Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2132(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0283/2015

Predložena besedila :

A8-0283/2015

Razprave :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.11
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0370

Sprejeta besedila
PDF 339kWORD 92k
Torek, 27. oktober 2015 - Strasbourg
Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ARTEMIS
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2013 (2014/2132(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 29. aprila 2015(3) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2013 kot tudi odgovorov izvršnega direktorja Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ARTEMIS),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(4),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi „Skupnega podjetja ARTEMIS“ za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih(6),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(7), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(8),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(9),

–  ob upoštevanju člena 94 Poslovnika in Priloge V k Poslovniku,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0283/2015),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ESCEL glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 16.12.2014, str. 8.
(2) UL C 452, 16.12.2014, str. 9.
(3) UL L 255, 30.9.2015, str. 416.
(4) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(6) UL L 30, 4.2.2008, str. 52.
(7) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(8) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(9) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2015 o zaključnem računu Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2013 (2014/2132(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ARTEMIS) za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 29. aprila 2015(3) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2013 kot tudi odgovorov izvršnega direktorja Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ARTEMIS),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(4),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi „Skupnega podjetja ARTEMIS“ za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih(6),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(7), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(8),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(9),

–  ob upoštevanju člena 94 Poslovnika in Priloge V k Poslovniku,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0283/2015),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2013;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ARTEMIS), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 16.12.2014, str. 8.
(2) UL C 452, 16.12.2014, str. 9.
(3) UL L 255, 30.9.2015, str. 416.
(4) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(6) UL L 30, 4.2.2008, str. 52.
(7) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(8) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(9) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2013 (2014/2132(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 Poslovnika in Priloge V k Poslovniku,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0283/2015),

A.  ker je bilo Skupno podjetje ARTEMIS (v nadaljevanju: skupno podjetje) decembra 2007 ustanovljeno za obdobje 10 let z namenom opredeliti in izvesti raziskovalni program za razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme na različnih področjih uporabe, da bi izboljšali evropsko konkurenčnost in vzdržnost ter omogočili oblikovanje novih trgov in družbenih aplikacij,

B.  ker je začelo skupno podjetje samostojno delovati oktobra 2009,

C.  ker bi morali finančni prispevki držav članic ARTEMIS, skupaj znašati 1,8-krat toliko kot finančni prispevek Unije, prispevki v naravi organizacij za raziskave in razvoj, ki sodelujejo v projektih, pa bi morali biti v obdobju delovanja skupnega podjetja enaki ali večji kot prispevki javnih organov,

D.  ker sta bili skupno podjetje in Skupno podjetje ENIAC združeni v skupno tehnološko pobudo Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (STP ECSEL), ki je začela delovati junija 2014 in se bo izvajala deset let,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  spominja, da po mnenju Računskega sodišča letni računovodski izkazi skupnega podjetja za leto 2013 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazujejo njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2013 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil;

2.  je seznanjen z navedbami skupnega podjetja, da so bile vzpostavljene praktične ureditve za naknadne revizije v zvezi z upravnimi sporazumi, podpisanimi z nacionalnimi organi financiranja; ugotavlja, da je med praktičnimi ureditvami tudi uvedba posebnega obrazca za poročanje, ki se mu doda ocena nacionalnih sistemov za zagotavljanje kakovosti, ki jo pripravi skupno podjetje, Računsko sodišče pa izvaja obiske nacionalnih organov financiranja;

3.  spominja, da mora skupno podjetje v skladu s strategijo naknadnih revizij, ki jo je sprejelo, vsaj enkrat letno preveriti, ali informacije, ki so jih posredovali nacionalni organi financiranja, dajejo zadostno zagotovilo o pravilnosti in zakonitosti izvršenih transakcij;

4.  je seznanjen z navedbami skupnega podjetja, da 23 nacionalnih organov financiranja, ki so predložili informacije o svojih revizijskih strategijah, predstavlja 95 % vseh dodeljenih subvencij; pozdravlja dejstvo, da Računsko sodišče informacije, ki jih je podalo skupno podjetje, dopolni z dodatnimi informacijami, ki jih pridobi neposredno od nacionalnih organov financiranja, in na tej osnovi pripravi mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z izkazi;

5.  je seznanjen z navedbami skupnega podjetja, da napreduje pri izvajanju akcijskega načrta za odpravo pomanjkljivosti, ki jih je Računsko sodišče opredelilo v svojem mnenju s pridržkom; ugotavlja, da so bila zagotovila, ki so bila na voljo v nacionalnih sistemih, pozitivno ocenjena za države, ki predstavljajo 54 % vseh subvencij, pri čemer so ocene za dodatne države v napredni fazi izvrševanja, kar bo povečalo obseg ocene subvencij na 84 %; poziva skupno podjetje, naj nadaljuje oceno, da bi doseglo 100-odstotno pokritost vseh subvencij;

6.  ugotavlja, da je bila organizirana delavnica o zagotovilih, kjer so se zbrali predstavniki Računskega sodišča, Komisije in službe Komisije za notranjo revizijo, kot tudi predstavniki nacionalnih organov financiranja, ki delujejo v skupnem podjetju; ugotavlja, da so bile na tej delavnici poudarjene zahteve iz evropskih programov ter omogočena izmenjava informacij in primerov najboljše prakse nacionalnih organov financiranja;

7.  ugotavlja, da je skupno podjetje razvilo novo metodologijo za ocenjevanje stopnje preostale napake, ki je podobna tisti, ki jo uporabljajo službe Komisije, pristojne za skupno upravljanje financiranja; ugotavlja, da je prva ocena stopnje preostale napake, ki je temeljila na 157 revidiranih transakcijah, znašala 0,73 %, pred kratkim posodobljena ocena, ki je temeljila na 331 transakcijah, pa je pokazala 0,66-odstotno stopnjo napake, ki je bila pod 2-odstotnim pragom pomembnosti;

8.  spominja, da je stopnja uporabe odobritev plačil po spremembi proračuna ob koncu leta znašala 69 %; je seznanjen z navedbami skupnega podjetja, da je zamuda nacionalnih organov financiranja pri izdaji potrdil o plačilih eden glavnih razlogov za nizko stopnjo uporabe, saj se plačila izvršijo nemudoma po prejetju nacionalnih potrdil; poleg tega ugotavlja, da počasnejše izvrševanje plačil ni vplivalo na tehnično izvrševanje projektov;

9.  na podlagi navedb skupnega podjetja ugotavlja, da so bili prispevki, za katere so države članice sprejele obveznosti, na ravni 1,8-krat toliko kot obveznosti Unije; ugotavlja, da je bilo treba pri dodelitvi nepovratnih sredstev obveznosti držav članic spustiti pod zgornjo mejo 1,8, da bi se upoštevale omejitve v skladu s pravili o državni pomoči; je seznanjen, da so tako prilagojeni prispevki Unije skupnemu podjetju znašali 181 454 844 EUR, prispevki držav članic pa 341 842 261 EUR, kar pomeni stopnjo 1,88;

10.  ugotavlja, da bo Komisija izvedla vrednotenje, s katerim bo ocenila dejavnosti ARTEMIS vse od datuma ustanovitve skupne tehnološke pobude za elektronske komponente in sisteme za evropski vodilni položaj (ECSEL), kot določa Uredba Sveta (ES) št. 74/2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja ARTEMIS, in ga bo upoštevala pri razrešnici za proračunsko leto 2014;

Sistemi notranje kontrole

11.  je seznanjen z navedbami skupnega podjetja, da je v skladu z zahtevami iz člena 6(2) uredbe o njegovi ustanovitvi oddelek za notranjo revizijo, ustanovljen v okviru Skupnega podjetja ENIAC, zaradi združitve obeh skupnih podjetij postal oddelek za notranjo revizijo skupnega podjetja;

12.  je seznanjen z navedbami skupnega podjetja, da je odobren načrt, ki ga je pripravilo za primer, če bi prišlo do nesreče in bi bilo treba njegovo skupno infrastrukturo IT ponovno zagnati;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

13.  ugotavlja, da zaradi združitve s Skupnim podjetjem ENIAC celovita politika za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov Skupnega podjetja ENIAC velja tudi za skupno podjetje; ugotavlja tudi, da so postopki za obvladovanje primerov nasprotja interesov in postopki mehanizma v primeru kršitev pravil del sprejete politike;

14.  na podlagi informacij skupnega podjetja ugotavlja, da so bili življenjepisi in izjave o interesih izvršnega direktorja in upravljavcev v skladu z zahtevami iz kadrovskih predpisov in izvedbenimi pravili zbrani in objavljeni na spletišču skupnega podjetja; ugotavlja, da je bila vzpostavljena celovita podatkovna zbirka, ki vsebuje vse opredeljene informacije glede nasprotja interesov in sprejetih ukrepov in ki se redno posodablja;

Spremljanje rezultatov raziskav in poročanje o njih

15.  spominja, da sklep o sedmem okvirnem programu(1) vzpostavlja sistem spremljanja in poročanja, ki zajema varstvo, razširjanje in prenos rezultatov raziskav; je seznanjen z navedbami skupnega podjetja, da 211,5 publikacij in 16,6 patentov za vsakih 10 000 000 EUR subvencij Unije kaže na veliko produktivnost raziskovalnih rezultatov podjetja ter da podjetje upošteva vse zahteve, ki so jih do sedaj izrazili koordinatorji sedmega okvirnega programa.

(1) Člen 7 Sklepa št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 6).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov