Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2132(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0283/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0283/2015

Viták :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0370

Elfogadott szövegek
PDF 352kWORD 95k
2015. október 27., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2013.évi mentesítés: ARTEMIS Közös Vállalkozás
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. október 27-i határozata az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2132(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8–0049/2015),

–  tekintettel, a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó 2015. április 29-i határozatára(3), valamint az az ECSEL közös vállalkozás (korábban ARTEMIS közös vállalkozás) ügyvezető igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító ARTEMIS közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(7) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(8) ,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(9),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0283/2015),

1.  mentesítést ad az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 8. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 9. o.
(3) HL L 255., 2015.9.30., 416. o.
(4) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(6) HL L 30., 2008.2.4., 52. o.
(7) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(8) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(9) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2.Az Európai Parlament 2015. október 27-i határozata az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2014/2132(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás (korábban ARTEMIS közös vállalkozás) 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8–0049/2015),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó 2015. április 29-i határozatára(3), valamint az az ECSEL közös vállalkozás (korábban ARTEMIS közös vállalkozás) ügyvezető igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító ARTEMIS közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(7) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(8) ,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(9),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0283/2015),

1.  jóváhagyja az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 8. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 9. o.
(3) HL L 255., 2015.9.30., 416. o.
(4) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(6) HL L 30., 2008.2.4., 52. o.
(7) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(8) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(9) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3.Az Európai Parlament 2015. október 27-i állásfoglalása az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2132(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0283/2015),

A.  mivel az ARTEMIS közös vállalkozást (a továbbiakban: közös vállalkozás) 2007 decemberében hozták létre tíz évre, hogy meghatározza és végrehajtsa különféle alkalmazási területeken a beágyazott számítástechnikai rendszerek számára kulcsfontosságú technológiák kifejlesztésének kutatási ütemtervét annak érdekében, hogy az uniós versenyképesség és fenntarthatóság erősödjön, valamint új piacok és társadalmi alkalmazások alakulhassanak ki;

B.  mivel a közös vállalkozás 2009 októberében kezdte meg önálló működését;

C.  mivel az ARTEMIS tagállamai által fizetett összes hozzájárulás az Unió pénzügyi hozzájárulásának 1,8-szorosára kell, hogy rúgjon, és a projektekben részt vevő kutatás-fejlesztési szervezetek természetbeni hozzájárulásának egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie az állami hatóságokénál a közös vállalkozás időtartama alatt;

D.  mivel az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozások összeolvadásával létrehozták a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezését (ECSEL KTK), amely 2014 júniusában kezdte meg működését, tíz éves időtartamra;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2013-as éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az év végéig lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a közös vállalkozás kialakította a gyakorlati intézkedéseket a nemzeti finanszírozó hatóságokkal aláírt igazgatási megállapodásokkal kapcsolatos utólagos ellenőrzésekre vonatkozóan; tudomásul veszi, hogy a gyakorlati intézkedések magukban foglalják egy külön jelentéstételi formanyomtatvány bevezetését, amelyet a nemzeti minőségbiztosítási rendszerek közös vállalkozás általi értékelése és a Számvevőszék által a nemzeti finanszírozó hatóságoknál tett látogatások egészítenek ki;

3.  emlékeztet arra, hogy a közös vállalkozás által elfogadott utólagos ellenőrzési stratégia értelmében a közös vállalkozás évente legalább egyszer megvizsgálja, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által szolgáltatott információk kellő bizonyossággal szolgálnak-e a végrehajtott tranzakciók szabályszerűségéről és jogszerűségéről;

4.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy 23 nemzeti finanszírozó hatóság tett közzé tájékoztatást ellenőrzési stratégiájáról, ami az összes odaítélt támogatás 95%-át teszi ki; üdvözli, hogy a közös vállalkozás által kapott információk kiegészítése érdekében a Számvevőszék további információkat szerez be közvetlenül a nemzeti finanszírozó hatóságoktól, hogy véleményt alkothasson az elszámolások alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről;

5.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy előrelépéseket tett azon cselekvési terv végrehajtása terén, melynek célja a Számvevőszék korlátozó véleményében feltárt hiányosságok orvoslása; megjegyzi, hogy a nemzeti rendszerek által nyújtott biztosítékokat a teljes támogatás 54%-át kitevő országok tekintetében pozitívan értékelték, míg a többi ország vonatkozásában az értékelés a végrehajtás előrehaladott szakaszánál tart, és ezáltal az értékelés a támogatások 84%-át fogja lefedni; kéri a közös vállalkozást, hogy folytassa az értékelést, hogy elérje az összes támogatás 100%-os lefedését;

6.  tudomásul veszi, hogy a megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatosan munkaértekezletet szerveztek, amelyen jelen voltak a Számvevőszék, a Bizottság és a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának képviselői, valamint a közös vállalkozásban szerepet vállaló nemzeti finanszírozó hatóságok képviselői is; megjegyzi, hogy ez a műhelytalálkozó rámutatott az európai programok követelményeire, és lehetővé tette az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét a nemzeti finanszírozó hatóságokkal;

7.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás új módszertant dolgozott ki a fennmaradó hibaarány becslésére, amely hasonló a közösen kezelt finanszírozásért felelős bizottsági szolgálatok által használt módszerhez; tudomásul veszi, hogy a fennmaradó hibaarány 157 ellenőrzött tranzakció alapján végzett első értékelése 0,73% volt, míg egy 331 tranzakció alapján nemrégiben végzett újbóli értékelés szerint a hibaarány 0,66% volt, a 2%-os lényegességi küszöb alatt;

8.  emlékeztet arra, hogy az év végi költségvetés-módosítást követően a kifizetési előirányzatok felhasználási aránya csupán 69%-os volt; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a kifizetési igazolások nemzeti finanszírozó hatóságok általi kiállításának késedelme jelenti az alacsony felhasználási arány egyik fő okát, mivel a kifizetéseket a nemzeti igazolások beérkezésekor késedelem nélkül végrehajtják; elismeri ugyanakkor, hogy a kifizetések lassabb üteme nem volt hatással a projektek technikai végrehajtására;

9.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a tagállamok hozzájárulása az Unió hozzájárulásának legalább 1,8-szorosára rúgott; tudomásul veszi, hogy a támogatások odaítélésekor az állami támogatási szabályok által megszabott korlátozások betartása érdekében a tagállami hozzájárulásokat az 1,8-as szint alá kellett csökkenteni; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás részére biztosított uniós hozzájárulás 181 454 844 EUR volt, míg a tagállamok hozzájárulása 341 842 261 EUR-t tett ki, és ez 1,88-as szintnek felel meg;

10.  megjegyzi, hogy a Bizottság értékelést fog végrehajtani az ARTEMIS tevékenységének felmérése érdekében az ECSEL közös technológiai kezdeményezés létrehozásának dátumáig, az ARTEMIS közös vállalkozás létrehozásáról szóló 74/2008/EK tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően, amelyet a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésnél figyelembe kell venni;

Belső kontrollrendszerek

11.  a közös vállalkozás válasza alapján tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás létrehozásáról szóló rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban az ENIAC közös vállalkozáson belül létrehozott belső ellenőrzési részleg ezentúl a két közös vállalkozás egyesülése következtében a közös vállalkozás belső ellenőrzési részlegeként működik;

12.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a közös vállalkozás közös informatikai infrastruktúrájára vonatkozó katasztrófa-elhárítási tervet jóváhagyták;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

13.  megállapítja, hogy az ENIAC közös vállalkozással való összeolvadás miatt az ENIAC közös vállalkozás összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó átfogó stratégiáját a közös vállalkozásra is alkalmazni kell; megállapítja továbbá, hogy az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozó eljárások, valamint a szabályok megsértése esetén alkalmazandó eljárási mechanizmus az elfogadott stratégia részét képezik;

14.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy összegyűjtötték és a közös vállalkozás honlapján közzétették az ügyvezető igazgató és a vezetők önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát, amint azt a személyzeti szabályzat és a végrehajtási szabályok is előírják; megjegyzi, hogy létrehozták és rendszeresen karbantartják az összeférhetetlenségre, valamint a meghozott intézkedésekre vonatkozó valamennyi azonosított információt tartalmazó átfogó adatbázist;

A kutatási eredmények nyomon követése és jelentése

15.  emlékeztet arra, hogy a hetedik keretprogramról (FP7) szóló határozat(1) egy, a kutatási eredmények védelmére, terjesztésére és átadására vonatkozó monitoring- és beszámolási rendszert hoz létre; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a 10 000 000 EUR uniós támogatásra jutó 211,5 publikáció és 16,6 szabadalom a kutatási eredmények magas termelékenységét mutatja, és ez a 7. keretprogram koordinátorai által eddig megfogalmazott valamennyi kívánalomnak megfelel.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1982/2006/EK határozata (2006. december 18.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2006–2007), 7. cikk (HL L 412., 2006.12.30., 6. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat