 30
Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 14 – točka c
(c)  se nanaša na čezmejno transakcijo ali na vprašanje, ali gre pri dejavnostih, ki jih pravna oseba opravlja v drugi državi članici, za stalno poslovno enoto, ter
(c)  se nanaša na transakcijo ali na vprašanje, ali gre pri dejavnostih, ki jih pravna oseba opravlja v drugi državi članici, za stalno poslovno enoto, ter
Sprememba 31
Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 14 – pododstavek 2
Čezmejna transakcija lahko med drugim vključuje naložbe, dobavo blaga ali storitev, financiranje ali uporabo opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, pri čemer ni nujno, da je vanjo neposredno vključena oseba, ki ji je bilo izdano vnaprejšnje davčno stališče;
Transakcija lahko med drugim vključuje naložbe, dobavo blaga ali storitev, financiranje ali uporabo opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, pri čemer ni nujno, da je vanjo neposredno vključena oseba, ki ji je bilo izdano vnaprejšnje davčno stališče;
Sprememba 32
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 15 – pododstavek 1
15.   ,vnaprejšnji cenovni sporazum‘ pomeni vsak dogovor, sporočilo ali drug instrument ali ukrep s podobnim učinkom, vključno s takim, ki se izda v okviru davčnega nadzora, ki ga kateri koli osebi izda vlada ali davčni organ ene ali več držav članic ali se ta izda v njenem/njegovem imenu ali ga izda ozemeljska ali upravna podenota države članice, v katerem se še pred izvedbo čezmejnih transakcij med povezanimi podjetji določi ustrezen sklop meril za določanje transfernih cen za navedene transakcije ali določi pripis dobička stalni poslovni enoti.
15.  ,vnaprejšnji cenovni sporazum‘ pomeni vsak dogovor, sporočilo ali drug instrument ali ukrep s podobnim učinkom, vključno s takim, ki se izda v okviru davčnega nadzora, ki ga izda ali objavi vlada ali davčni organ ene ali več držav članic ali se ta izda ali objavi v njenem/njegovem imenu, vključno z ozemeljsko ali upravno podenoto države članice, na katerega se lahko sklicuje ena ali več oseb in v katerem se še pred izvedbo transakcij med povezanimi podjetji določi ustrezen sklop meril za določanje transfernih cen za navedene transakcije ali določi pripis dobička stalni poslovni enoti.
Sprememba 33
Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 16
16.  V točki 14 ,čezmejna transakcija‘ pomeni transakcijo ali niz transakcij, pri katerih:
črtano
(a)  vse udeležene strani v transakciji ali nizu transakcij niso rezidenti za davčne namene v državi članici, ki je izdala vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom, ali
(b)  je katera koli od udeleženih strani v transakciji ali nizu transakcij hkrati rezident za davčne namene v več kot eni državi članici ali
(c)  ena od udeleženih strani v transakciji ali nizu transakcij izvaja posle v drugi državi članici prek stalne poslovne enote ter transakcija ali niz transakcij predstavlja celotno poslovanje stalne poslovne enote ali njegov del. Čezmejna transakcija ali niz transakcij vključuje tudi ureditve posamezne pravne osebe v zvezi s poslovnimi dejavnostmi v drugi državi članici, ki jih navedena oseba opravlja prek stalne poslovne enote.
V točki 15 ,čezmejna transakcija‘ pomeni transakcijo ali niz transakcij, ki vključujejo povezana podjetja, ki vsa niso rezidenti za davčne namene na ozemlju posamezne države članice.
Sprememba 34
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 1
1.  Pristojni organ države članice, ki izda ali spremeni vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom ali vnaprejšnji cenovni sporazum po začetku veljavnosti te direktive, z avtomatično izmenjavo sporoči podatke o takem dokumentu pristojnim organom vseh drugih držav članic in Evropski komisiji.
1.  Pristojni organ države članice, ki izda ali spremeni vnaprejšnje davčno stališče ali vnaprejšnji cenovni sporazum po začetku veljavnosti te direktive, z avtomatično izmenjavo sporoči podatke o takem dokumentu pristojnim organom vseh drugih držav članic in Evropski komisiji.
Sprememba 35
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 2
2.  Pristojni organ države članice pristojnim organom vseh drugih držav članic in Evropski komisiji sporoči tudi podatke o vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih, ki so bili izdani v obdobju desetih let pred začetkom veljavnosti te direktive in so ob začetku veljavnosti direktive še vedno v veljavi.
2.  Pristojni organ države članice pristojnim organom vseh drugih držav članic in Evropski komisiji sporoči tudi podatke o vnaprejšnjih davčnih stališčih in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih, ki so bili izdani pred začetkom veljavnosti te direktive in so ob začetku veljavnosti direktive še vedno v veljavi.
Sprememba 36
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 3
3.  Odstavek 1 se ne uporablja v primeru, ko vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom zadeva in vključuje izključno davčne zadeve ene ali več fizičnih oseb.
3.  Odstavek 1 se ne uporablja v primeru, ko vnaprejšnje davčno stališče zadeva in vključuje izključno davčne zadeve ene ali več fizičnih oseb.
Sprememba 37
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 3 a (novo)
3a.  Odstavek 1 se uporablja tudi v primeru, ko se zahteva po vnaprejšnjem stališču nanaša na pravno strukturo, ki ni pravna oseba. Pristojni organ države članice, ki izda vnaprejšnje stališče, v tem primeru pošlje podatke, ki jih ima, pristojnim organom vseh drugih držav članic ter poskrbi, da se ustanovni akt posreduje državi članici ali državam članicam, kjer ima vsak ustanovitelj ter vsak upravičenec sedež.
Sprememba 38
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 4 – točka a
(a)   za podatke, ki se sporočajo v skladu z odstavkom 1: v enem mesecu po koncu četrtletja, v katerem je bilo izdano ali spremenjeno vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom ali vnaprejšnji cenovni sporazum;
(a)   za podatke, ki se sporočajo v skladu z odstavkom 1: nemudoma in najkasneje en mesec po izdaji vnaprejšnjega davčnega stališča ali vnaprejšnjega cenovnega sporazuma;
Sprememba 39
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 4 – točka b
(b)  za podatke, ki se sporočajo v skladu z odstavkom 2: pred 31. decembrom 2016.
(b)  za podatke, ki se sporočajo v skladu z odstavkom 2: v treh mesecih po začetku veljavnosti.
Sprememba 40
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 5 – točka b
(b)  vsebino vnaprejšnjega davčnega stališča s čezmejnim učinkom ali vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, vključno z opisom ustreznih poslovnih dejavnosti ali transakcij ali niza transakcij;
(b)  vsebino vnaprejšnjega davčnega stališča ali vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, vključno z opisom ustreznih poslovnih dejavnosti ali transakcij ali niza transakcij;
Sprememba 41
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 5 – točka b a (novo)
(ba)  merila, na podlagi katerih se določi vnaprejšnje stališče ali vnaprejšnji cenovni sporazum, in rok, če obstaja, ali okoliščine, v katerih se odločitev lahko prekliče;
Sprememba 42
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 5 – točka d
(d)  navedbo drugih držav članic, ki bi jih lahko neposredno ali posredno zadevalo vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom ali vnaprejšnji cenovni sporazum;
(d)  navedbo drugih držav članic, ki bi jih lahko neposredno ali posredno zadevalo vnaprejšnje davčno stališče ali vnaprejšnji cenovni sporazum;
Sprememba 43
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 5 – točka e
(e)  navedbo vseh oseb, ki niso fizične osebe, v drugih državah članicah, na katere bi lahko neposredno ali posredno vplivalo vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom ali vnaprejšnji cenovni sporazum (z navedbo države članice, s katero so povezane te osebe).
(e)  navedbo vseh oseb, ki niso fizične osebe, v drugih državah članicah, na katere bi lahko neposredno ali posredno vplivalo vnaprejšnje davčno stališče ali vnaprejšnji cenovni sporazum (z navedbo države članice, s katero so povezane te osebe).
Sprememba 44
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 5 – točka e a (novo)
(ea)  takoj ko je na voljo, evropsko davčno identifikacijsko številko (TIN), kot je prikazana v akcijskem načrtu Komisije o boju proti davčnim goljufijam in davčnim utajam iz leta 2012;
Sprememba 45
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 5 – točka e b (novo)
(eb)  opis sklopa uporabljenih meril in veljavnih ureditev, kadar se davčna osnova davkoplačevalca zaradi pravnega ali stvarnega mehanizma zniža z odstopanjem od standardnih pravil države članice, ki poda mnenje, kar vključuje na primer dovoljenje za hitrejšo amortizacijo, kot je običajno, ali odbitje stroškov, ki niso neposredni ali dejanski stroški davkoplačevalca;
Sprememba 46
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 5 – točka e c (novo)
(ec)  opis sklopa uporabljenih meril in veljavnih ureditev, kadar se davkoplačevalcu dodeli stopnja obdavčitve, ki je nižja od standardne stopnje v državi članici, ki poda mnenje;
Sprememba 47
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 5 – točka e d (novo)
(ed)  opis sklopa uporabljenih meril in mehanizma, kadar je katera od strank v tem mehanizmu ustanovljena v tretji državi, kjer obdavčevanje bodisi ne obstaja bodisi je veliko ugodnejše.
Sprememba 48
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 6
6.  Za olajšanje izmenjave Komisija v okviru postopka za določitev standardnega obrazca iz člena 20(5) sprejme vse potrebne ukrepe in praktične postopke za izvajanje tega člena, vključno z ukrepi za standardizacijo sporočanja podatkov iz odstavka 5 tega člena.
6.  Za olajšanje izmenjave Komisija v okviru postopka za določitev standardnega obrazca iz člena 20(5) sprejme vse potrebne ukrepe in praktične postopke za izvajanje tega člena, vključno z ukrepi za standardizacijo sporočanja podatkov iz odstavka 5 tega člena. Komisija pomaga državam članicam, kjer imajo decentralizirani ozemeljski ali upravni organi pristojnosti, povezane z davčnim področjem, da bodo izpolnjevale svoje obveznosti ter tem organom zagotovile usposabljanje in podporo.
Sprememba 49
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 7
7.  Pristojni organ, ki so mu bili podatki sporočeni v skladu z odstavkom 1, pristojnemu organu, ki je podatke poslal, potrdi prejem teh podatkov takoj oziroma najpozneje v sedmih delovnih dneh po njihovem prejemu, po možnosti po elektronski poti.
7.  Pristojni organ, ki so mu bili podatki sporočeni v skladu z odstavkom 1, pristojnemu organu, ki je podatke poslal, potrdi prejem teh podatkov takoj oziroma najpozneje v sedmih delovnih dneh po njihovem prejemu, če je le mogoče po elektronski poti, in tako omogoči učinkovito delovanje sistema avtomatične izmenjave podatkov.
Sprememba 50
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 8
8.   Države članice lahko v skladu s členom 5 od države članice, ki je izdala vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom ali vnaprejšnji cenovni sporazum, zahtevajo dodatne podatke, vključno s celotnim besedilom takega stališča ali sporazuma.
8.   Države članice – ali njihovi ozemeljski ali upravni organi, vključno z lokalnimi oblastmi, kadar je ustrezno – lahko v skladu s členom 5 od države članice, ki je izdala vnaprejšnje davčno stališče ali vnaprejšnji cenovni sporazum, zahtevajo dodatne podatke, vključno s celotnim besedilom takega stališča ali sporazuma.
Sprememba 51
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 9 a (novo)
9a.  Države članice že v zgodnji fazi obvestijo Komisijo in druge države članice o vseh bistvenih spremembah v svoji praksi v zvezi z davčnimi stališči (formalnosti glede vlog, postopek odločanja itd.).
Sprememba 52
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8a – odstavek 9 b (novo)
9b.  Davčni organi držav članic obvestijo Komisijo in druge države članice o vseh bistvenih spremembah svoje nacionalne zakonodaje o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb (uvedba nove olajšave, ugodnosti, oprostitve, spodbude ali podobnega ukrepa itd.), ki bi lahko vplivale na njihove dejanske davčne stopnje ali na prihodke od davkov katere koli druge države članice.
Sprememba 53
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8b – odstavek 1
1.  Države članice pred 1. oktobrom 2017 Komisiji za vsako leto pošljejo statistične podatke o obsegu avtomatičnih izmenjav v skladu s členom 8 in členom 8a ter po možnosti podatke o upravnih in drugih zadevnih stroških in koristih, povezanih z opravljenimi izmenjavami ter morebitnimi spremembami, za davčne uprave in za tretje strani.
1.  Države članice pred 1. oktobrom 2017 Komisiji za vsako leto pošljejo statistične podatke o obsegu avtomatičnih izmenjav v skladu s členom 8 in členom 8a in o vrsti izdanih stališč ter po možnosti podatke o upravnih in drugih zadevnih stroških in koristih, povezanih z opravljenimi izmenjavami ter morebitnimi spremembami, za davčne uprave in za tretje strani.
Sprememba 54
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8b – odstavek 2 a (novo)
2a.  Komisija do 1. oktobra 2017, po tem pa vsako leto, objavi poročilo, v katerem povzame glavne primere iz varne osrednje podatkovne zbirke iz člena 21(5). Pri tem Komisija upošteva določbe glede zaupnosti iz člena 23a.
Sprememba 55
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2011/16/EU
Člen 14 – odstavek 3
3.  Kadar država članica uporabi kakršne koli podatke, ki jih sporoči druga država članica v skladu s členom 8a, o tem pošlje povratne informacije pristojnemu organu, ki je te podatke predložil, čim prej in najpozneje tri mesece po znanih rezultatih uporabe zaprošenih podatkov, razen če so bile povratne informacije že poslane v skladu z odstavkom 1 tega člena. Komisija določi praktične postopke v skladu s postopkom iz člena 26(2).
3.  Kadar država članica uporabi kakršne koli podatke, ki jih sporoči druga država članica v skladu s členom 8a, o tem pošlje povratne informacije Komisiji in pristojnemu organu, ki je te podatke predložil, čim prej in najpozneje tri mesece po znanih rezultatih uporabe zaprošenih podatkov, razen če so bile povratne informacije že poslane v skladu z odstavkom 1 tega člena. Komisija določi praktične postopke v skladu s postopkom iz člena 26(2).
Sprememba 56
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/16/EU
Člen 20 – odstavek 5
5.  Avtomatična izmenjava podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih v skladu s členom 8a se izvede z uporabo standardnega obrazca, takoj ko ga sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 26(2).“
5.  Avtomatična izmenjava podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih v skladu s členom 8a se izvede z uporabo standardnega obrazca, takoj ko ga sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 26(2).
Sprememba 57
Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2011/16/EU
Člen 21 – odstavek 5
5.   Komisija razvije varno osrednjo podatkovno zbirko, v kateri se za izpolnitev obveznosti glede avtomatične izmenjave podatkov iz odstavkov 1 in 2 člena 8a lahko beležijo podatki, ki jih je treba sporočiti v okviru člena 8a te direktive. Komisija ima dostop do podatkov, shranjenih v tej podatkovni zbirki. Komisija potrebne praktične postopke sprejme v skladu s postopkom iz člena 26(2).
5.   Komisija najkasneje do 31. decembra 2016 razvije varno osrednjo podatkovno zbirko, v kateri se za izpolnitev obveznosti glede avtomatične izmenjave podatkov iz odstavkov 1 in 2 člena 8a beležijo podatki, ki jih je treba sporočiti v okviru člena 8a te direktive. Države članice, zagotovijo, da se vsi podatki, ki se sporočijo v okviru člena 8a v prehodnem obdobju, dokler se osrednja podatkovna zbirka ne razvije, do 1. aprila 2017 naložijo v varno podatkovno zbirko. Komisija in države članice imajo dostop do podatkov, shranjenih v tej podatkovni zbirki. Komisija potrebne praktične postopke sprejme v skladu s postopkom iz člena 26(2).
Sprememba 58
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2011/16/EU
Člen 23a – odstavek 1
1.  Komisija podatke, ki so ji sporočeni v skladu s to direktivo, obravnava kot zaupne v skladu z določbami, ki se uporabljajo za organe Unije.
1.  Komisija podatke, ki so ji sporočeni v skladu s to direktivo, obravnava kot zaupne v skladu z določbami, ki se uporabljajo za organe Unije, kot je zapisano v členu 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.
Sprememba 59
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2011/16/EU
Člen 23a – odstavek 2 – pododstavek 1
2.  Podatki, ki jih država članica sporoči Komisiji v skladu s členom 23, in kakršno koli poročilo ali dokument, ki ga pripravi Komisija s pomočjo teh podatkov, se lahko pošljejo drugim državam članicam. Za te poslane podatke velja obveznost varovanja uradne tajnosti in morajo biti varovani, kot so varovani podobni podatki v nacionalnem pravu države članice, ki je podatke prejela.
2.  Podatki, ki jih država članica EU ali EGP sporoči Komisiji v skladu s členom 23, in kakršno koli poročilo ali dokument, ki ga pripravi Komisija s pomočjo teh podatkov, se lahko pošljejo drugim državam članicam EU (v primeru vzajemnosti tudi državam članicam EGP). Za te poslane podatke velja obveznost varovanja uradne tajnosti in morajo biti varovani, kot so varovani podobni podatki v nacionalnem pravu države članice EU (v primeru vzajemnosti tudi države članice EGP), ki je podatke prejela.
Sprememba 60
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2011/16/EU
Člen 23a – odstavek 2 – pododstavek 2
Države članice lahko poročila in dokumente iz prvega pododstavka, ki jih pripravi Komisija, uporabijo le v analitične namene, ne smejo pa se objaviti ali dati na voljo kateri koli drugi osebi ali organu brez izrecne privolitve Komisije.“
Države članice EU ali EGP lahko poročila in dokumente iz prvega pododstavka, ki jih pripravi Komisija, uporabijo le v analitične namene, ne smejo pa se objaviti ali dati na voljo kateri koli drugi osebi ali organu brez izrecne privolitve Komisije.
Sprememba 61
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 23b (novo)
(8a)  Vstavi se naslednji člen:
„Člen 23b
Kazni
Komisija preuči vse kazni, ki jih je treba določiti v primerih zavrnitve ali opustitve izmenjave podatkov.“
Sprememba 62
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 25 a (novo)
(9a)  Vstavi se naslednji člen:
„Člen 25a
Razvojni dosežki OECD
Ta direktiva je skladna z razvojnimi dosežki OECD in upošteva celovit sklop pravil OECD, vsebovanih v standardu avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih.“
Sprememba 63
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka 9 b (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 25 b (novo)
(9b)   Vstavi se naslednji člen:
„Člen 25b
Dodatni ukrepi držav članic
Ta direktiva državam članicam ne preprečuje, da sprejmejo dodatne ukrepe za oblikovanje nacionalnih določb ali določb na podlagi sporazuma, namenjenih preprečevanju izogibanja davkom.“
Sprememba 64
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 c (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 27
(9c)  Člen 27 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 27
Poročanje
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsaka 3 leta po začetku veljavnosti te direktive predloži poročilo o njenem izvajanju.“
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov