Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2125(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0282/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0282/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0371

Hyväksytyt tekstit
PDF 170kWORD 77k
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 27. lokakuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2125(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä instituutin vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutille (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2013 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin johtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(4),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta 11. maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 294/2008(6) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(8) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0282/2015),

1.  myöntää Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin johtajalle vastuuvapauden instituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 442, 10.12.2014, s. 184.
(2)EUVL C 442, 10.12.2014, s. 184.
(3)EUVL L 255, 30.9.2015, s. 409.
(4)EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6)EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1.
(7)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 27. lokakuuta 2015 Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2125(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä instituutin vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutille (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2013 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin johtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(4),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta 11. maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 294/2008(6) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(8) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0282/2015),

1.  hyväksyy Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 442, 10.12.2014, s. 184.
(2)EUVL C 442, 10.12.2014, s. 184.
(3)EUVL L 255, 30.9.2015, s. 409.
(4)EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6)EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1.
(7)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2125(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0282/2015),

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

1.  palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013, että toisena vuonna perättäin ei ollut mahdollista saada kohtuullista varmuutta avustusmaksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tarkastuslausuntojen, jotka kattoivat noin 87 prosenttia avustusmenoista, laatu oli vaarantunut, koska niitä antoivat avustusten saajien palkkaamat riippumattomat ulkoiset tarkastajat; palauttaa mieliin myös, että korjatakseen tarkastuslausuntojen laatuun liittyvät puutteet instituutti paransi lausuntoja antaville tilintarkastajille annettavia ohjeita ja toimitti päivitetyt ohjeet instituutista avustuksia saaville osaamis- ja innovaatioyhteisöille kesäkuussa 2013;

2.  panee merkille, että instituutin mukaan aiempaa paremmat ohjeet paransivat laatua tarkastuskertomuksissa, jotka koskivat vuoden 2013 avustusmaksuja, joihin liittyvät lopulliset maksut suoritettiin vuonna 2014;

3.  toteaa, että vuoden 2014 avustussopimuksista lähtien instituutti käyttää tarkastuslausunnoissa samaa menettelyä, jota käytetään kaikissa Horisontti 2020 ‑puiteohjelman muissa ohjelmissa; panee merkille, että yksityiskohtaisemman ja johdonmukaisemman tarkastusmenetelmän käyttö on lisännyt edelleen ennakkotarkastusmenettelyn varmuutta;

4.  palauttaa mieliin, että instituutti otti käyttöön avustusmaksujen täydentäviä jälkitarkastuksia saadakseen lisävarmuuden avustusmaksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta; toteaa, että instituutin paikalla tekemät tarkastukset kattoivat noin 40 prosenttia vuoden 2013 avustussopimusten yhteydessä maksetuista avustuksista; panee merkille, että näiden tarkastusten seurauksena tarkastetusta 29 163 272 euron kokonaismäärästä perittiin takaisin 263 239 euroa; toteaa, että tarkastusotoksessa havaittu virhetaso oli 0,9 prosenttia ja jäännösvirhetaso 0,69 prosenttia eli alle 2 prosentin olennaisuusrajan; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei ole alustavissa huomauksissaan varainhoitovuodesta 2014 esittänyt huomioita tai havaintoja ennakko- ja jälkitarkastuksista;

5.  toteaa, että instituutti ilmoittaa parantaneensa hankintamenettelyjään vuoden 2013 jälkeen ja noudattaneensa ennakoivaa lähestymistapaa tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden jälkeen; panee erityisesti merkille, että instituutti peruutti vuonna 2010 ja vuonna 2012 tehdyt kaksi puitesopimusta, joissa neuvottelumenettelyn käyttö ei ollut perusteltua; panee myös merkille, että instituutti toteutti sisäisten menettelyjen, kiertojen ja mallien tarkastuksen, joka koski asianomaisten julkisten hankintamenettelysääntöjen noudattamista kaikilta osin, kiinnittäen erityistä huomiota järkevään suunnitteluun ja tarpeiden arviointiin; toteaa, että vuonna 2015 instituutti on ottanut palvelukseen uuden hankintoja hoitavan virkamiehen ja että se järjesti henkilöstölleen hankintoja koskevaa koulutusta;

6.  toteaa, että instituutin oma sisäinen tarkastus suoritti konsultointitehtävän ja sen lisäksi instituutti toteutti seuraavat toimet:

   se laati hankintakäsikirjan, johon sisältyy tarkistuslistoja, jotka koskevat erilaisia hankintamenettelyjä ja puitesopimusten yhteydessä tehtyjä erityissopimuksia;
   se edellytti, että hankintayksikkö tarkistaa kaikki palvelupyynnöt ennen tarjouksen pyytämistä, millä parannetaan valvontaa entisestään;
   se varmisti, että henkilöstölle annetaan riittävästi kohdennettua koulutusta;
   se selvensi hankintoihin liittyvien, operatiivisten ja sopimushallinnon toimintojen roolia ja otti käyttöön parannetut tarkistuslistat ja lähetyskirjat;
   se järjesti hankintamenettelyjen dokumentoinnin yhteen ainoaan, helppokäyttöiseen tietovarastoon, joka on oikeassa suhteessa instituutin kokoon;

7.  panee merkille, että instituutin mukaan hankinnoissa ei havaittu virheitä vuonna 2014; panee myös merkille, että avustusmenojen jäännösvirhetaso oli 0,69 prosenttia ja hallinto- ja toimintamenojen yhdistetty virhetaso noin 0,5 prosenttia kaikista vuonna 2014 suoritetuista maksuista; odottaa tilintarkastustuomioistuimen kertomusta instituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 näiden havaintojen vahvistamiseksi;

8.  toteaa, että instituutti sai tarkastuslausuntoja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen täydentäviä toimia koskevista kustannuksista vuosilta 2010–2014; toteaa, että instituutti suoritti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen täydentävien toimien arvioinnin varmistaakseen, että hyväksytään vain toimia, joilla on selvä yhteys instituutin rahoittamiin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimiin;

9.  toteaa, että instituutin rahoitus osaamis- ja innovaatioyhteisöille vuosina 2010–2014 ei ylittänyt 25 prosentin enimmäismäärää, josta määrätään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja instituutin välisissä puitekumppanuussopimuksissa;

Talousarvio- ja varainhallinto

10.  toteaa, että instituutti on parantanut talousarvion toteuttamiseen liittyviä suunnittelu- ja valvontamenettelyjään; panee merkille, että nyt menettelyissä arvioidaan tarkemmin kaikki ehdotetut toimet, joiden talousarviovaikutus ylittää 50 000 euroa, sekä otetaan käyttöön uusia suunnitteluasiakirjoja, joilla varmistetaan, että henkilö- ja rahoitustarpeet on asianmukaisesti määritetty ja henkilöstöä ja rahoitusta on käytettävissä kaikkien suunniteltujen toimien toteuttamista varten; panee myös merkille, että suunniteltujen toimien ja resurssien kohdentamisen välistä yhteyttä on vahvistettu yhdistämällä vuotuinen työohjelma vuotuiseen talousarvioon;

11.  toteaa, että instituutti on yhdessä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa parantanut huomattavasti ensimmäisen vaiheen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toteutusvalmiuksia kaudella 2010–2014, ja toteaa, että instituutin myöntämien avustusten käyttöaste on kasvanut vuosittain keskimäärin 85 prosenttia; panee lisäksi merkille, että instituutin hallintoneuvosto valitsi ja nimesi kaksi kumppanuutta toisen vaiheen osaamis- ja innovaatioyhteisöiksi, millä parannetaan entisestään toteutusvalmiuksia vuodesta 2015 lähtien ja parannetaan instituutin talousarvion toteutusastetta;

12.  palauttaa mieliin, että osastossa I (henkilöstömenot) määrärahojen heikko käyttöaste johtui pääasiassa henkilöstön suuresta vaihtuvuudesta ja siitä, ettei palkkojen mukautuksia koskevia sääntöjä ollut hyväksytty; panee henkilöstön lähtöhaastattelujen arvioinneista merkille, että henkilöstön suuren vaihtuvuuden pääasiallisia syitä olivat heikot urakehitysmahdollisuudet, vaikea työskentely-ympäristö ja huonot palkat Unkarin korjauskertoimen vuoksi;

13.  ottaa huomioon instituutin toimet henkilöstön suuren vaihtuvuuden vähentämiseksi; panee erityisesti merkille parannukset avoimien toimien hallinnoinnissa sekä arviointi- ja ylennysjärjestelmän toteuttamisen, joka parantaa etenemismahdollisuuksia ja vahvistaa keskijohdon asemaa; pitää tervetulleena henkilöstön vaihtuvuusasteen laskua 12 prosenttiin vuonna 2014, kun se vuosina 2012–2013 oli 20–25 prosenttia; panee merkille, että loput neljä avointa virkaa on määrä täyttää vaiheittain vuoden 2015 aikana;

Sisäinen tarkastus

14.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) antoi kesäkuussa 2014 seurantatarkastuskertomuksen, jossa käsiteltiin sen instituutissa suorittaman avustusten hallinnointia ja avustussopimusten valmistelua koskevan rajoitetun tarkastuksen perusteella hyväksytyn toimintasuunnitelman toteutuksen tilannetta; panee merkille, että sisäinen tarkastus saattoi päätökseen kaksi suositusta alkuperäisistä kuudesta ja että lisäksi yksi suositus muutettiin kriittisestä erittäin tärkeäksi;

15.  toteaa, että sisäinen tarkastus teki instituuttiin tiedonhankintamatkan joulukuussa 2014 tarkastellakseen avoinna olevien suositusten täytäntöönpanossa saavutettua edistystä; toteaa myös, että vierailun perusteella sisäinen tarkastus pani merkille, että vuotuisessa avustusten myöntämisprosessissa oli tehty lisäparannuksia ja että kaikilla sisäiselle tarkastukselle vierailun aikana esitetyillä toimilla, olivat ne sitten toteutettuja, keskeneräisiä tai suunnitteilla olevia, puututaan asianmukaisesti sisäisen tarkastuksen rajoitetussa tarkastuksessa esiin tuotuihin riskeihin;

16.  panee merkille, että toimintasuunnitelmassa esitetyistä 25 toimesta 18 tointa on toteutettu ja että loppujen seitsemän toimen toteutus on meneillään; panee lisäksi merkille, että kolme kyseisestä seitsemästä toimesta toteutetaan ennen vuoden 2015 päättymistä, kun instituutti ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat allekirjoittaneet tarkistetun puitekumppanuussopimuksen; panee instituutin antamista tiedoista merkille, että jäljellä olevien toimien täytäntöönpano etenee suunnitelmien mukaisesti;

17.  panee merkille, että instituutin oma sisäinen tarkastus toimitti vuonna 2014 seitsemän tarkastusta ja konsultointia, ja on tyytyväinen instituutin sisäisen tarkastuksensa suositusten perusteella toteuttamiin toimiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö